(4kB)
I POWIATOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW
- Rzeczyca 2014
(4kB)
Dodano: 20 V 2014r.
Tekst: Dariusz Jedwabny
Zdjęcia: Andrzej Socha
W dniu 14 maja b.r. w Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy odbyła się "I POWIATOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW - Rzeczyca 2014". Na zaproszenie do udziału w imprezie wystosowane przez Wójta Gminy Marka Kaźmierczyka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzaty Sobolewskiej-Gdak zgłosiło się 10 przedszkoli z terenu powiatu tomaszowskiego:
- Zespół Szkół i Przedszkola, Przedszkole Komunalne w Czerniewicach
- Przedszkole nr3 w Tomaszowie Mazowieckim
- Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Inowłodzu
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny. Publiczne Przedszkole Gminne w Będkowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni
- Gminne Przedszkole w Rokicinach. Oddział Łaznów
- Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu
- Oddział Przedszkolny w Rzeczycy
- Oddział Przedszkolny w Rzeczycy - filia w Sadykierzu
- Oddział Przedszkolny w Rzeczyca - filia w Luboczy
Olimpiada rozpoczęła się barwnym przemarszem w rytm marszowej muzyki ok. 150 dzieci oraz zawieszeniem flagi olimpijskiej, co miało oznaczać odwołanie się do wartości olimpizmu i zasad fair play. Uczestników imprezy przywitali gospodarze Wójt Gminy Rzeczyca Marek Kaźmierczyk oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Małgorzata Sobolewska-Gdak, która przeczytała ślubowanie skierowane do małych sportowców. Następnie sprawy organizacyjne dotyczące przebiegu konkurencji przedstawił nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Jedwabny, pomysłodawca zabaw i główny sędzia zawodów.
Tak jak w poważnych zawodach sportowych tak i w naszej Olimpiadzie nie mogło zabraknąć tzw. rozgrzewki, czyli przygotowania organizmu dzieci do wysiłku. Profesjonalnie wykonały ten ważny element uczennice Gimnazjum, które przy muzyce rozruszały dzieci ciekawymi i różnorodnymi ćwiczeniami kształtującymi.
Nie pozostało nic innego jak rozpocząć długo oczekiwaną rywalizację. Polegała ona na kolejno po sobie następujących konkurencjach w formie wyścigów rzędów, rozwijających wszystkie cechy motoryczne oraz zachowujących zasadę stopniowania trudności. Zawody rozgrywano w dwóch grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie; dzieci 5-6 letnie). Należy podkreślić niesamowite zaangażowanie zawodników podczas wyścigów, a woli walki i zwycięstwa mógłby pozazdrościć nie jeden sportowiec. Warto też wspomnieć że dzieci były bardzo dobrze przygotowane przez swych opiekunów a ponadto niesione ogłuszającym dopingiem jak najszybciej pokonywały dystans i zmierzały do mety. Chęć zwycięstwa przewyższała nieraz umiejętności zawodników a ogromne emocje towarzyszyły w każdej sekundzie sportowych zmagań. Szkoda tylko że trzeba było wyłonić zwycięzców, bo patrząc na tą radosną rywalizację wszyscy startujący byli pierwszymi. Zajęte miejsce w danej konkurencji przeliczano na punkty, których suma decydowała o kolejności drużyn w danej kategorii wiekowej.
Dzieci 3-4 letnie:
1 miejsce - Przedszkole w Inowłodzu
2 miejsce - Przedszkole nr 3 w Tomaszowie Maz.
3 miejsce - Przedszkole w Lubochni
Dzieci 5-6 letnie:
1 miejsce - Przedszkole w Lubochni
2 miejsce - Przedszkole nr 3 w Tomaszowie Maz.
3 miejsce - Przedszkole w Rzeczycy
Wymienione drużyny nagrodzono pucharami i dyplomami a wszystkim uczestnikom Olimpiady wręczono piękne pamiątkowe medale, oczywiście złote. Nagrody wręczali gospodarze imprezy oraz zaproszeni goście: Pani Wójt Iwona Łuszcz-Krawczyk, Pan Leon Karwat reprezentujący Starostwo Powiatowe, Pan Wojciech Szopa i Pani Elżbieta Wilkońska.
Należy dodać, że jak zwykle możemy liczyć na naszych wspaniałych rodziców, którzy zapewnili przepyszny poczęstunek dla młodych sportowców.
Ten dzień przedszkolaki na pewno zapamiętają jako wyjątkowy, a organizatorzy imprezy mają nadzieję iż stanie się ona cykliczna i spotkamy się już za rok.

Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska