[2] [1]
PODSUMOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA PO I SEMESTRZE!

Dodano: 14 II 2016r.
Tekst: Agata Ostalska
We wtorek 9 lutego odbył się apel, podczas którego Kierownik Szkoły p. Agata Ostalska podsumowała pracę i zachowanie uczniów po I semestrze 2015/2016 roku.
W pierwszym semestrze uczniowie klasy I pracowali z wielkim zapałem i wszyscy zasługują na pochwałę, a w kl. III najlepszymi uczniami są: Kacper Bors, Marlena Dziuba i Amelia Pietrowska.
Na szczególne wyróżnienie za osiągnięcia edukacyjne zasługują uczniowie kl. IV - VI, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i powyżej. Są to: Agata Przyborek ze śr.5,36; Patryk Skrobisz - śr. 5,27; Wiktoria Nowak, Natalia Wasiak, Natalia Więckiel ze śr. 5,18 oraz Jakub Pardej - śr.5,09.
Na wyróżnienie zasługują także uczniowie dobrzy, których średnia ocen była 4,0 i więcej. Są to: Aneta Tomaszewska, Wiktoria Żegnałek, Judyta Więckiel, Mateusz Karwat, Maksymilian Kośka.
Do osób, które nie opuściły żadnego dnia w szkole należą: Julia Milczarek, Michał Ceran, Mateusz Milczarek, Agata Przyborek, Wiktoria Żegnałek.
Podczas apelu zostały wręczone również nagrody i wyróżnienia za konkurs na "Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową" organizowany przez GOK w Rzeczycy, odczytany został list do dzieci i młodzieży w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi od Rzecznika Praw Dziecka oraz odbyła się pogadanka na temat "Bezpieczne ferie 2016".
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
WYNIKI OLIMPIADY "PIONIER 2015"!

Dodano: 14 II 2016r.
Tekst: Jadwiga Kowalczyk
W listopadzie 2015 roku 5 uczniów z klas IV-V przystąpiło do Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Polskiego PIONIER 2015.
Test składał się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były 4 odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Ocenie podlegało każde pytanie. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczeń otrzymał 1 punkt. Za zaznaczenie błędnej odpowiedzi uczestnik otrzymał (-1) punkt. Nie udzielenie odpowiedzi na dane pytanie spowodowało, że uczeń otrzymał 0 pkt.
Największą liczbę punktów z olimpiady w naszej szkole uzyskała uczennica klasy IV - Agata Przyborek. Na szczeblu ogólnokrajowym zakwalifikowała się do uczniów wyróżnionych, zdobywając dyplom wyróżnienia. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania.
Uczniów do olimpiady przygotował nauczyciel języka polskiego - p. Jadwiga Kowalczyk.
"CZYTAJMY BIBLIĘ"!

Dodano: 14 II 2016r.
Tekst: Małgorzata Kozik
Uczniowie naszej szkoły w I semestrze wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie: "Biblia i Przypowieści Biblijne". Celem konkursu było pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego wśród uczniów klas IV - VI. W konkursie uczestniczyło 10 uczniów i każdy z nich rozwiązywał test składający się z 30 pytań.
Najwyższe miejsce zajęli: Agata Przyborek, Natalia Wasiak, Wiktoria Nowak i Wiktoria Żegnałek. Wszyscy biorący udział uczniowie otrzymali dyplomy uznania, a do konkursu przygotowywali się pod okiem nauczyciela katechety p. Małgorzaty Kozik.
INFORMACJA!

Dodano: 4 II 2016r.
Poprawiony: 10 II 2016r.
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy ze Szkołami Filialnymi w Luboczy i Sadykierzu informuje, iż do 19 lutego 2016r. należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u Kierowników Szkół deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz zgłoszenie do klasy I..

Nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 będzie prowadzony w terminie od 22 lutego 2016r. do 22 marca 2016r.

Wnioski i deklaracje do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.

DEKLARACJE i ZGŁOSZENIA dotyczą dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego.
WNIOSKI natomiast dotyczą dzieci spoza obwodu lub nieuczęszczających w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego.

(2kB) (2kB) (2kB) (2kB)
deklaracja zgłoszenie wniosek do przedszkola wniosek do kl. I


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) od 01 września 2016r.
 • dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny,
 • dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • dzieci pięcio i czteroletnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 • Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może rozpocząć również dziecko sześcioletnie, jeżeli:
 • korzystało z rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.
 • Z uwagi na zmianę dotyczącą podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do 7 lat w roku szkolnym 2016/2017 dzieci sześcioletnie pozostaną objęte wychowaniem przedszkolnym.

  W związku z powyższym od 01 września 2016 r. dzieci trzyletnie nie będą przyjmowane do oddziału przedszkolnego.
  "NOWY JORK CZY NOWY TARG?" - koncert muzyczny!

  Dodano: 10 II 2016r.
  Tekst: Barbara Wasilewska
  W piątek 5 lutego odbył się w naszej szkole kolejny koncert muzyczny pt.: "Nowy Jork czy Nowy Targ", którego tematem przewodnim była muzyka dixielandowa. Muzyka ta powstała na początku XX wieku w Nowym Orleanie. Jest to styl w muzyce jazzowej. Wraz z panem Hanuszem Kowalczykiem do naszej szkoły przybyli: p. Marcin Błoszyk, grający na trąbce i p. Bartłomiej Błoszyk, grający na puzonie. Muzycy zapoznali naszych uczniów z brzmieniem tych instrumentów, jak i z najpopularniejszymi utworami muzyki dixielandowej. Z opowieści pana Hanusza uczniowie dowiedzieli się, iż muzykę dixielandową tworzyli i wykonywali niewolnicy(Murzyni), którzy nie mieli instrumentów, dlatego wykonywali ją na przedmiotach codziennego użytku, np. na tarze do prania. Jednym z zadań konkursowych przygotowanych przez muzyków było rytmiczne granie w orkiestrze właśnie na tarze. Uczeń klasy I - Michał Ceran wywiązał się z tego zadania znakomicie. Uczniowie klasy III i IV mieli okazję spróbować gry na puzonie. Ich zadaniem było wydobycie z instrumentu jak najdłuższego i najczystszego dźwięku. Najlepiej udało się to uczennicy klasy IV - Natalii Wasiak i uczniowi klasy III - Krzysztofowi Anteczkowi. Zwycięzcy wszystkich konkursów otrzymali słodkie nagrody.
  Uczniowie miło i przyjemnie spędzili czas. Byli zadowoleni z udziału w koncercie i z niecierpliwością czekają na kolejny.
  KARNAWAŁOWA CHOINKA SZKOLNA!

  Dodano: 8 II 2016r.
  Tekst: Aneta Narożnik
  Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali jak i duzi czekają okazji aby się zabawić. Świetną ku temu okazją jest niewątpliwie zabawa choinkowa, która w naszej szkole odbyła się 29 stycznia. Uczniowie po ciężkiej pracy w pierwszym półroczu nauki zasłużyli na dobrą rozrywkę. Tego dnia salka gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową, udekorowana łańcuchami z bibuły, serpentynami i kolorowymi balonami. Za stronę muzyczną odpowiedzialne były panie animatorki, które wymyślały zabawy i konkursy. Pyszny obiad i słodki poczęstunek przygotowali jak zawsze niezawodni rodzice. W trakcie zabawy pojawili się goście: Wójt p. Marek Kaźmierczyk, Zastępca Wójta p. Iwona Łuszcz-Krawczyk, Skarbnik p. Grażyna Frączak i Dyrektor Szkoły p. Małgorzata Sobolewska-Gdak. Zawitał do nas również Mikołaj z workami prezentów dla dzieci. Był wspólny taniec dzieci, rodziców, gości i wychowawców z Mikołajem. Wszyscy doskonale się bawili, a gdy nadszedł czas zakończenia imprezy dzieci zmęczone tańcami ale w doskonałych humorach opuszczały mury szkoły. Zabawa choinkowa przebiegała w miłej atmosferze, dostarczając uczestnikom wielu pozytywnych emocji.

  Za trud przygotowania zabawy choinkowej szczególne podziękowania należą się Rodzicom. DZIĘKUJEMY!!!

  DZIEŃ BABCI I DZIADKA, czyli najbardziej wyjątkowy dzień w roku.

  Dodano: 26 I 2016r.
  Tekst: Agnieszka Przygoda
  21 stycznia 2016r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki zaprosiły na tę uroczystość swoje Babcie i Dziadków. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
  Na uroczystość przybyli również: Wójt Gminy Rzeczyca - pan Marek Kaźmierczyk, Przewodniczący Rady Gminy Rzeczyca - pan Leszek Kosiacki, Inspektor Oświaty - pani Anna Stańczyk, Dyrektor PSP w Rzeczycy - pani Małgorzata Sobolewska-Gdak oraz Kierownik Szkoły - pani Agata Ostalska.
  Na zakończenie występów przedszkolaki zaśpiewały Babciom i Dziadkom "STO LAT", złożyły życzenia oraz wręczyły laurki i bukieciki kwiatów. Po wykonaniu pamiątkowych fotografii wnuczęta oraz rodzice zaprosili Dziadków na słodki poczęstunek.
  A Nasi Kochani Dziadkowie są najlepszym lekiem na smutki.
  PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW!

  Dodano: 26 I 2016r.
  Tekst: Agnieszka Szymczak
  12 stycznia 2016 roku uczniowie klasy szóstej przystąpili do próbnego sprawdzianu szóstoklasisty. Parę minut przed godziną 9 weszli do sali, gdzie po zapoznaniu się z procedurami, punktualnie o 9.00 rozpoczęli pisanie pierwszej części sprawdzianu, czyli sprawdzianu z języka polskiego i matematyki. Szóstoklasiści rozwiązywali zadania zamknięte, czyli wskazywali jedną poprawną odpowiedź z kilku możliwych, rozwiązywali też zadania z treścią oraz pisali pracę stylistyczną. Na tę część łącznie przeznaczono 80 minut.
  Druga część sprawdzianu dotyczyła zagadnień z języka angielskiego. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością rozumienia oryginalnego tekstu słuchanego, umiejętnościami komunikacyjnymi w języku obcym oraz znajomością środków językowych, czyli wiadomości z gramatyki. Na tę część przewidziano 45 minut. Oczywiście między jedną, a drugą częścią sprawdzianu przewidziana była przerwa. Sprawdzian, choć w nazwie ma określenie "próbny", wymaga od uczniów takiego samego wysiłku, jak ten właściwy, który będą pisali 5 kwietnia 2016 roku. Życzymy im powodzenia!!!
  "RZYMSKIE IMPERIUM I TRADYCJE ANTYKU"!

  Dodano: 20 I 2016r.
  Tekst: Agata Ostalska
  Wielu z nas interesuje się historią starożytnego Rzymu. Niedawno mieliśmy okazję przenieść się w odległe czasy i poznać ją z bliska. Już po raz drugi odwiedzili nas rycerze z grupy Artystycznej Rekonstrukto, którzy przebrani w stroje legionistów przybliżyli nam historię starożytnego Rzymu. Różnorodne stroje przyciągnęły uwagę nawet najmłodszych uczestników przedstawienia. Ta żywa lekcja historii połączona była z doskonałą zabawą. Uczniowie wspólnie z aktorami występowali na scenie, dobrze się bawiąc, a zarazem poznając ciekawostki historyczne. Spektakl cieszył się ogromnym zainteresowaniem widowni, przyczynił się do poszerzenia wiedzy historycznej, ale także przyniósł wiele radości i wywołał niejeden uśmiech na twarzy każdego ucznia.
  GÓRA GROSZA- XVI EDYCJA!

  Dodano: 20 I 2016r.
  Tekst: Jadwiga Kowalczyk
  W tym roku podobnie jak w poprzednich latach nasza szkoła w dniach 23.11-04.12.2015 r. wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.
  Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę małych dzieci oraz swoich rówieśników i oprócz książek oraz zeszytów w plecakach przynieśli drobne monety groszowe.
  Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. J. Kowalczyk podjął się przeprowadzenia akcji "Góra Grosza". Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.
  Po zakończeniu tej szlachetnej akcji dokonano przeliczenia wszystkich monet. Pieniądze te zostały przesłane na adres organizatora.
  Wszystkim darczyńcom akcji składamy serdeczne podziękowania.
  KONIEC PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ!

  Dodano: 2 I 2016r.
  Dodała: Beata Szymańska
  Po zimowej przerwie świątecznej zajęcia lekcyjne rozpoczynamy 4 stycznia 2016r.
  W poniedziałek i wtorek idziemy do szkoły.
  Środa 6 stycznia jest dniem wolnym - Święto Trzech Króli.
  W czwartek i piątek 7 i 8 stycznia 2016r. również przychodzimy do szkoły.
  ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA!

  Dodano: 21 XII 2015r.
  "Hej, kolęda, kolęda ..."!

  Dodano: 29 XII 2015r.
  Tekst: Elżbieta Turek


  "Hej, kolędy to czas..."


  Wyczuwamy już atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Myślimy o prezentach, choinkach, zakupach, przygotowaniu potraw. Jeszcze to i tamto... Niekiedy zapominamy o tym co najważniejsze - święta to czas pokoju, spotkań z przyjaciółmi, rodziną. Jest to piękna okazja, by w niepamięć odeszły wszystkie spory i nieporozumienia. Wiąże się z nimi wiele tradycji i zwyczajów.
  W środę 16 grudnia przy blasku światełek i gwiazdy betlejemskiej, z bożonarodzeniowym przesłaniem wystąpili uczniowie naszej szkoły prezentując jasełka.
  Na widowni, oprócz Rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i całej społeczności szkolnej, zasiedli zaproszeni Goście:
  Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca - p. Iwona Łuszcz-Krawczyk,
  Przewodniczący Rady Gminy - p. Leszek Kosiacki,
  Zastępca Przewodniczącego - p. Janusz Baran,
  Ksiądz Prałat Parafii św. Katarzyny w Rzeczycy - Henryk Linarcik,
  Ksiądz Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Łęgonicach - Mariusz Zembrzuski,
  Siostra Bożena ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
  Inspektor Oświaty - p. Anna Stańczyk,
  Dyrektor GOK w Rzeczycy - p. Jacek Zakrzewski,
  byłe dyrektorki naszej szkoły p. Regina Szymajda i p. Elżbieta Broniarz
  oraz Kierownik Szkoły p. Agata Ostalska.

  Piękny śpiew kolęd i pastorałek wprowadził wszystkich w magiczny nastrój świąt. Mogliśmy przeżyć jeszcze raz tajemnicę Bożego Narodzenia i przypomnieć sobie wydarzenia, które jej towarzyszyły. Nastrojowo przygotowana sala, piękna scenografia, stroje wyczarowane przez rodziców, brawurowa gra naszych małych aktorów, którzy świetnie poradzili sobie ze scenicznym stresem, wyzwoliły w oglądających chwile refleksji, radości i wzruszenia. Na scenie obok Maryi i Józefa nie zabrakło uroczych, niesfornych aniołków. Oprócz tradycyjnych Trzech Króli i pastuszków do stajenki przybyły postaci biblijne: celnik Mateusz ze spuszczoną głową i obietnicą wynagrodzenia wszystkich krzywd, staruszka wdowa przynosząca symboliczne trzy grosze, niewidomy przyprowadzony przez dziecko, dziewczynka Tabita, rybak Piotr z siecią pełną ryb i dwoma bochenkami chleba. Chleb - symbol wszelkich dóbr niezbędnych do życia, symbol pojednania i życzliwości.
  "Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom" - przy śpiewie chóru zebrani przełamali się chlebem.
  Jak wszędzie, intrygantów nie brakuje. Herod, diabeł i śmierć zmusili wszystkich do ucieczki. Pusta stajnia. Walka dobra ze złem. Dobro zwycięża i powraca z przesłaniem: "To Dziecię nas uczy, jak kochać Boga i ludzi. Otwiera serca, uczy przebaczać, darować innym siebie, żyć tak, aby zamieszkać w niebie."
  Tegoroczne jasełka podbiły serca publiczności, o czym świadczyły długie owacje na stojąco.
  Zasiądźmy wszyscy do stołu. Zapalmy świecę.
  Podajmy sobie ręce. Na znak pokoju.

  Scenariusz, scenografia i reżyseria jasełek: Elżbieta Turek, Małgorzata Kozik.

  POMAGAMY!

  Dodano: 31 XII 2015r.
  Tekst: Anna Nowicka
  Po raz kolejny uczniowie, rodzice oraz nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w świątecznej akcji charytatywnej mającej na celu pomoc potrzebującym. Tym razem zbieraliśmy pieniążki za które zakupiono upominek dla małych pacjentów ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Wszyscy okazali wielkie serce oraz gotowość niesienia pomocy innym.
  Dziękujemy za wsparcie i życzliwość.
  Nad przebiegiem akcji czuwały p. Anna Nowicka i p. Małgorzata Kozik.
  NIEZWYKŁA CHOINKA!

  Dodano: 29 XII 2015r.
  Tekst: Agata Ostalska
  Po raz kolejny naszą szkołę zdobi wyjątkowa choinka. A to za sprawą prześlicznych bombek, które zostały wykonane przez naszych uczniów. W tym roku nasi uczniowie bardzo licznie wzięli udział w konkursie szkolnym na najpiękniejszą bombkę, którego rozstrzygnięcie odbyło się 15 grudnia i wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie nagrody. Piękne ozdoby wiszą na choince i cieszą oczy zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców.
  Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.
  UCZYMY SIĘ PŁYWAĆ!

  Dodano: 30 XII 2015r.
  Tekst: Barbara Miniak
  Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły, wspólnie z 27 uczniami ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy oraz 6 uczniami ze Szkoły Filialnej w Sadykierzu, w każdy czwartek od 8 października do 10 grudnia uczestniczyło w projekcie nauki pływania pod hasłem "Umiem pływać 2015". Dzieci pod opieką instruktorów oswajały się z wodą i poznawały zasady pływania. Każdy wyjazd sprawiał dzieciom dużą frajdę, a w szczególności zjeżdżalnia i jacuzzi.

  Opiekę w czasie wyjazdów sprawowali: p. Barbara Miniak, p. Bernardeta Grot i p. Andrzej Socha.

  "ELEKTRYCZNE STRUNY" - grudniowy koncert muzyczny!

  Dodano: 17 XII 2015r.
  Tekst: Aneta Narożnik
  W piątek 11 grudnia 2015 roku do naszej szkoły po raz kolejny przybyli artyści prezentujący żywą lekcję muzyki. Temat tej lekcji to "Elektryczne struny". Pan Hanusz Kowalczyk jak zawsze w sposób bardzo ciekawy wprowadził uczniów w świat muzyki, tym razem mówił o instrumentach elektrycznych, gitarze i skrzypcach. Wyjaśnił ich budowę oraz wskazał różnice między instrumentami mechanicznymi a elektrycznymi.
  Uczniowie wysłuchali różnych utworów granych na tych instrumentach przez panów Gabriela Gosa - skrzypce i Kubę Dudka - gitara. Dowiedzieli się, że gitara elektryczna kojarzy się głównie z rockiem, a skrzypce należą do tej samej rodziny instrumentów co wiolonczela, kontrabas i altówka.
  Gdy dzieci wysłuchały wiadomości o tych instrumentach, nadszedł czas na konkursy. Uczniowie musieli rozpoznać tytuły granych utworów oraz prezentować występujące tam postaci lub osoby. Z klas I -III Kacper Gaworzyński, Marlena Dziuba, Oskar Latos wcielili się w Reksia, Koziołka Matołka i Czarną Panterę. Uczniowie klas IV-VI Wiktoria Nowak, Julia Oszczęda i Kacper Sobczak zostali aktorami Gwiezdnych Wojen, Desperado i Piratów z Karaibów. Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami i oczywiście słodkimi batonami.
  Bogatsi o nowe muzyczne doświadczenia z niecierpliwością czekamy na kolejną porcję muzyki.
  SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM!

  Dodano: 12 XII 2015r.
  Tekst: Agnieszka Przygoda
  W piątek 4 grudnia 2015r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Mikołajek. Na tę okazję dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowały program artystyczny pt. "Spotkanie z Mikołajem" pod okiem swojej pani Agnieszki Przygody podczas którego recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
  Naszą uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Rzeczyca p. Marek Kaźmierczyk, Zastępca Wójta p. Iwona Łuszcz-Krawczyk, Przewodniczący Rady Gminy p. Leszek Kosiacki, Zastępca Przewodniczącego p. Janusz Baran, Inspektor ds Oświaty p. Anna Stańczyk, Przewodniczący Komisji Oświaty p. Andrzej Gwizdoń, Dyrektor Szkoły p. Małgorzata Sobolewska-Gdak, Kierownik Szkoły p. Agata Ostalska oraz rodzice.
  Po występach dzieci wręczyły zaproszonym Gościom pamiątki w postaci pacynki Mikołaja. Ten dzień był dla przedszkolaków wyjątkowy, gdyż i do Nich zawitał Mikołaj z workiem prezentów. Na zakończenie uroczystości Rodzice przygotowali dla wszystkich stół z słodkościami.
  MIKOŁAJKOWY WYJAZD DO KINA!

  Dodano: 6 XII 2015r.
  Tekst: Elżbieta Turek
  Tak jak co roku 6 grudnia odwiedza grzeczne, czyli wszystkie dzieci, Mikołaj z dużym workiem prezentów. Do naszej szkoły zawitał trochę wcześniej, bo już 2 grudnia, a z worka wysypał bilety do kina Helios w Piotrkowie Trybunalskim na film w wymiarze 3D "Dobry dinozaur". To amerykańska animacja wyprodukowana przez Walta Disneya. Grupa 39 uczniów obejrzała pięknie wykreowany prehistoryczny świat, w którym tytułowy bohater Arlo, ślamazarny i strachliwy, lecz o wielkim sercu dostaje życiową lekcję, że najważniejsze jest pokonywanie strachu przed nieznanym, oswajanie lęku i branie odpowiedzialności za drugą istotę. Wszystko to podane w efektownej wizualnie formie, gdzie powołane do życia zostały urzekające krajobrazy pradawnej Ziemi. Film dostarczył wiele momentów wzruszeń.
  Kino uczy. Wróciliśmy mądrzejsi, bogatsi o przesłanie, że warto żyć w zgodzie ze sobą, szanować przyjaciół i być odważnym.
  Dziękujemy Kochany Mikołaju!!!
  Opiekę nad uczniami Mikołaj powierzył paniom: B. Wasilewskiej, M. Kozik, E. Turek
  ZABAWA ANDRZEJKOWA!

  Dodano: 6 XII 2015r.
  Tekst: Jadwiga Kowalczyk
  Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, ... wróżb. Od wieków w noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie, ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej - w wigilię św. Katarzyny.
  Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść się w świat marzeń i fantazji.
  I tak oto w naszej szkole dnia 27.11.2015 r. odbyła się długo wyczekiwana zabawa andrzejkowa. Zabawę uświetniły przeboje disco polo i muzyki współczesnej. Dzieci kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowały wróżby przepowiadające przyszłość. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. J. Kowalczyk zorganizował również wiele ciekawych konkursów. Dziewczęta mogły poznać imię swojego przyszłego wybranka, chłopcy wybranki. Kto chciał przekonać się, czy będzie miał powodzenie w miłości, ustawiał buty i kierował je w stronę drzwi śledząc, czy jego (jej) jako pierwszy przekroczy próg. Największym uznaniem cieszyły się konkursy taneczne.
  Andrzejkowe zabawy dostarczyły wszystkim uczestnikom wiele niezwykłych przeżyć i emocji.
  "MATEMATYCZNA SZTAFETA"- listopadowa mPotęga!

  Dodano: 1 XII 2015r.
  Tekst: Beata Szymańska
  Zdjęcia: Aleksandra Przyborek
  W poniedziałek 23 listopada 2015r. grupa uczniów z klasy V i VI reprezentowała naszą szkołę w "Matematycznej sztafecie" - turnieju matematyczno-sportowym zorganizowanym w ramach programu grantowego mPotęga dofinansowanego przez Fundację mBank. W oparciu o zasady sztafety, wspólnie ze swoimi kolegami ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy i Szkoły Filialnej w Sadykierzu rywalizowali w matematycznych konkurencjach. W szybkim tempie musieli zmierzyć się z mnożeniem, dzieleniem, cechami podzielności, a także prawidłowym nazwaniem wielokątów. Ponadto, mając do dyspozycji kredki i wstążkę musieli narysować okrąg, z kwadratów wykleić prostokąt o podanym polu oraz z 6 kawałków ułożyć kwadrat, wykorzystując wszystkie elementy. Ostatnią konkurencją było zbudowanie sześcianów z kolorowych puzzli Happy Cube.
  Matematyczno-sportowym zmaganiom przyglądali się i oceniali: Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca - p. Iwona Łuszcz-Krawczyk, Kierownik Szkoły Filialnej w Luboczy - p. Agata Ostalska oraz Kierownik Szkoły Filialnej w Sadykierzu - p. Bernardeta Grot.
  Zwycięzcami "Matematycznej sztafety" została drużyna w składzie: Joanna Domagała, Patrycja Kobacka, Wiktoria Żegnałek, Hanna Gwóźdź, Kinga Bojdo, Julian Zakrzewski.
  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w przygodzie z matematyką.
  ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA!

  Dodano: 29 XI 2015r.
  Tekst: Agnieszka Przygoda
  24 listopada 2015 r. w oddziale przedszkolnym w Luboczy obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. Przedszkolaki przyniosły swoje ulubione pluszowe misie i tuliły je do snu przy kołysance "cicha piosenka", a następnie malowały akwarelami obrazki z postaciami misiów, które zostały umieszczone na wystawie.
  Tego dnia odwiedziły nas również p. Grażyna Kamińska i p. Aneta Podlasek z GOK w Rzeczycy. Pani Grażyna czytała dzieciom książkę o Misiu Uszatku, pokazywała różne książki o niedźwiadkach, a przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały je i bawiły się przy dźwiękach muzyki w zabawę "Stary niedźwiedź mocno śpi" i wymieniały nazwy misiów, które znały z książek i telewizji. Nie zabrakło również słodkich smakołyków - oczywiście w kształcie misiów.
  SZKOCJA W TAŃCU I MUZYCE!
  - listopadowy koncert muzyczny

  Dodano: 29 XI 2015r.
  Tekst: Jadwiga Kowalczyk
  20 listopada 2015 roku po raz trzeci odbył się w naszej szkole koncert muzyczny pt. "Szkocja w tańcu i muzyce". Z panem Hanuszem Kowalczykiem przyjechała pani Paulina Cegiełka i pan Jakub Onasz, którzy zaprezentowali muzykę i taniec szkocki. Artysta- Jakub Onasz przedstawił dzieciom historię instrumentu obój. Obój to instrument dęty drewniany z grupy aerofonów dwustroikowych. Należy do grupy instrumentów z podwójnym trzcinowym stroikiem. Uczniowie mogli usłyszeć brzmienie tego instrumentu w utworach muzycznych zaprezentowanych przez artystę. Taniec szkocki zaprezentowała pani Paulina Cegiełka. Wszystkie tańce szkockie tańczone są w miękkich butach, bardzo podobnych do irlandzkich miękkich butów. Typowa muzyka do szkockich tańców to reel i strathspey.
  Jak zawsze z dużym zaangażowaniem uczniowie uczestniczyli w konkursach zorganizowanych przez zaproszonych gości. Na zwycięzców czekały słodkie upominki. Czas spędzony w towarzystwie muzyków minął bardzo szybko, a my kolejny recital zaliczamy do udanych.
  WIELKIE DZIECIĘCE ŚWIĘTO!

  Dodano: 29 XI 2015r.
  Tekst: Agata Ostalska

  "Dziecko jest chodzącym cudem,
  jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym..."

  Phil Bosmans

  W tym roku 20 listopada - po raz drugi w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji do ciekawych inicjatyw, dyskusji i zabaw zachęcał Rzecznik Praw Dziecka p. Marek Michalak "...prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka..." pisał w liście przesłanym do szkół. Wielkie Dziecięce Święto rozpoczęło się od wysłuchania przemówienia Rzecznika Praw Dziecka i obejrzenia filmu "Odwaga ratuje życie". Również tego dnia uczniowie przyszli ubrani do szkoły na kolorowo, co zwalniało ich z odpowiedzi ustnej, kartkówki i pracy klasowej. Podjęta akcja, spotkała się z przychylnym przyjęciem zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego na stałe wpisze się w kalendarz szkolnych uroczystości.
  ŚWIATOWY DZIEŃ Z CUKRZYCĄ!

  Dodano: 24 XI 2015r.
  Tekst: Anna Nowicka
  14 listopada obchodzony jest corocznie na całym świecie Dzień z Cukrzycą. W tym czasie także w naszym kraju organizowane są różnego typu kampanie informacyjne mające na celu zwiększenie świadomości wśród ludzi odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą, a także skalę problemu, jakim jest szerząca się epidemia tej choroby. W związku z tym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez opiekuna SK PCK p. Annę Nowicką na temat tej choroby. Po zapoznaniu się z prezentacją, uczniowie obejrzeli film instruktażowy pt.: "Kontroluj cukrzycę, ciesz się życiem". Film ten powstał w ramach kampanii Ministerstwa Zdrowia i przybliża problem cukrzycy wśród dzieci. Cukrzyca nie oznacza niepełnosprawności, można z nią normalnie żyć i cieszyć się życiem. Następnie uczniowie podzieleni na grupy zapoznali się z broszurami informacyjnymi i wykonali gazetkę na temat cukrzycy.
  ZŁOTE ŁABĘDZIE - RZECZYCA 2015!

  Dodano: 24 XI 2015r.
  Tekst: Agnieszka Strawińska
  W piątek 13 listopada 2015r. w sali widowiskowej OSP w Rzeczycy odbył się VIII Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Złote Łabędzie" organizowany przez GOK w Rzeczycy.
  Konkurs odbył się w czterech kategoriach: klasy 0-III, IV-VI, gimnazjum oraz szkoły średnie. Naszą szkołę reprezentowało dwoje uczniów Szymon Stępniewski z klasy V i Marlena Dziuba z klasy III, która w kategorii klas 0-III zajęła I miejsce, czym zapewniła sobie udział w koncercie laureatów podczas Pierzawki Rzeczyckiej, która odbędzie się 27 listopada 2015r. w Rzeczycy.
  Uczniów do występu przygotowywał nauczyciel muzyki p. Agnieszka Strawińska Laureatom serdecznie gratulujemy.
  11 listopada - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI!

  Dodano: 17 XI 2015r.
  Tekst: Jadwiga Kowalczyk
  Dnia 13 listopada 2015 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji święta 11 listopada zwanego Świętem Niepodległości.
  Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego uczniowie klas IV-V przybliżyli koleżankom i kolegom historię naszego kraju - czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata. Podczas akademii zaprezentowana została "lekcja historii" przedstawiająca sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Recytowane utwory literackie i pieśni patriotyczne pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
  W uroczystości wzięła udział pani Agata Ostalska - Kierownik szkoły, nauczyciele oraz uczniowie poszczególnych klas. Akademia została przygotowana pod kierunkiem pani Jadwigi Kowalczyk.
  HALLOWEEN!

  Dodano: 4 XI 2015r.
  Tekst: Agnieszka Szymczak
  30 października 2015 roku zapisze się na długo w pamięci uczniów naszej szkoły, a to za sprawą niezwykłej oprawy tego dnia, zupełnie innej, niż pozostałe. Nie co dzień, przecież, uczniowie mają okazję uczyć się w towarzystwie mrocznych, by nie powiedzieć strasznych postaci, które odziane w dziwne, postrzępione i na ogół czarne stroje, spacerowały po szkolnym korytarzu, a ich blade twarze i podkrążone oczy wskazywały, że nie pochodzą z tego świata...
  Niecodzienną atmosferę współtworzyły również dynie porozstawiane na korytarzu. Ich groźne i tajemnicze uśmiechy, zmarszczone brwi, a do tego spowite pajęczynami i oblepione pająkami pomarańczowe głowy naprawdę budziły respekt...
  Podsumowując. Szkoła była mroczna tego dnia, ale mimo to wszyscy dobrze się bawili!!! Trzeba pogratulować też uczniom szkoły, bo okazało się, że ich wyobraźnia jest niczym nie ograniczona i to że dzień wyglądał tak niezwykle, to przecież tylko ich zasługa!!!
  "PODZIEL SIĘ KANAPKĄ..."!

  Dodano: 4 XI 2015r.
  Tekst: Anna Nowicka
  W związku z obchodzonym 16 października Światowym Dniem walki z Głodem, członkowie Szkolnego koła PCK już po raz kolejny zorganizowali akcję "Podziel się kanapką z kolegą, koleżanką". Celem kampanii jest nie tylko walka z głodem i ubóstwem, ale przede wszystkim edukacja społeczeństwa o zdrowym odżywianiu i prowadzeniu zdrowego stylu życia. Przed przystąpieniem do akcji w klasach odbyły się pogadanki na temat głodu i poszanowania żywności.
  Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do akcji dzieląc się pożywieniem z innymi. Dziękujemy.
  Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE!

  Dodano: 3 XI 2015r.
  Tekst: Barbara Wasilewska
  28 października 2015r. uczniowie klasy III i klasy IV Szkoły Filialnej w Luboczy odwiedzili bibliotekę szkolną w PSP w Rzeczycy. Obejrzeli pokaźny księgozbiór w niej zgromadzony. Pani Monika Fau zapoznała uczniów z budową książki, z oznaczeniem działów, katalogiem alfabetycznym i rzeczowym. Uczniowie mili okazję do praktycznego korzystania z katalogu alfabetycznego i wyszukiwali tytuły książek wybranego autora, np. Wandy Chotomskiej, Marii Konopnickiej.
  Dzieci bardzo miło spędziły czas w bibliotece i z zainteresowaniem słuchały informacji przekazywanych przez p. Monikę Fau.
  PAMIĘTAJMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI

  - ta pamięć daje im nieśmiertelność!

  Dodano: 30 X 2015r.
  Tekst: Agata Ostalska
  W tygodniu poprzedzającym Święto Zmarłych w zadumie i ciszy uczniowie naszej szkoły udali się na cmentarz parafialny w Rzeczycy. Odwiedzili grób ks. Jędrzeja Kitowicza, grób rodziny Narcyzy Żmichowskiej, groby bliskich, znajomych, nauczycieli i zapalili znicze, jako wyraz pamięci i szacunku. Odwiedzili również miejsce spoczynku żołnierzy z czasów II wojny światowej, a tam, oddali cześć Tym, którzy walczyli za naszą Ojczyznę.
  Była to wspaniała lekcja historii i szacunku dla zmarłych.
  "NIE JESTEŚ SAM ..." - program profilaktyczny!

  Dodano: 29 X 2015r.
  Tekst: Agata Ostalska
  W piątek 23 października gościliśmy w naszej szkole aktorów z krakowskiego teatru KURTYNA, którzy zaprezentowali spektakl profilaktyczny pt. "Nie jesteś sam ...". Aktorzy w przystępny i interesujący sposób zaprezentowali zagrożenia, na jakie narażony jest współczesny młody człowiek. W spektaklu "Nie jesteś sam ..." młody widz ma szansę, identyfikując się bez trudu z główną bohaterką Olą, utwierdzić w przekonaniu, że tylko przywiązanie się do autorytetów, rozwaga, mądrość i wiara pozwala uniknąć podstępnych pułapek współczesnego świata. W naszym spektaklu wszystko dobrze się kończy, a to, dlatego by uświadomić młodym ludziom, że jeżeli mają problemy i nie potrafią ich sami rozwiązać, zawsze mogą liczyć na pomoc osoby dorosłej.
  HARMONOGRAM ODWOZU UCZNIÓW
  OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016!

  Dodano: 29 X 2015r.

  Dodała: Beata Szymańska
  ODWOZY W PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK
   AUTOBUS NR 1
   I kurs
  • 12.35 - Rzeczyca szkoła
  • 12.40 - Sadykierz
  • 12.44 - Bartoszówka
  • 12.46 - Bobrowiec
  • 12.50 - Bobrowiec świetlica
  • 12.55 - Sadykierz szkoła
  • 13.08 - Rzeczyca szkoła
  Czytaj całość

  DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA!

