Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Mediacje rówieśnicze i szkolne

W dniu 24 kwietnia 2024r. w szkole podstawowej w Rzeczycy im. Narcyzy Żmichowskiej odbyło się tematyczne spotkanie z rodzicami uczniów w temacie mediacji rówieśniczych i szkolnych. Na zaproszenie Dyrektor szkoły Pani Agaty Ostalskiej idee i zasady mediacji przedstawiała zgromadzonym stały mediator sądowy wpisana na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Liliana Pułka. Spotkanie odbyło się w obecności z-cy wójta Rzeczyca Pani Iwony Łuszcz-Krawczyk.

Szkoła jest miejscem gdzie kształtuje się wiedza oraz umiejętności społeczne dzieci i młodzieży. Jest też miejscem gdzie w sposób nieunikniony następuje spotkanie ze „ światem konfliktów”. W zależności jakie wzorce zachowań w dzieciństwie, także w szkole nabędą  młodzi ludzie, wpłynie to na ich funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Nauka w szkole jest okresem gdzie następuje rozwój psychospołeczny dziecka i uczy go umiejętności radzenia sobie z konfliktami. Upowszechnianie rozwiazywania sporów w sposób konstruktywny wzbogaca metody wychowawcze oraz wzmacnia kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów, ma też wpływ na poczucie własnej wartości, godności i szacunku do drugiego człowieka. Przygotowuje dzieci i młodzież do życia w społeczeństwie obywatelskim.

W cywilizowanym świecie od lat występują tendencje do wyprowadzania sporów z sądów i rozstrzygania ich przy pomocy alternatywnych sposobów ich rozwiązywania. Jednym z nich jest mediacja wprowadzona również do polskiego porządku prawnego.

Zgodnie z definicją zaczerpniętą ze Słownika Języka Polskiego mediacja 
to: „pośredniczenie w sporze, mające na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia”. Definicja ta wyraża istotę mediacji, której celem zawsze jest zażegnanie międzyludzkiego sporu.

Mediacja jest procesem pozasądowym, której celem nadrzędnym jest porozumienie między stronami konfliktu.