ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNE

JASEŁKA
23 XII 2011r.
Opracowali:Beata Szymańska, Andrzej Socha.

"Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi..."
Święta Bożego Narodzenia to czas pełen magii i niepowtarzalnego uroku. W tym roku w naszej szkole odbyły się dwie uroczystości jasełkowe.
     18 grudnia 2011r. miało miejsce wigilijne spotkanie zorganizowane dla osób samotnych mieszkających na terenie naszej gminy. Wigilię poprzedził występ uczniów klasy II. Dzieci pod kierunkiem p. M. Skura w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w pięknej scenerii nawiązującej do Betlejem, przedstawili scenki z narodzin Chrystusa.
     21 grudnia 2011r. był w naszej szkole iście świąteczny. Uczniowie po raz drugi zaprezentowali przygotowane jasełka, tym razem dla całej społeczności szkolnej. Nie zabrakło również rodziców, którzy z wielką dumą oglądali i słuchali swoich pociech. Po występie swoje umiejętności wokalne prezentował chór szkolny, pod kierunkiem p. A. Strawińskiej przygotował koncert najpiękniejszych polskich kolęd.
Tego dnia odbyło się również podsumowanie akcji "Rodzinne Święta". W ramach tej akcji oprócz wystawionych jasełek, Samorząd Szkolny zorganizował konkurs na "Rodzinnego Anioła", w którego wykonanie zaangażowane były całe rodziny. Do 15 grudnia zgromadzono 52 anioły, następnie członkowie Samorządu Szkolnego pod kierunkiem p. A. Kąckiej i p. B. Szymańskiej przygotowali szkolną wystawę "Rodzinnych Aniołów". Wystawione prace cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i dużą oglądalnością, co spowodowało, iż na czas Świąt Bożego Narodzenia wystawę przeniesiono do prafialnego kościoła w Rzeczycy.
  W nagrodę za wykonane prace poszczególne rodziny otrzymały słodki upominek zakupiony ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach przedsięwzięcia "Rodzinne Święta".
    Na zakończenie pani dyrektor B. Bors życzyła wszystkim zebranym zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, pomyślności i spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym Roku. Uczniom wspaniałych wyników w nauce, zdrowia oraz bogatych prezentów od Świętego Mikołaja.

Po szkolnych jasełkach odbyły się w klasach spotkania opłatkowe z wychowawcami i nauczycielami. W atmosferze pełnej miłości i życzliwej radości nastąpiło łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.

     Na stałe w życie szkoły wpisało się wykonywanie przez uczniów światecznych stroików, które ze słowami "zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku" zostają wręczane instytucjom znajdującym sie na terenie Rzeczycy.


PODSUMOWANIE PROJEKTU "Z KSIĄŻKĄ I INFORMACJĄ JESTEM NA TY"
5 XII 2011r.
Opracowała: Monika Fau.
W dniu 29 XI 2011r. odbyło się podsumowanie projektu "Z książką i informacja jestem na Ty". Zaproszonymi gośćmi byli Wójt Gminy Rzeczyca - p. Marek Kaźmierczyk oraz rodzice uczniów, którzy uczestniczyli w projekcie.
Pan Wójt powitał wszystkich, poinformował o tym, iż projekt "Z książką i informacja jestem na Ty" opracowała Monika Fau prowadząca Bibliotekę Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy. Projekt był złożony do UM w Łodzi i otrzymał dofinansowanie z Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, numer i nazwa działania 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany był w miesiącach III - VI i IX - XI 2011r.
Następnie Dyrektor PSP w Rzeczycy - p. Barbara Bors złożyła podziękowanie p. Monice Fau za opracowanie projektu i za jego realizację. Podziękowała również p. Beacie Zielińskiej polonistce PSP w Rzeczycy i p. Annie Malczewskiej polonistce Gimnazjum w Rzeczycy oraz p. Monice Woźniak - koordynatorowi projektu, pracownikowi Urzędu Gminy w Rzeczycy. Pani dyrektor złożyła również podziękowanie rodzicom dzieci, które uczestniczyły w programie i samym dzieciom.

ZABAWA KATARZYNKOWO - ANDRZEJKOWA
29 XI 2011r.
Opracowała: Beata Szymańska.
(9kB)
W piątek 25 listopada 2011r. odbyła się w naszej szkole zabawa katarzynkowo - andrzejkowa zorganizowana przez członków Samorządu Szkolnego pod kierunkiem p. Anny Kąckiej i p. Beaty Szymańskiej.
Dzień ten przepełniony był magią andrzejkowych wróżb i czarów połączonych z dyskoteką. Bogato zaopatrzony bufet dodawał sił w znakomitej zabawie.
Biorąc udział w tradycyjnych wróżbach uczniowie mogli poznać imię swojej sympatii, dowiedzieć się, co czeka ich w przyszłości oraz, czy najskrytsze marzenie się spełni, czy jednak nie.
Przygotowane przez uczniów klasy V i VI wróżby cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Między kolejnymi muzycznymi przebojami uczennice kl. VIa organizowały liczne konkursy. Zwycięzca każdego konkursu otrzymał słodką nagrodę.

"ŻYCIE NA NIBY" - PROGRAM PROFILAKTYCZNY
24 XI 2011r.
Opracowała: Beata Szymańska.
(9kB)
W środę -23 listopada uczniowie klas V i VI uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym Jacka Musiatowicza - poety, tekściarza, barda z Radzynia Podlaskiego, współpracującego z zespołami Perfekt i Oddział Zamknięty oraz z solistkami Patrycją Markowską i Iwoną Węgrowską. W swoim występie zatytułowanym "Życie na niby" poruszał problemy dotyczące nałogów, opowiadał o skutkach spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz tzw. dopalaczy. Przekonywał uczniów, iż żadna życiowa sytuacja nie powinna skłaniać ludzi do sięgania po jakiekolwiek używki. Z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji jest wyjście, należy je tylko znaleźć.

Program Jacka Musiatowicza sfinansowany został przez Urząd Gminy w Rzeczycy ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rowiązywania Problemów Alkoholowych.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
10 XI 2011r.
Opracowała: Jadwiga Kowalczyk, Beata Szymańska.
(9kB)
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w gminnych obchodach 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w parafialnym Kościele pod wezwaniem św. Katarzyny przez ks. Wikariusza Sławomira Skowronka. Po zakończonej mszy poczty sztandarowe i pozostali uczestnicy przeszły pod Urząd Gminy. Tu przed obeliskiem dyrektorzy wraz z przedstawicielami uczniów złożyli kwiaty, a harcerze zapalili symboliczny znicz.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Gminnej Hali Sportowej gdzie, jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Rzeczyca - p. Marek Kaźmierczyk, następnie Przewodniczący Rady Gminy - p. Wojciech Szopa oraz w imieniu Starosty Powiatowego Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego - p. Leon Karwat. W swoich przemówieniach nawiązali do wydarzeń historycznych ważnych dla istnienia Polski. Po wygłoszonych mowach rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem p. Anny Malczewskiej oraz p. Agnieszki Strawińskiej. Na tym gminne obchody Święta Niepodległości zostały zakończone.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
13 X 2011r.
Opracowała: Beata Szymańska.
(9kB)
W dniu 2 listopada 2011r. gościliśmy w szkole przedstawiciela Policji p. Aleksandra Łazowskiego. W klasach I - II rozmawiał z uczniami o tym, jak być bezpiecznym w szkole. Uczniów dowożonych do szkoły autobusem pytał, jak należy zachowywać się w gimbusie oraz w czasie jego oczekiwania. Pan A. Łazowski wspomniał także o zjawiskach przemocy występujących w polskich szkołach, przytoczył również kilka przykładów agresjii i przemocy występujących wśród uczniów.
Zaakcentował także, iż w kwestii bezpieczeństwa ogromne znaczenie ma posiadanie na odzieży elementów odblaskowych, nie tylko przez dzieci ale także przez osoby dorosłe.
Po rozmowach w klasach I - II miało miejsce ogólne spotkanie z uczniami kl. III - VI, którego tematem przewodnim było również bezpieczeństwo.

[1] [2] [3] [4]

Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska