DYREKTOR  SZKOŁY

- mgr Grażyna Kielan


WICEDYREKTOR SZKOŁY

- mgr  Małgorzata Sobolewska-Gdak
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • mgr  Jolanta  Szymańska,
 • mgr  Barbara  Potrzebowska,
 • mgr  Dominika  Bernat,


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
 • mgr   Barbara  Miniak,
 • mgr  Mirosława  Skura,
 • mgr  Anna  Kącka,
 • mgr  Małgorzata  Piekut,


JĘZYK POLSKI
 • mgr  Jadwiga  Kowalczyk,


JĘZYK ANGIELSKI
 • mgr  Agnieszka  Szymczak,
 • mgr  Paulina  Frankowska,


JĘZYK ROSYJSKI
 • mgr  Bożena   Legutowska,


JĘZYK NIEMIECKI
 • mgr  Agata  Ewa  Ostalska,


HISTORIA
 • mgr  Małgorzata   Sobolewska-Gdak,
 • mgr  Agata  Ostalska,
 • mgr  Grażyna  Stankiewicz,


MATEMATYKA
 • mgr  Grażyna  Kielan,
 • mgr  Beata  Szymańska,
 • mgr  Aneta   Narożnik,


PRZYRODA
 • mgr  Grażyna  Miniak,


BIOLOGIA
 • mgr  Ewa  Sputowska,


CHEMIA
 • mgr  Emilia  Gwizdoń,


GEOGRAFIA
 • mgr  Bernardeta  Grot,


FIZYKA
 • mgr  Aneta   Narożnik,


ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE
 • mgr  Alicja  Żądło,


WYCHOWANIE FIZYCZNE
 • mgr  Agata  Ostalska,
 • mgr  Dariusz  Jedwabny,
 • mgr  Piotr  Anteczek,


RELIGIA
 • mgr  Małgorzata  Kozik,
 • mgr  Beata  Grzejszczyk,


PLASTYKA
 • mgr  Małgorzata  Szczur,


MUZYKA
 • mgr Agnieszka  Strawińska,


NAUCZANIE INDYWIDUALNE SPECJALNE
 • mgr  Andrzej  Socha,


LOGOPEDIA
 • mgr  Mirosława  Skura,


WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 • mgr  Grażyna  Miniak,


BIBLIOTEKA
 • mgr  Monika  Fau,


PSYCHOLOG SZKOLNY
 • mgr  Joanna  Bryks,Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska