ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY I ORAZ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
13 X 2011r.
Opracowała: Jadwiga Kowalczyk, Beata Szymańska.
Dzień 13 pażdziernika br. był w naszej szkole dniem szczególnym. Odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I, akademia szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz uroczyste pożegnanie pani Elżbiety Wilkońskiej odchodzącej na emeryturę. Ten wyjątkowy dzień swoją obecnością zaszczycił Wójt Gminy Rzeczyca - p. Marek Kaźmierczyk...."Ślubuję być dobrym Polakiem
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły."...


Podczas uroczystości ślubowania najmłodsi zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne oraz swoją wiedzę o szkole i ojczyźnie. W obecności Pana Wójta, rodziców, nauczycieli, starszych kolegów i koleżanek z wielkim przejęciem powtarzali słowa przysięgi. Po ślubowaniu pani Dyrektor Barbara Bors pasowała każdego pierwszoklasistę na ucznia naszej szkoły, a p. Barbara Miniak wraz z p. Wójtem Gminy - p. M. Kaźmierczykiem gratulowali i wręczali pamiątkowe dyplomy.
W dowód przyjęcia pierwszoklasistów do grona społeczności szkolnej uczniowie klas VI wręczyli pierwszakom upominiki.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy oraz wielu radosnych przygód.
Po uroczystości ślubowania nastąpiła część związana z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Akademię z tej okazji przygotował Samorząd Szkolny pod kierunkiem p. A. Kąckiej oraz p. B. Szymańskiej. Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili scenki z życia szkoły oraz wszystkim nauczycielom złożyli wierszowane życzenia i podziękowania. Na zakończenie akademii zaśpiewali STO LAT i wręczyli słodkie prezenty.

W dalszej części obchodów Dnia Edukacji Narodowej nastąpił moment pożegnania p. Elżbiety Wilkońskiej, która od 1 września br. przeszła na emeryturę.
 W imieniu całej Rady Pedagogicznej p. Dyrektor Barbara Bors podziękowała za wieloletnią pracę oraz trud włożony w wychowywanie i nauczanie dzieci.
 Podziękowania za dotychczasową pracę oraz wyrazy uznania za osiągnięcia w sferze dydaktycznej i wychowawczej złożył także Wójt Gminy Rzeczyca p. M. Kaźmierczyk
  W imieniu całej społeczności uczniowskiej Samorząd Szkolny złożył p. Elżbiecie Wilkońskiej serdeczne podziękowanie za trud włożony w edukację i wychowanie uczniów, za okazywane serce, wyrozumiałość, cierpliwość i wytrwałość w rozwijaniu zainteresowań oraz kształtowaniu charakterów.

Pani Elżbiecie Wilkońskiej życzymy zdrowia i realizacji zamierzonych planów.
DZIEŃ CHŁOPAKA
Każdego roku 30 IX odbywa się w naszej szkole Dzień Chłopaka. W tym szczególnym dniu dziewczynki składają życzenia swoim kolegom z klasy oraz wręczają drobne upominki. W ramach tego dnia niektóre klasy zorganizowały ognisko w GOK, biwak szkolny oraz rajd rowerowy.

RAJD ROWEROWY
1 X 2011r.
Opracowała: Grażyna Miniak.
Dnia 1 października 2011 r. uczniowie klasy IV pod opieką nauczycieli: p. Grażyny Miniak i p. Andrzeja Sochy oraz rodziców brali udział w rajdzie rowerowym na Glinę. Celem rajdu było obserwowanie zmian, jakie zachodzą w przyrodzie jesienią, poznanie walorów przyrodniczych okolicy, zachęcanie uczniów do uprawiania turystyki rowerowej. Podczas wyjazdu uczniowie klasy IV obchodzili Dzień Chłopaka, którego uatrakcyjnieniem było ognisko, prezenty i wspólne zabawy.

BIWAK
30 IX 2011r.
Opracowała: Agata Ostalska.
Dnia 30.09.2011 r. odbył się biwak klasowy uczniów klasy V wraz z wychowawcą p. Agatą Ostalską oraz opiekunami p. Aleksandrą Wieteska i p. Andrzejem Socha. Podczas biwaku dziewczynki przygotowały dla swoich kolegów niespodzianki z okazji Dnia Chłopca ( były upominki, życzenia oraz słodki poczęstunek). Uczniowie miło spędzili piątkowe popołudnie na terenie szkoły organizując sobie gry i zabawy sportowe, konkursy, projekcje filmu oraz pląsy przy muzyce.

SPRZĄTANIE ŚWIATA
16 IX 2011r.
Opracowała: Grażyna Miniak.
Dnia 16 września 2011r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami brali udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.
Cel akcji - to budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Hasło przewodnie akcji sprzątania w tym roku to: "Lasy to życie - chrońmy je". Dlatego tym razem sprzątaliśmy tereny leśne oraz te, które leżą w ich pobliżu. Najmłodsi uczniowie sprzątali tereny wokół szkoły. Zbierając śmieci pamiętaliśmy o ich segregowaniu.
Zebrane odpady zostały odebrane przez ZUK w Rzeczycy.
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
1 IX 2011r.
Opracowała: Beata Szymańska.
Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2011/2012 rozpoczęła się Mszą Świętą, na której licznie zgromadzili się uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej oraz gimnazjum, rodzice, Wójt Gminy Rzeczyca - p. Marek Kaźmierczyk oraz Zastępca Wójta - p. Iwona Łuszcz - Krawczyk. Po Eucharystii dalsza część inauguracji odbywała się w szkole. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu Dyrektor Szkoły - p. Barbara Bors przywitała panią Zastępcę Wójta oraz wszystkich zgromadzonych na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Następnie omówiła sprawy organizacyjne dotyczące działalności szkoły, przedstawiła wychowawców poszczególnych klas oraz nauczycieli danych przedmiotów. Nawiązała także do 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz przypomniała o zasadach bezpieczeństwa: w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz w autobusie szkolnym. Następnie głos zabrała pani Zastępca Wójta - Iwona Łuszcz - Krawczyk życząc wszystkim uczniom owocnej nauki, a nauczycielom cierpliwości i wytrwałości w wykonywaniu swojej pracy.
Na zakończenie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego pani Dyrektor zaprosiła wszystkich uczniów do klas na spotkanie z wychowawcami. Nauczyciele przedstawili plan zajęć lekcyjnych oraz omówili informacje dotyczące danej klasy.
I tak minął pierwszy dzień 2011/2012 roku szkolnego.

[1] [2] [3] [4]

Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska