"PRZYJAZNA MATEMATYKA" - podsumowanie II edycji mPotęgi!

Dodano: 20 XII 2015r.
Tekst: Beata Szymańska
Zdjęcia: Aleksandra Przyborek
We wtorek, 15 grudnia 2015r., w obecności Wójta Gminy Rzeczyca - p. Marka Kaźmierczyka, Dyrektora Szkoły - p. Małgorzaty Sobolewskiej-Gdak, Kierownika Szkoły Filialnej w Sadykierzu - p. Bernardety Grot, a także reprezentacji uczniów ze Szkół Filialnych w Sadykierzu i w Luboczy, podsumowaliśmy II edycję programu mPotęga dofinansowanego przez Fundację mBanku.
Realizowany w naszej szkole projekt pt. "Przyjazna matematyka" trwał od września do grudnia bieżącego roku. Jego głównym założeniem było wzbogacenie i rozwijanie matematycznych zainteresowań uczniów poprzez praktyczne działania. W tym celu zaplanowaliśmy 4 spotkania.

We wrześniu zorganizowano podchody. Zabawa polegała na tym, by kierując się wskazówkami, jak najszybciej odnaleźć i rozwiązać wszystkie zagadki matematyczne. Rebusy, krzyżówki, tangramy i inne łamigłówki matematyczne ukryte zostały na kompleksie rekreacyjno-sportowym. Szybkość, poprawność i staranność rozwiązanych zadań wyłoniły zwycięską drużynę w składzie: Amelia Domagała, Angelika Śmiechowska, Jakub Perek i Wojciech Wasiak.

Drugie spotkanie pod hasłem "Matematyka w obiektywie" odbyło się w październiku. Jego zamierzeniem było odnaleźć elementy matematyki w otaczającym nas świecie. Spacerując po najbliższej okolicy, uczestnicy spotkania dostrzegli wiele przedmiotów mających geometryczny kształt. Drogowe linie i przejście dla pieszych skojarzyli z równoległością odcinków, w jesiennych liściach dostrzegli symetrię, a w konarach drzew różne rodzaje kątów. Liczby występujące m. in. na znakach ograniczających prędkość, tablicach rejestracyjnych pojazdów, a także domach to kolejne przykłady istnienia matematyki wokół nas.

W listopadzie zorganizowano turniej "Matematyczna sztafeta". Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy uczniów ze Szkół Filialnych w Sadykierzu i w Luboczy. Utworzone drużyny, w oparciu o zasady sztafety, rywalizowały ze sobą w matematycznych konkurencjach. W szybkim tempie zmagali się z mnożeniem, dzieleniem, cechami podzielności, a także nazwami wielokątów. Ponadto, z użyciem dwóch kredek i wstążki rysowali okrąg, z kwadratów wyklejali prostokąt o zadanym polu oraz układali sześciany z kolorowych puzzli Happy Cube. Wykonane zadania sprawdzała i oceniała komisja w składzie: Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca - p. Iwona Łuszcz-Krawczyk, Kierownik Szkoły Filialnej w Sadykierzu - p. Bernardeta Grot oraz Kierownik Szkoły Filialnej w Luboczy - p. Agata Ostalska. Zwycięzcami "Matematycznej sztafety" została drużyna nr 2 w składzie: Hanna Gwóźdź, Kinga Bojdo, Julian Zakrzewski, Wiktoria Żegnałek, Joanna Domagała, Patrycja Kobacka.

W grudniu odbyły się warsztaty pod hasłem "Święta matematyką haftowane", których celem było wykonanie bożonarodzeniowych kart techniką haftu matematycznego. Podczas zajęć uczniowie zapoznani zostali z historią haftu matematycznego, zwanego również strukturalnym, oraz jego podstawami, którymi są porządek i symetria - krótkie odcinki umieszczone stycznie do siebie pod różnymi katami tworzą optyczne złudzenie w postaci kół, fal i elips. Wyhaftowane karty zostały wręczone podczas uroczystości podsumowania programu.

Wszystkie zorganizowane zajęcia pozytywnie wpłynęły na nastawienie uczniów do matematyki, ukazały jej różnorodne zastosowania, a także w atrakcyjny sposób pozwoliły utrwalić posiadaną wiedzę matematyczną oraz pozyskać nowe umiejętności.
Podczas uroczystości podsumowania, Pan Wójt Marek Kaźmierczyk, zwycięzcom podchodów i uczestnikom sztafety, gratulując, wręczył nagrody i dyplomy, a za aktywny udział w projekcie "Przyjazna Matematyka" uczniowie otrzymali upominki.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję, a uczestnikom "Przyjaznej matematyki" dziękuję za aktywny udział - opiekun projektu p. Beata Szymańska.

Słowa podziękowania za troskę i zaangażowanie w życie szkoły, w imieniu wszystkich uczniów, kierujemy do Wójta Gminy Rzeczyca - p. Marka Kaźmierczyka oraz Zastępcy Wójta - p. Iwony Łuszcz-Krawczyk - DZIĘKUJEMY.

"ŚWIĘTA MATEMATYKĄ HAFTOWANE" - grudniowe zajęcia z mPotęgi!

Dodano: 12 XII 2015r.
Tekst: Beata Szymańska
Zdjęcia: Aleksandra Przyborek
W czwartek, 3 grudnia 2015r. grupa uczniów z klasy V i VI uczestniczyła w warsztatach zatytułowanych "Święta matematyką haftowane". Były to kolejne, a zarazem ostatnie już zajęcia z cyklu "Przyjazna matematyka" organizowane w ramach programu grantowego mPotęga dofinansowane przez Fundację mBanku.
Na początku spotkania p. Beata Szymańska zapoznała uczniów z historią haftu matematycznego oraz jego podstawami.
Haft matematyczny, inaczej strukturalny wykonuje się na papierze, tekturze lub nawet płycie CD. Jego początki sięgają XIX wieku. Wtedy to nauczycielka Mary Everest Boole chcąc ułatwić swoim uczniom zrozumienie matematyki, konkretnie geometrii, linie krzywe objaśniała za pomocą kolorowych sznurków. W ten sposób matematyka stała się inspiracją dla haftu. Początkowo haftowano na gwoździach wbitych w deskę lub dyktę, które były pokryte aksamitem. Gwoździe wbijano tak, by tworzyły schemat obrazka - najpierw były to przede wszystkim żaglowce i geometryczne formy, później, w miarę upływu czasu inne kształty.
Podstawą haftu jest porządek i symetria - krótkie odcinki tworzą optyczne złudzenie w postaci kół, fal i elips, a tak naprawdę są umieszczone stycznie do siebie pod różnymi kątami. Ich tworzenie oparte jest na prostych zasadach matematycznych, których znajomość wystarczy do wymyślenia wzoru.
Inspiracją do zaprezentowania haftu matematycznego i wykorzystania go w praktyce stały się nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Z tej to właśnie okazji uczestnicy spotkania wyszywali bożonarodzeniowe choinki i świece. Ukazujące się podczas haftowania barwne elementy pozytywnie wpływały na nastroje uczniów i coraz bardziej się podobały. W efekcie końcowym świąteczne prace zachwyciły wszystkich.
"MATEMATYCZNA SZTAFETA"- listopadowa mPotęga!

Dodano: 1 XII 2015r.
Tekst: Beata Szymańska
Zdjęcia: Aleksandra Przyborek
W poniedziałek 23 listopada 2015r. odbyła się "Matematyczna sztafeta" - turniej matematyczno-sportowy zorganizowany w ramach programu grantowego mPotęga dofinansowanego przez Fundację mBank. W zabawie udział wzięli uczniowie z klas V i VI Szkoły Podstawowej w Rzeczycy oraz Szkół Filialnych w Sadykierzu i w Luboczy.
Utworzone drużyny, w oparciu o zasady sztafety, rywalizowały ze sobą w matematycznych konkurencjach. W szybkim tempie musieli zmierzyć się z mnożeniem, dzieleniem, cechami podzielności, a także prawidłowym nazwaniem wielokątów. Ponadto musieli wykazać się pomysłowością w narysowaniu okręgu z użyciem dwóch kredek i wstążki, z kwadratów wykleić prostokąt o zadanym polu oraz z 6 elementów ułożyć kwadrat, wykorzystując wszystkie części. Ostatnią konkurencją było zbudowanie sześcianów z kolorowych puzzli Happy Cube.
Matematyczno-sportowym zmaganiom przyglądali się i oceniali: Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca - p. Iwona Łuszcz-Krawczyk, Kierownik Szkoły Filialnej w Luboczy - p. Agata Ostalska oraz Kierownik Szkoły Filialnej w Sadykierzu - p. Bernardeta Grot.
Zwycięzcami "Matematycznej sztafety" została drużyna w składzie: Joanna Domagała, Patrycja Kobacka, Wiktoria Żegnałek, Hanna Gwóźdź, Kinga Bojdo, Julian Zakrzewski.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przygodzie z matematyką.
MATEMATYKA W OBIEKTYWIE! - październikowa mPotęga

Dodano: 8 XI 2015r.
Tekst: Beata Szymańska
Matematyka w obiektywie, to kolejne zajęcia zrealizowane w ramach programu mPotęga dofinansowanego przez Fundację mBanku. Ich głównym celem było ukazanie otaczającego nas świata przez pryzmat matematyki.
27 października 2015r. grupa ochotników z kl. V i VI wyposażona w aparaty fotograficzne wyruszyła w teren, by poszukać Królowej Nauk.
Spacerując po najbliższej okolicy, pod opieką p. Beaty Szymańskiej i p. Aleksandry Przyborek, starali się odnaleźć jak najwięcej śladów matematyki.
Będąc na placu zabaw dostrzegli mnóstwo przedmiotów mających kształt prostokąta, trójkąta, koła, kuli, ostrosłupa, walca, ... oraz linii ułożonych równolegle lub prostopadle.
Wędrując alejkami parku zachwycali się pięknem i symetrią jesiennych liści, a także krajobrazem odbitym w lustrze wody. W konarach drzew ujrzeli różne rodzaje kątów, a w budynkach prostopadłościany.
Matematykę spostrzegli również w infrastrukturze drogowej, m.in. w pojazdach, znakach, w liniach na jezdni i w chodnikach.
Pod koniec wycieczki podawali niekończące się przykłady śladów matematyki występujących w różnych miejscach. Niektóre z nich obiecali udokumentować na zdjęciach.
Nasze spotkanie zakończyliśmy stwierdzeniem, iż
MATEMATYKA KRÓLUJE WSZĘDZIE,
trzeba ją tylko umieć dostrzec.
"MATEMATYKA W PRZYRODZIE ZAKLĘTA" - podchody z mPotęgą!

Dodano: 9 X 2015r.
Tekst: Beata Szymańska
Zdjęcia: Aleksandra Przyborek
We wtorkowe popołudnie, 29 września 2015r., grupa uczniów z kl. V i VI przybyła do szkoły, by wziąć udział w matematyczno-sprawnościowych podchodach rozpoczynających II edycję programu mPotęga dofinansowanego przez Fundację mBanku.
Uczestników turnieju powitała p. Dyrektor Małgorzata Sobolewska-Gdak, życząc jednocześnie szybkości w znajdowaniu i rozwiązywaniu zadań.
W drodze losowania utworzono 5 drużyn, które w pięciominutowych odstępach czasowych wyruszały w teren, by odnaleźć swoje zadania. Rebusy, tangramy i inne zagadki matematyczne ukryte zostały na kompleksie rekreacyjno-sportowym przylegającym do szkoły. Startujące drużyny, kierując się wskazówkami, starały się jak najszybciej odnaleźć wszystkie zadania. Największą niespodzianką była ostatnia stacja, gdzie zamiast zagadki czekała słodka nagroda.
Poprawność i staranność rozwiązywanych zadań, a także mierzony przez p. Paulinę Socha czas, wyłoniły zwycięską drużynę w składzie: Amelia Domagała, Jakub Perek, Wasiak Wojciech i Andżelika Śmiechowska
Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom podchodów serdecznie gratulujemy.
mPOTĘGA po raz drugi!

Dodano: 5 X 2015r.
Tekst: Beata Szymańska
We wrześniu rozpoczęliśmy II edycję programu grantowego "mPotęga" organizowanego przez Fundację mBank w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.
Nasz szkolny projekt pt. "Przyjazna matematyka" został pozytywnie rozpatrzony przez Kapitułę Konkursową i otrzymał dofinansowanie w wysokości 5 000 zł.
W ramach programu zaplanowano: we wrześniu podchody, w październiku poszukamy matematyki w przyrodzie i najbliższym otoczeniu, w listopadzie zorganizujemy matematyczną sztafetę, a w grudniu - techniką haftu strukturalnego wykonamy bożonarodzeniowe karty świąteczne.
Projekt "Przyjazna matematyka" skierowany jest do uczniów klas IV - VI, a jego głównym celem jest pokazanie, iż matematyki możemy się uczyć nie tylko w szkolnej ławce, ale także, w atrakcyjny i przyjemny sposób, podczas wycieczek i zabaw w terenie.

Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska