WYPRAWKA SZKOLNA 2014!

WYPRAWKA SZKOLNA

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą programu "Wyprawka szkolna 2014" oraz wnioski.
(2kB) (2kB) (2kB)
wniosek 1 wniosek 2
informacja    
  (2kB) (2kB)
wniosek 1 wniosek 2WAKACJE 2014!
JUŻ WAKACJE!

Dodano: 16 VII 2014r.
Tekst: Małgorzata Jakubowska
Zakończył się kolejny rok szkolny.
27 czerwca br. Mszą świętą w Kościele parafialnym w Rzeczycy rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szklonego 2013/2014.
W uroczystości szkolnej uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Rzeczyca - p. Marek Kaźmierczyk, Zastępca Wójta - p. Iwona Łuszcz-Krawczyk, Inspektor Oświaty - p. Anna Stańczyk oraz Dyrektor PSP w Rzeczycy - p. Małgorzata Sobolewska-Gdak.
Pani Kierownik Jolanta Szymańska powitała wszystkich zebranych. Szczególne słowa uznania skierowała do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. Gratulowała młodzieży wyników w nauce i wysokiej średniej ze sprawdzianu szóstoklasistów. Następnie p. Dyrektor wręczyła uczniom wzorowym nagrody oraz świadectwa z czerwonym paskiem. Na szczególne wyróżnienie zasługuje uczennica klasy VI - Zuzanna Sypuła, która otrzymała Nagrodę Wójta Gminy Rzeczyca za szczególnie wysokie osiągnięcia w nauce oraz bardzo dobry wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty. Ponadto nagrody z rąk Wójta otrzymali również:
Damian Jędras - uczeń kl. V za zajęcie I miejsca
Natalia Bąk - uczennica kl. VI za zajęcie III miejsca
Zuzanna Sypuła z kl. VI i Aleksandra Więckowska z kl. V za zajęcie IV miejsca
Natalia Królak z kl. IV i Paulina Adamska z kl. V za zajęcie V miejsca w Gminnym Dyktandzie Ekologicznym.
Kolejno wręczono nagrody i dyplomy za: osiągnięcia sportowe, systematyczne oszczędzanie w SKO, 100% frekwencje i czytelnictwo.
W tym dniu uczniowie klasy VI pożegnali się ze szkołą, nauczycielami, oraz koleżankami i kolegami, dziękując za nauczanie i wychowanie oraz wspólne chwile.
W imieniu młodszych kolegów i koleżanek absolwentów pożegnali uczniowie klasy piątej.
Po występie młodzież rozeszła się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa.

Wszystkim życzymy bezpiecznych wakacji, dużo wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!mPotega - KONIEC GŁOSOWANIA!

Dodano: 14 VII 2014r.
Tekst: Beata Szymańska

Zakończyło się głosowanie internetowe w programie mPotęga. Po zaciętej i bardzo wyrównanej walce nasza szkoła zajęła III miejsce.
Wszystkim, którzy przyczynili sie do uzyskania tak dobrego wyniku - ponad 4500 oddanych głosów - serdecznie DZIĘKUJĘ!


Wycieczka na WYŻYNĘ ŚLĄSKĄ!

Dodano: 4 VII 2014r.
Tekst: Grażyna Miniak
Dnia 3 czerwca 2014r. grupa 41 uczniów ze szkoły w Rzeczycy i Sadykierza uczestniczyła w wycieczce na Wyżynę Śląską. Wycieczkę rozpoczęliśmy od pobytu w śląskim wesołym miasteczku w Chorzowie, największym parku rozrywki w Polsce. Kilka godzin dobrej zabawy, na różnego rodzaju karuzelach kolorowych, ekstremalnych, kręcących we wszystkie strony. Nawet padająca mżawka nie przeszkadzała w szaleństwach. Następnie udaliśmy się do zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach. Najpierw zwiedzaliśmy ekspozycje muzealną. Później windą zjechaliśmy do podziemi na głębokość 40,5m. Zwiedzaliśmy kopalnię z przewodnikiem, który ciekawie opowiadał o przeszłości tego miejsca i o gwarkach czyli dawnych górnikach, którzy pracowali w podziemiach. Zwiedzając słyszeliśmy odgłosy ciężkiej pracy gwarków jak również "spotkaliśmy" wędrownego ducha kopalni-skarbnika. Większość trasy turystycznej pokonaliśmy pieszo, a 270m przepłynęliśmy łodziami podziemną sztolnią. Na zakończenie zwiedziliśmy również skansen maszyn parowych.
Wszystkie dzieci wróciły z wycieczki zadowolone i z ogromną ilością wrażeń.
Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowały: p. Małgorzata Kozik, p. Agata Ewa Ostalska i p. Grażyna Miniak.


EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ!

Dodano: 1 VII 2014r.
Tekst: Alicja Żądło
W bieżącym roku szkolnym przez długi okres w ramach zajęć technicznych uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej przygotowywali się z przepisów ruchu drogowego, obsługi technicznej roweru, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz umiejętności praktycznej jazdy na rowerze po torze przeszkód z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego celem uzyskania karty rowerowej. Karty rowerowe uprawniają uczniów do jazdy rowerem po drogach publicznych.
Do zdobycia karty rowerowej uczniowie musieli spełnić podstawowe wymogi: zaliczyć wiadomości z ruchu drogowego (ogólne przepisy, manewry, skrzyżowania, znaki drogowe ...), znać budowę i obsługę roweru, umieć udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej, przedłożyć zaświadczenia podpisane przez wychowawców i zgodę rodziców, zdać egzamin z praktycznej jazdy rowerem. Po opanowaniu wiadomości teoretycznych uczniowie zaliczali partie materiału sprawdzianami.
W dniu 12 czerwca 2014r. na placu szkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy odbył się sprawdzian umiejętności praktycznej jazdy na rowerze.
Egzamin praktyczny przeprowadził Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Tomaszowie Maz. asp. szt. Marek Długosz oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Do egzaminu przystąpiło: 23 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, 8 osób ze Szkoły Filialnej w Luboczy oraz 10 uczniów ze Szkoły Filialnej w Sadykierzu. Dzieci ze szkół filialnych na egzamin przybyli pod opieką nauczycieli - p. Małgorzaty Jakubowskiej i p. Jadwigi Kowalczyk.
Pozytywny wynik uzyskało razem 38 uczniów z wszystkich szkół. Uczniowie Ci po spełnieniu wymogów i złożeniu dokumentacji otrzymają karty rowerowe podpisane przez Panią Dyrektor Szkoły Małgorzatę Sobolewską - Gdak na zakończenie roku szkolnego.
Uczniowie do sprawdzianów przystępowali z wielkimi emocjami i nadziejami.
Egzamin dostarczył uczniom nowych doświadczeń i wrażeń, utrwalił nawyki prawidłowej postawy na rowerze i na drodze, przepisy z ruchu drogowego. Był wielkim przeżyciem dla dzieci i na długo pozostanie w ich pamięci.
Uczniów do karty rowerowej przygotowała p. mgr Alicja Żądło - nauczyciel techniki.


KANGUR MATEMATYCZNY - wyniki

Dodano: 22 VI 2014r.
Tekst: Beata Szymańska
W marcu bieżącego roku 10 uczniów reprezetowało naszą szkołę w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2014. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania zadania zróżnicowane pod względem trudności, w których musieli wykazać się nie tylko wiedzą matematyczną, ale przede wszystkim umiejętnością logicznego myślenia. Uczniowie z klasy IV rozwiązywali zestaw 24 zadań z kategorii Maluch, natomiast uczniowie z klasy V i VI zestaw 30 zadań z kategorii Beniamin.
  Najwięcej punktów w szkolnych eliminacjach Kangura zdobyli:
 • Ozimek Szymon z kl. IV - 62,50 pkt.
 • Jędras Damian z kl. V - 62,50 pkt.
 • Sypuła Zuzanna z kl. VI - 61,25 pkt.
 • Rosiak Gabriel z kl. VI - 51,25 pkt.
 • Królak Martyna z kl. VI - 51,25 pkt.
Za udział w konkursie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe breloczki - układanki matematyczne.
Uczestnikom Kangura serdecznie gratulujemy."BŁĘDOM SIĘ NIE DAMY, BO ZASADY DOBRZE ZNAMY"

Dodano: 16 VI 2014r.
Tekst: Małgorzata Jakubowska
Podobnie jak w minionych latach, również w tym roku w Gminie Rzeczyca odbył się Konkurs Ortograficzny z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej. Urząd Gminy wraz ze szkołami jest co roku współorganizatorem dyktanda, który przygotowuje ciekawy zestaw nagród książkowych dla zwycięzców.
  Po ogłoszeniu wyników, w gronie nagrodzonych uczniów znaleźli się:
 • I miejsce: Damian Jędras - 98 pkt.
 • III miejsce: Natalia Bąk - 89 pkt. oraz Zuzanna Sypuła - 89 pkt.
 • IV miejsce: Aleksandra Więckowska - 88 pkt. i Natalia Królak - 88 pkt.
 • V miejsce: Paulina Adamska - 87pkt.

Wręczenie nagród dokona Wójt Gminy Rzeczyca p. Marek Kaźmierczyk podczas uroczystego apelu z okazji Zakończenia Roku Szkolnego.

Gratulujemy!"JEMY ZDROWO I KOLOROWO!" - owoce w szkole

Dodano: 12 VI 2014r.
Tekst: Małgorzata Piekut
Wszyscy uczniowie klas I - III brali udział w programie "Owoce w szkole".
  W ramach realizowanego programu przeprowadzono następujące działania:
 • wspólne sporządzanie kanapek i soków
 • spotkania z pielęgniarką
 • wystawy prac dzieci
 • konkurs plastyczny
 • gazetka "Jemy zdrowo i kolorowo"
 • wycieczki edukacyjne do sadów, ogrodów i na pole uprawne.

Tematyka prowadzonych działań dotyczyła propagowania prawidłowych nawyków żywieniowych, zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej i diety, przedstawienia roli witamin w naszym życiu, omówienia skutków złego odżywiania oraz estetyki, higieny spożywania owoców i warzyw.WYRÓŻNIENIE DLA DAMIANA - konkurs PANDA

Dodano: 10 VI 2014r.
Tekst: Małgorzata Jakubowska
Zdjęcia: Małgorzata Jakubowska
W dniu 7 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy PANDA z języka polskiego.
W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klasy IV- VI. Ocenie podlegały wysłane do organizatorów karty odpowiedzi. W czerwcu otrzymaliśmy wyniki. Na szczególne podkreślenie zasługuje sukces ucznia klasy V Damiana Jędrasa, który zajął VIII miejsce w Polsce na poziomie klasy V. Otrzymał dyplom wyróżnienia. Pozostali uczniowie - dyplomy uznania potwierdzające uczestnictwo.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję za udział. Koordynator konkursu p. Małgorzata Jakubowska."BEZPIECZNIE NA WSI - nie zbliżaj sie zuchu do maszyny w ruchu"

Dodano: 6 VI 2014r.
Tekst: Agnieszka Przygoda
Zdjęcia: Agnieszka Przygoda
29 maja w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyło sie uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!" organizowanego przez KRUS. Na konkurs wpłynęło 2 333 prace dzieci z województwa łódzkiego. Jury konkursowe przyznało po 10 wyróżnień i po 5 miejsc w kategorii wiekowej klas O - III i IV - VI.
Na uroczystość zostali zaproszeni znamienici goście m. in. Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Wojewoda Łódzki, Łódzki Kurator Oświaty oraz sponsorzy.
Nagrody i dyplomy wręczała Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi - p. Elżbieta Nawrocka.
Uczennica klasy VI - Natalia Bąk została wyróżniona w kategorii klas IV - VI. Otrzymała dyplom oraz atrakcyją nagrodę rzeczową.
Wszystkim opiekunom nagrodzonych uczniów wręczono listy gratulacyjne.
Prace dzieci, które zajęły I, II i III miejsce w etapie wojewódzkim zostały przekazane do ogólnopolskiej komisji konkursowej.
Po uroczystości odbył sie pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz działalności straży pożarnej prowadzony przez strażaków WPSP w Łodzi.
Patronat medialny nad uroczystością sprawowała TVP Łódź oraz gazeta RADA.


"JAN PAWEŁ II WIDZINY OCZAMI DZIECKA" - konkurs plastyczny

Dodano: 6 VI 2014r.
Tekst: Małgorzata Kozik

Dzieci z nasze szkoły wzięły udział w konkursie plastycznym pt. "Jan Paweł II widziany oczami dziecka" zorganizowanym przez Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach.
Prace wykonały dzieci z dwóch grup wiekowych: 5 i 6 - latków pod kierunkiem p. Małgorzaty Kozik. Zostały wybrane i wysłane 3 prace.
W dniu 20 maja 2014r. odbyło sie podsumowanie konkursu.
Wyróżnienia otrzymały: Wiktoria Szczur z grupy 5-latków oraz Magdalena Jankowska z grupy 6-latków.
Dzieci otrzymały dyplomy, upominki i słodkości.


"BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY" - wyniki sprawdzianu w klasie VI

Dodano: 4 VI 2014r.
Tekst: Małgorzata Jakubowska
1 kwietnia 2014 roku okazał się być prawdziwie szczęśliwym dniem dla naszych uczniów. Znalazło to odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach jakie uzyskali za rozwiązanie testu. Średnia punktów w klasie wyniosła 30,08 pkt. Natomiast średni wynik uzyskany przez szóstoklasistów w całym kraju wynosi 25,82 pkt. Spośród 12 uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu aż 6 z nich uzyskało wynik wyższy niż 30 pkt.( na 40 możliwych), świadczy to o znacznym potencjale umysłowym tych uczniów i rokuje dalsze wyniki w przyszłości. Na podkreślenie zasługuje najwyższy wynik w klasie 40 pkt., który uzyskała Zuzanna Sypuła.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów."ZDROWIE MOIM NAJWIĘKSZYM SKARBEM" - konkurs plastyczny

Dodano: 3 VI 2014r.
Tekst: Mariola Kraszewska
Zdjęcia: Mariola Kraszewska
28 maja 2014r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny zorganizowany przez szkolne koło PCK. Opiekunem koła jest p. Mariola Kraszewska.
Hasłem konkursu było: "Zdrowie moim największym skarbem". Liczna grupa uczniów ochoczo i ze zrozumieniem przesłania zawartego w temacie prac, wzięła udział w konkursie.
  Laureaci:
 • I miejsce: Zuzia Kaczmarska - kl. I
         Patrycja Jankowska - kl. II
 • II miejsce: Milena Kucharska - kl. III
 • III miejsce: Maciej Sołdon - kl. II
  Wyróżnienia:
 • Zuzia Goszkiewicz - kl.II
 • Michał Kośka - kl. I
 • Wiktor Korbus - kl. III

Laureacji otrzymali dyplomy i nagrody w postaci kolorowych kubków na mleko i soki.

Gratulujemy i życzymy dużo zdrowia wszystkim!OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
- OLIMPUS 2014

Dodano: 29 V 2014r.
Tekst: Katarzyna Bator
W kwietniu w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego OLIMPUS 2014. Głównym jej założeniem było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim i zmotywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych. Konkurs sprawdzał wiedzę w zakresie czytania ze zrozumieniem, komunikacji, słownictwa i gramatyki języka angielskiego. Olimpiada składała się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi. W testach z sesji wiosennej jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogły być poprawne albo też żadna z odpowiedzi nie była poprawna. Maksymalna liczba punktów jaką mogli zdobyć uczniowie to 240. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas IV- VI. Na około 3500 uczestników z całej Polski nasi uczniowie mogą pochwalić się następującymi wynikami: Martyna Wieczorek z klasy IV i Damian Jędras z klasy V zdobyli po 204 punkty, zajmując odpowiednio 16 i 19 miejsca w kraju; Natalia Królak (klasa IV) otrzymała 198 punktów i zajęła 19 miejsce, a Magdalena Sowik (również klasa IV) uzyskała 180 punktów i 28 miejsce. Pozostali uczniowie osiągnęli od 176 do 140 punktów i zajęli od 30 do 51 miejsca.
Koordynatorem konkursu była pani Katarzyna Bator.

Wszystkim uczestnikom olimpiady serdecznie gratulujemy!
"NADPILICZNA WIOSNA" - podsumowanie konkursu

Dodano: 20 V 2014r.
Tekst: Grażyna Miniak
Dnia 19 maja 2014r. odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu fotograficznego "Nadpiliczna wiosna". Organizatorem konkursu był Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.
Konkurs obejmował wykonanie fotografii w trzech grupach tematycznych:
- wiosenny pejzaż,
- zjawiska atmosferyczne,
- fotografia makro.
Najlepsze prace zostały nagrodzone.
W kategorii szkół podstawowych nagrodzono fotografie uczniów:
 • Moniki Pacucha- uczennicy kl. Vb PSP w Rzeczycy,
 • Dominiki Sobczak-uczennicy kl.VI Szkoły w Sadykierzu,
 • Kacpra Lewandowskiego- ucznia kl. V Szkoły w Luboczy.
 • W konkursie wzięli udział również uczniowie: Arleta Szulc, Dawid Perek, Mateusz Wlazło, Kinga Bojdo, Angelika Hozer, Marcelina Ochota, Julia Chmielewska, Gabriela Hozer, Kacper Miniak.
  Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Do wzięcia udziału w konkursie zachęcała uczniów p. Grażyna Miniak.


  (11kB)
  "Pilica wiosną"
  Monika Pacucha
  (12kB)
  "Po wiosennej burzy"
  Kacper Lewandowski
  (12kB)
  "Żaba na łące"
  Dominika Sobczak
  I POWIATOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW
  - Rzeczyca 2014

  Dodano: 20 V 2014r.
  Tekst: Dariusz Jedwabny
  Zdjęcia: Jolanta Szymańska
  W dniu 14 maja b.r. w Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy odbyła się "I POWIATOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW - Rzeczyca 2014". Na zaproszenie do udziału w imprezie wystosowane przez Wójta Gminy Marka Kaźmierczyka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzaty Sobolewskiej-Gdak zgłosiło się 10 przedszkoli z terenu powiatu tomaszowskiego:
  - Zespół Szkół i Przedszkola, Przedszkole Komunalne w Czerniewicach
  - Przedszkole nr3 w Tomaszowie Mazowieckim
  - Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Inowłodzu
  - Zespół Szkolno-Gimnazjalny. Publiczne Przedszkole Gminne w Będkowie
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni
  - Gminne Przedszkole w Rokicinach. Oddział Łaznów
  - Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu
  - Oddział Przedszkolny w Rzeczycy
  - Oddział Przedszkolny w Rzeczycy - filia w Sadykierzu
  - Oddział Przedszkolny w Rzeczyca - filia w Luboczy  PODSUMOWANIE IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

  Dodano: 20 V 2014r.
  Tekst: Agnieszka Przygoda
  Zdjęcia: Agnieszka Przygoda
  9 maja 2014r. w siedzibie PT KRUS w Tomaszowie Maz. odbyło się podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod nazwą "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu" - etap regionalny. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa klasy O - III, a II grupa klasy IV - VI.
  W konkursie uczestniczyły szkoły z siedmiu powiatów. Każda szkoła w etapie szkolnym wyłoniła po jednej pracy z każdej kategorii wiekowej.
  Na konkurs wpłynęło ponad 1000 prac. Jury konkursowe wyróżniło po 10 prac z każdej grupy.
  Spośród 500 prac z kategorii klas IV - VI miejsce VII przyznano Natalii Bąk, uczennicy klasy VI. Natalia otrzymała dyplom oraz nagrodę rzeczową.
  Prace wyróżnione w etapie regionalnym zostały przekazane do oceny wojewódzkiej komisji konkursowej w Łodzi.  Z Sadykierza do miasta słynącego z pierników.

  Dodano: 15 V 2014r.
  Tekst: Małgorzata Piekut
  Zdjęcia: Małgorzata Piekut, Małgorzata Jakubowska
  Dnia 9 maja 2014r. uczniowie klas II, III i IV uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Torunia.
  Naszą wędrówkę po mieście rozpoczęliśmy od spotkania z przewodnikiem, z którym odbyliśmy spacer. Zobaczyliśmy średniowieczne mury obronne i najciekawszy ich fragment - Krzywą Wieżę. Wąskimi uliczkami Torunia udaliśmy się następnie na Rynek Staromiejski, gdzie podziwialiśmy Ratusz, pomnik Mikołaja Kopernika i inne zabytki na toruńskiej Starówce.
  Kolejnym punktem wycieczki był seans w Planetarium. Wszyscy z zapartym tchem oglądaliśmy film, "Mój kumpel Niko". Został on wyświetlony na suficie w kształcie półkuli i opowiadał o przygodach młodego Mikołaja Kopernika z okresu jego dzieciństwa i młodości w Toruniu. W opowieści był to zadziorny rozrabiaka z bystrym spojrzeniem. Już od pierwszej minuty spotkania z nim można śmiało orzec, że wygląda na takiego, który dokona przewrotu w Kosmosie!
  Następnie wybraliśmy się do domu w którym urodził się i wychowywał, a dziś pełni rolę muzeum. Mieliśmy możliwość obejrzenia wielu różnorodnych przyborów, których używał w swojej pracy.
  Dużą atrakcją dla dzieci był też rejs statkiem "Wanda" po Wiśle. Na Starym Mieście mogliśmy kupić pamiątki i pierniki z których to miasto słynie.
  W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć MacDonalda, gdzie zjedliśmy spóźniony obiad.
  Wycieczka była bardzo udana, wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.
  Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowały panie: M. Piekut, A. Pietrusińska i M. Jakubowska.  III MIĘDZYGMINNY KONKURS EKOLOGICZNY W LIPIU

  Dodano: 24 V 2014r.
  Tekst: Grażyna Miniak
  Zdjęcia: Grażyna Miniak
  Nasza szkoła dnia 6 maja uczestniczyła w III Międzygminnym Konkursie Ekologicznym w PSP w Lipiu. Szkołę reprezentowała grupa 6 uczennic z klasy VI: Natalia Bąk, Martyna Królak, Julia Rosiak, Dominika Sobczak, Zuzanna Sypuła i Zuzanna Wasilewska.
   Przedstawiciele poszczególnych szkół w ramach konkursu wykonywali różne zadania, tj.:
  • Ułożenie kompozycji z warzyw i owoców
  • Test wiedzy ekologicznej z elementami profilaktyki antyalkoholowej
  • Przygotowywanie kanapek ze zdrowej żywności
  • Konkurencje sprawnościowe
  • Udzielanie pierwszej pomocy.
  Nasza drużyna bardzo dobrze poradziła sobie w poszczególnych zadaniach zajmując I miejsce. W nagrodę uczniowie otrzymali upominki, a szkoła dyplom oraz nagrody rzeczowe (piłkę i globus). Gratulujemy zwycięskiej drużynie!  GMINNE OBCHODY DNIA ZIEMI 2014

  Dodano: 10 V 2014r.
  Tekst: Grażyna Miniak
  Już kolejny raz w naszej szkole odbyły się gminne obchody Dnia Ziemi, na które 26 kwietnia licznie przybyli uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.
  "Zmieniaj nawyki nie klimat" to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi - największego, ekologicznego święta.
  Naszą uroczystość zorganizowano przy współudziale Rady Rodziców, Kół Gospodyń Wiejskich oraz GOK i UG w Rzeczycy.
   Program Dnia Ziemi obejmował:
  • wystąpienie Wójta Gminy - p. Marka Kaźmierczyka, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi - p. Kazimierza Perka, Przewodniczącego Rady Gminy - p. Wojciecha Szopy,
  • koncert muzyczny zaprezentowany przez grupę "Mali Rzeczycanie",
  • występy artystyczne w wykonaniu 5-latków pod kierunkiem p. Urszuli Marzyjanek,
  • inscenizację "Królewny Śmieszki" przedstawioną przez grupę przedszkolaków pod kierunkiem p. Jolanty Szymańskiej,
  • program artystyczny pt. "Z energią chrońmy klimat" w wykonaniu uczniów klas IV-VI, który przygotowały p. Grażyna Miniak i p. Agnieszka Strawińska.
  • aukcję budek lęgowych wykonanych przez uczniów klas IV - VI,
  • podsumowanie konkursów plastycznych: "Jemy zdrowo i kolorowo" przeprowadzony w klasach 0-III oraz "Stop złym nawykom niszczącym nasz klimat" dla klas IV-VI, zorganizowanych w ramach szkolnego programu profilaktyki,
  • wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w zbiórkę makulatury,
  • nagrodzenie uczniów klas IV-VI za wykonanie budek lęgowych dla ptaków,
  • zabawy i konkursy ekologiczne,
  • gry i zabawy sportowe zorganizowane przez p. Dariusza Jedwabnego,
  • poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców wraz z Kołami Gospodyń.
  Niestety, z powodu deszczowej pogody, planowana akcja sadzenia drzew ozdobnych zakupionych za zebraną makulaturę nie została przeprowadzona.
  Tradycyjnie nagrodami w przeprowadzanych konkursach były sadzonki drzewek i krzewów podarowane przez pana Michała Galasa oraz pana Piotra Legutowskiego. Ponadto całą imprezę wsparli: p. Łukasz Goszkiewicz, p. Sebastian Jabłoński, p. Zygmunt Ostalski, p. Jan i Danuta Bojdo, p. Grzegorz Grot, p. Jerzy i Teresa Sowik, p. Wiesława i Jerzy Sołdon, p. Aneta i Lech Karwat, p. Łukasz Mrowiński oraz firma "Dachy Rawa". Mimo niesprzyjającej aury spotkanie przebiegało w miłej atmosferze promującej zachowania chroniące klimat oraz przyjazne środowisku.
  Kierownik szkoły - pani Jolanta Szymańska dziękuje wszystkim sponsorom, Radzie Rodziców, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich oraz nauczycielom, uczniom i pracownikom szkoły zaangażowanym w przygotowanie Gminnego Dnia Ziemi.

  PODSUMOWANIE KONKURSÓW PRZEPROWADZONYCH W RAMACH OBCHODÓW GMINNEGO DNIA ZIEMI
   ZBIÓRKA MAKULATURY. Najwięcej makulatury z poszczególnych klas zebrali:
  • Grupa 5-latków: Angelika Królak i Jan Warpas,
  • Grupa 6-latków: Klaudia Sępińska,
  • Klasa I: Wiktoria Socha oraz Klaudia i Patryk Wieteska,
  • Klasa III: Anita Sadkowska, Martyna Sępińska i Julia Dzika,
  • Klasa IV: Magdalena Sowik zebrała 70 kg i tym samym zajęła I miejsce, Wiktor Szymański - 53 kg - II miejsce,
  • Klasa V: Bartosz Sołdon i Wioletta Sadkowska,
  • Klasa VI: Kamila Karwat uzbierała 33 kg zajmując III miejsce, Martyna Królak, Weronika Sadowska, Patrycja Szczur, Katarzyna Ślązak i Julia Rosiak.
  • Łącznie wszyscy uczniowie szkoły zebrali około 450 kg makulatury.
   BUDKI LĘGOWE wykonali:
  • Wiktor Szymański kl. IV
  • Patrycja Kobacka kl. IV
  • Aleksandra Więckowska kl. V
  • Bartosz Sołdon kl. V
  • Natalia Bąk kl. VI
  • Patrycja Szczur kl. VI
  • Dominika i Weronika Sobczak uczennice klasy V i VI.
  Budki lęgowe zakupili drogą licytacji miłośnicy przyrody: Wójt Gminy - p. Marek Kaźmierczyk, p. Aneta Kaźmierczyk, Zastępca Wójta - p. Iwona Łuszcz-Krawczyk,
  p. Elżbieta Wilkońska, p. Jan Stańczyk, p. Wojciech Szopa i p. Dariusz Jedwabny. Pieniądze uzyskane z aukcji tj. 580 zł zostaną przeznaczone na zakup pomocy szkolnych.
   KONKURSY PLASTYCZNE
   "Jemy zdrowo i kolorowo" dla uczniów klas 0-III
  • I miejsce zajęła Martyna Stępińska
  • II miejsce zajęli Magdalena Jankowska i Jakub Wrzesień
  • III miejsce ex aequo Julia Jeziorska i Hubert Królak
  • Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Kaczmarska, Paweł Gałka, Klaudia Stępińska i Milena Kucharska
   "Stop złym nawykom niszczącym nasz klimat" dla klas IV-VI
  • I miejsce zdobyły: Natalia Bąk i Natalia Królak
  • II miejsce zdobyły: Paulina Adamska i Martyna Królak
  • III miejsce zajęły: Kamila Karwat i Ewa Skorupińska
  • Wyróżnienia otrzymały: Wioletta Sadkowska, Izabela Włodarczyk i Patrycja Szczur  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI POLSKIEJ

  Dodano: 6 V 2014r.
  Tekst: Monika Fau
  W dniu 29 kwietnia 2014 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy.
  Konkurs był uwieńczeniem wcześniejszych działań biblioteki tejże szkoły pod kierunkiem nauczyciela biblioteki Moniki Fau i zaakcentowaniem Dnia Książki. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu w dużym stopniu miało na celu zwrócenie uwagi dzieci na poezję poetów polskich. Uczniowie często sami wybierali sobie wiersze do recytacji zapoznając się w ten sposób z poezją polską. Z zainteresowaniem słuchali też innych recytatorów poezji na konkursie. Okazało się, że największym zainteresowaniem cieszyły się wiersze poetów: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej ale również Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ludwika Jerzego Kerna i Wisławy Szymborskiej.
  W przygotowania dzieci do konkursu włączyli się nauczyciele nauczania zintegrowanego p. Mariola Kraszewska, p. Małgorzata Piekut i p. Anna Pietrusińska oraz polonista p. Małgorzata Jakubowska.
  W kategorii klas I-III Michał Sochaz kl. I zajął II miejsce natomiast w kategorii klas IV-VI Dominika Sobczak zajęła I miejsce za recytację wiersza "Dyrektor i pomnik" K. I. Gałczyńskiego. Wyróżnienie w tej kategorii wiekowej otrzymała Zuzanna Wasilewska z kl. VI za recytację wiersza "Żuraw i czapla" Jana Brzechwy. Uczniowie otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy p. Małgorzatę Sobolewską-Gdak. Wszyscy pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie.  "Rotkäppchen" - spektakl dla najmłodszych

  Dodano: 24 IV 2014r.
  Tekst: Agata Ewa Ostalska
  Zdjęcia: Agata Ewa Ostalska

  W środę 26 marca odbył się zapowiadany spektakl. Uczniowie VI klasy przedstawili inscenizację bajki "Czerwony Kapturek" - "Rotkäppchen" w języku niemieckim, pod kierunkiem pani Agaty Ostalskiej.
  Uczniowie odegrali sztukę dla uczniów klasy I, II i wszystkich oddziałów przedszkolnych. Dzieci przeniosły się na chwilę do świata bajek i marzeń.
  W poszczególne role wcielili się:
 • Kamila Karwat jako Der Erzähler,
 • Julia Rosiak - Das Rotkäppchen
 • Zuzanna Sypuła - Die Mutter
 • Dominika Sobczak - Der Wolf
 • Martyna Królak - Die Biene
 • Patrycja Szczur - Die Katze
 • Patrycja Szczur - Der Igel
 • Izabela Włodarczyk - Die Maus
 • Natalia Bąk - Der Hund
 • Katarzyna Ślązak - Der Papagei
 • Weronika Sadowska - Der Hase
 • Natalia Bąk - Die Eule
 • Zuzanna Wasilewska - Die Oma
 • Gabriel Rosiak - Der Jäger
 • Wielkie podziękowania należą się aktorom za udział w przedstawieniu.
  ODLICZAMY DNI DO KANONIZACJI!

  Dodano: 13 IV 2014r.
  Tekst: Małgorzata Piekut
  Zdjęcia: Małgorzata Piekut
  W związku ze zbliżającą się kanonizacją Papieża Polaka uczniowie kl. I - III wybrali się w dniu 8.04.2014r. do kina ,,Roma" w Rawie Mazowieckiej na pierwszy film dla dzieci o Janie Pawle II - "Karol, który został świętym".
  Zrealizowany w formule kina familijnego skierowany do rodzin - do dzieci, rodziców, dziadków łącząc animację, materiały archiwalne i kino aktorskie, opowiada o dzieciństwie i młodości Ojca Świętego - Papieża wszystkich dzieciaków.
  Film rusza śladami Karola Wojtyły. Zarówno dzieci, jak i dorośli będą mieli okazję poznać przygody i przeniosą się w miejsca najbliższe jego sercu od czasów, kiedy był małym chłopcem, do momentu, gdy wybrano go na papieża i zasiadł na tronie Stolicy Apostolskiej. Godne zobaczenia!
  Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowały: p. M. Kraszewska, p. A. Pietrusińska, p. M. Piekut.  STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA

  Dodano: 13 IV 2014r.
  Tekst: Małgorzata Piekut
  Zdjęcia: Małgorzata Piekut
  Uczniowie klasy drugiej i trzeciej ze Szkoły Podstawowej w Sadykierzu w bieżącym roku szkolnym pierwszy raz wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA dla klas 2 i 3.
  W ramach tego projektu rozwiązywali zadania w konkursach z zakresu edukacji: czytelniczej "I Ty bądź czytelny" - 4 uczniów z kl. III, matematycznej "Plus-Minus" - 4 uczniów z kl. III i plastycznej "Kreska" - 8 uczniów z kl. II i 6 uczniów z kl. III
  Wyróżnienie w konkursie czytelniczym - którego tematem przewodnim był "Brzechwa Dzieciom", a uczniowie mieli się wykazać znajomością dwóch utworów: "Szelmostwa lisa Witalisa" oraz "Opowiedział dzięcioł sowie" uzyskała Martyna Sępińska z kl. III.
  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
  Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
  Koordynatorem całego projektu i wych. klasy II była p. Małgorzata Piekut, a wych. klasy III p. Anna Pietrusińska.  OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

  Dodano: 9 IV 2014r.
  Tekst: Beata Szymańska
  Zdjęcia: Beata Szymańska
  We wtorek 1 kwietnia w sali gimnastycznej w Rzeczycy 12 uczniów naszej szkoły wspólnie z 27 uczniami tamtejszej szkoły przystapiło do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Szóstoklasistów. W obecności nauczycieli, a także p. Iwony Łuszcz-Krawczyk - Zastępcy Wójta, p. Anny Stańczyk - Inspektora Oświaty, p. Ewy Sputowskiej - nauczyciela biologii z Gimnazjum, zmagali sie z zestawem 26 zadań.
  Zadania te obejmowały wiedzę i umiejętności z języka polskiego i matematyki.
  W części humanistycznej uczniowie m. in. musieli na podstawie tekstu J. J. Herlinga pt. "Zaklęty dźwięk" odpowiedzieć na kilka pytań, zinterpretować wiersz "Muzyka" J. K. Wentrauba, zredagować ogłoszenie o zbiórce książek i zabawek oraz napisać opowiadanie na temat "Co dwie głowy to nie jedna".
  W części matematycznej wystąpiły zadania dotyczące wagi, czasu, skali i prostopadłościanu.
  Ze wszystkich zadań można uzyskać max. 40 pkt.
  Zaświadczenia z uzyskanymi wynikami uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego.  POLUBIĆ POEZJĘ

  Dodano: 9 IV 2014r.
  Tekst: Małgorzata Jakubowska
  Zdjęcia: Małgorzata Jakubowska
  W dniu 28 marca odbyło się rozstrzygniecie Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pt. "Mój ulubiony autor i jego wiersze". Adresatami byli uczniowie klasy IV- VI. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Okazało się, że poezja w naszej szkole ma wielu wielbicieli.
  Po wysłuchaniu 18 recytatorów Jury w składzie: p. Małgorzata Jakubowska, p. Małgorzata Kozik, p. Anna Pietrusińska przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:
  I miejsce - Zuzanna Wasilewska
  II miejsce - Dominika Sobczak, Martyna Wieczorek
  III miejsce - Natalia Królak, Magdalena Sowik
  Wyróżnienia - Damian Jędras, Aleksandra Więckowska, Martyna Królak

  Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała organizatorka p. M. Jakubowska.

  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.  OGÓLNOPOLSKA AKCJA "PRZYJAZNA SZKOŁA"

  Dodano: 31 III 2014r.
  Tekst: Beata Szymańska

  Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
  Przekaż 1% podatku swojej szkole!
  Dowiedz się więcej na stronie
  Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

  Pragniemy poinformować Państwa, iż od 27 marca 2014r. nasza szkoła została Partnerem Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła". Współpracując z tym stowarzyszeniem możemy, z rocznych rozliczeń podatkowych, pozyskać 1%.
  Zachęcamy Państwa do przekazania swojego 1% na rzecz naszej szkoły. Wystarczy tylko w rozliczeniu podatkowym jako numer KRS wpisać 0000031762 oraz, jako cel szczegółowy podać nazwę PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZECZYCY 500000008882.

  Z góry serdecznie DZIĘKUJEMY za wsparcie.
  REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I DO KLASY PIERWSZEJ

  Dodano: 25 III 2014r.

  Poniżej znajduje się wniosek i regulamin rekrutacji uczniów do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej.


