Narcyza Żmichowska

NIEPEWNOŚĆ

Powiedz, dziewczę, co przyczyną,
Że łzy z oczu twoich płyną?
Gdy skowronki w chmurach dzwonią,
Gdy oddychasz kwiatów wonią,
Gdy pogodę masz na niebie,
A kochanka obok siebie?
Powiedz, dziewczę, co przyczyną,
Że łzy z oczu twoich płyną?
"Ach, ja płaczę, bom widziała,
Że, niech tylko zima biała
Dmuchnie szronem na dni lata,
Skowroneczek wnet odlata.
Ach, ja płaczę, bom widziała,
Ilem razy kwiatki rwała,
Że kwiat każdy w mojej dłoni
Wiądł bez barwy i bez woni.
Ach, ja płaczę, bom widziała,
Gdy się zorza uśmiechała
Dnia pogody obietnicą,
To zaświsnął wiatr ponury,
Przywiał zdala ciemne chmury
I pioruny z nawałnicą! -
Czyż tak będzie wiek radosny
I me szczęście i kochanek,
Jak skowronki, jak kwiat wiosny,
Jak pięknego dnia poranek?