  Oddział Przedszkolny (2kB) (2kB) (2kB)
  regulamin wniosek deklaracja


  Klasa I (2kB) (2kB) (2kB)
  regulamin wniosek zgłoszenie


  ŚWIĘTO PATRONA I DZIEŃ KOBIET!

  Dodano: 15 III 2014r.
  Tekst: Małgorzata Jakubowska
  Święto Patrona Szkoły to dla naszej społeczności szkolnej ważne wydarzenie. Uczniowie kl. IV pod opieką wychowawcy p. Małgorzaty Jakubowskiej przygotowali program artystyczny, gdzie recytacje utworów przeplatane były wątkami biograficznymi z życia pisarki. Młodzi recytatorzy w ten sposób przybliżyli postać Narcyzy Żmichowskiej jako: pedagoga, autora dzieł, działaczki społecznej, Strażniczki Wiary Słowian oraz emancypantki.

  W tym dniu świętowały Dziewczynki i Panie. Z okazji Dnia Kobiet chłopcy z kl. IV zaśpiewali piosenki np. "Bo z dziewczynami", "Będziesz moją damą", "Sto lat". Recytowali wiersze oraz złożyli życzenia.
  Na zakończenie apelu przedstawiciel Samorządu Szkolnego w imieniu swoim i męskiej części wręczył z udziałem chłopców upominki - hiacynty dla Pań oraz cukierki dla Dziewcząt.
  Miłym akcentem było złożenie życzeń przez przedstawiciela Rady Rodziców p. Tomasza Bąka wszystkim obchodzącym Święto i obdarowanie ich tulipanem.
  Występ podobał się wszystkim zgromadzonym, a uśmiechnięte twarze pań i dziewczynek przekonały, że miłe życzenia: zdrowia, szczęścia, radości - sprawiły wszystkim wiele przyjemności.
  "STAROPOLSKI SARMATYZM I EPOKA SZLACHECKA"
  - pokaz historyczny

  Dodano: 6 III 2014r.
  Tekst: Małgorzata Jakubowska
  Dnia 4 marca br. uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji historii.
  Grupa artystyczna "REKONSTRUKTO" składająca się z dwóch pięknie odzianych Sarmatów, zaprezentowała uczniom obyczaje epoki szlacheckiej.
  Uczniowie mogli obejrzeć typowy strój szlachecki składający się z żupanu, kontusza, pasa szlacheckiego i koniecznie oryginalnego miecza. Mnóstwo radości wywołały zabawy, w których uczniowie mogli wziąć udział. Odważnym, gotowym do walki na szablę okazał się uczeń klasy VI Gabriel Rosiak, który zmierzył się w walce "na śmierć i życie" z przybyłymi artystami. Ciekawą rzeczą było to, że jeden ze szlachciców "wyczuł" wśród uczniów obecność czarownicy posiadającej nadprzyrodzoną moc. Okazała się nią uczennica klasy VI - Zuzanna Wasilewska, która została zmuszona do wzięcia udziału w procesie czarownic. Doświadczyła ona "tortur" na krześle inkwizycyjnym. Po zabawie w Sarmatów i czarownic, każdy z bliska mógł obejrzeć strój, uzbrojenie szlacheckie oraz narzędzie tortur. Niektórzy odważni pozwolili nawet zakuć się w dyby.
  Z całą pewnością "żywa lekcja historii" będzie długo wspominana przez uczniów.  "INTENETOWA PUŁAPKA" - spektakl profilaktyczny

  Dodano: 6 III 2014r.
  Tekst: Małgorzata Jakubowska
  Dnia 25 lutego 2014r. odbył się spektakl dla uczniów naszej szkoły pt. "INTERNETOWA PUŁAPKA".
  Przedstawienie miało na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z korzystania z internetu, komunikowania sie z ludźmi poprzez sieć internetową oraz korzystania z popularnych portali społecznościowych.
  Z jednej strony pokazujemy internet jako kopalnie wiedzy, umożliwiający komunikację z mieszkańcami całego świata, a z drugiej niosący zagrożenia, pokazujący sceny przemocy, zachęcający do popełnienia przestępstw.
  Aktorzy skierowali prośbę do dzieci o rozsądne korzystanie z internetu, przestrzegając przed ludźmi, którzy mogą wyrządzić im krzywdę.
  Należy mieć nadzieję, że wychowawczy i profilaktyczny charakter spektaklu nie pójdzie na marne i w przyszłości tego typu edukacja zaowocuje.

  Dziękujemy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie kosztów spektaklu.
  WYRAZY PRZYJAŹNI, KOLEŻEŃSTWA BĄDŹ MIŁOŚCI!

  Dodano: 28 II 2014r.
  Tekst: Małgorzata Jakubowska
  Zdjęcia: Małgorzata Jakubowska
  W naszej szkole 14 lutego odbyły się szkolne WALENTYNKI. Została otworzona skrzynka walentynkowa, do której cały tydzień wszyscy wrzucali wykonane przez siebie walentynki dla swoich kolegów i koleżanek, których darzą sympatią. Nasze walentynki rozdawały dziewczyny z klasy VI. Niezapomnianą również o odpowiedniej dekoracji, na korytarzu szkoły pojawiły się ozdoby w kształcie serc.
  W tym dniu udało nam się wywołać uśmiech na wielu twarzach. Mam nadzieję, że dla wielu z Was ten dzień okazał się wyjątkowy!  [2] [1]
  Copyright © 2012 PSP Rzeczyca - Filia Sadykierz
  Webmaster & admin:  Beata Szymańska