  Dodano: 26 X 2015r.
  Tekst: Agnieszka Przygoda
  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w szkole w Luboczy obchodzony był uroczyście przez dzieci z oddziału przedszkolnego we wtorek 20 października. Dzień rozpoczął się od wysłuchania przez przedszkolaków opowiadania B. Szurowskiej "Przygody krasnala Rabusia". Później dzieci malowały farbami swoje portrety. Nie zabrakło również czasu na gry i zabawy ruchowe. W sali sportowej przedszkolaki mogły bawić się w ulubione zabawy oraz rywalizować w zespołach pokonując różnorodne tory przeszkód. Potem przyszedł czas na zabawy swobodne według zainteresowań dzieci.
  ZAELEKTRYZOWALI MAGIĄ!

  Dodano: 23 X 2015r.
  Tekst: Beata Grzejszczyk
  Dnia 21 października 2015r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji przyrody. Stało się to możliwe dzięki wizycie Grupy Zaelektryzowani, która zaprezentowała dzieciom spektakl pt. "Czy to magia? Nie, to czysta chemia!".
  W bogatej ofercie programu znalazły się intrygujące ciekawostki o budowie organizmu ludzkiego, niezwykłe eksperymenty chemiczne np.: wytwarzanie domowym sposobem tlenu i wodoru, samozapłon siedmiotlenku manganu. Duże wrażenie robiły wszelkie wybuchy, płonące dłonie i odrzutowe butelki.
  Cała fabuła przedstawiona została w lekki, humorystyczny sposób, umożliwiający dzieciom i nauczycielom aktywne uczestnictwo. Doświadczenia dostarczyły wszystkim obecnym niezapomnianych przeżyć i emocji.
  W DRODZE NA OLIPM, czyli ... !

  Dodano: 21 X 2015r.
  Tekst: Agata Ostalska
  W poniedziałek 19 października uczniowie klas IV - VI odwiedzili Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej, aby obejrzeć spektakl teatralny pt.: "W drodze na Olimp, czyli mity i legendy greckie". Spektakl został oparty na mitach i wierzeniach starożytnych Greków i z dużą dozą humoru wprowadził dzieci w świat bogów i herosów. Bogata scenografia, kostiumy i rekwizyty oraz aktywny udział uczniów w przedstawieniu zostawiły niezapomniane wrażenia i pozwoliły lepiej zapamiętać omawiane w szkole treści. Wszyscy byliśmy zadowoleni i usatysfakcjonowani taką formą kontaktu z widzem.
  "CZTERY ŁAPY" - spektakl teatralny!

  Dodano: 21 X 2015r.
  Tekst: Barbara Wasilewska
  W dniu 19 października 2015r. pod opieką p. Elżbiety Turek, p. Agnieszki Przygody i p. Barbary Wasilewskiej odbył się wyjazd uczniów klasy I i III oraz grupy przedszkolaków Szkoły Filialnej w Luboczy do Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej na przedstawienie teatralne pt.: "Cztery łapy".
  Spektakl został przygotowany w oparciu o treść książki Jana Grabowskiego pt.: "Puc, Bursztyn i goście". Opowiadał o życiu psów mieszkających w pewnym gospodarstwie w małym miasteczku. Centrum akcji stanowi przemiana, jakiej doświadcza kanapowy piesek Mikado, który przyjechał na wieś z wizytą. Spektakl uczy, że każdemu należy dać szansę, gdyż nawet ktoś wyglądający na niemiłego może okazać się wartościowy oraz że, nie należy bać się nieznanego, gdyż można wiele zyskać, okazując odwagę. Ostrzegał odbiorców, aby nie traktowali zwierząt jak zabawek.
  Dzieci aktywnie uczestniczyli w zabawach proponowanych przez aktorów. Spektakl bardzo im się podobał.
  TANIEC KOLOROWY - koncert muzyczny!

  Dodano: 19 X 2015r.
  Tekst: Jadwiga Kowalczyk
  W piątek 16 października 2015r. odbył się drugi z tegorocznych koncertów muzycznych pt. "Taniec kolorowy". Tym razem pan Hanusz Kowalczyk zaprosił do naszej szkoły dwie panie: Martyną i Izę, które zaprezentowały nam tańce z Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
  Jak zwykle nie zabrakło również ulubionych przez uczniów konkursów muzycznych. W jednym z nich chłopcy z klas I-VI tańczyli taniec egipski, w drugim zaś dziewczyny zaprezentowały taniec indyjski. Oczywiście nie zabrakło też elementów tańca współczesnego.
  Uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tym koncercie, ponieważ nie tylko mogli zobaczyć różne tańce, ale również posłuchać pięknej muzyki. Czas spędzony w towarzystwie zaproszonych muzyków minął bardzo szybko.
  UROCZYŚCIE ŚLUBOWALI - "Aby się kształtem stała chwila"!

  Dodano: 16 X 2015r.
  Tekst: Elżbieta Turek
  15 października 2015r. odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów.
  W tym dniu także obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Bycie uczniem to nie tylko prawa, ale również obowiązki. To nowe wyzwania, zadania, zdobywanie wiedzy i umiejętności.
  "Zaprzyjaźnić się z książkami, dumą swojej szkoły być..." - zaśpiewali pierwszoklasiści. Przed całą szkołą, w obecności pocztu flagowego Dyrektor szkoły p. Małgorzata Sobolewska-Gdak odczytała treść ślubowania. Trzynaścioro pierwszaków w odświętnych strojach, w biretach na głowach, z przejęciem, ale odważnie odpowiedziało: "ślubuję".
  Bez obaw podchodzili do Pani dyrektor, która symbolicznym ołówkiem dokonała aktu pasowania na ucznia. Na potwierdzenie faktu stania się pełnoprawnymi uczniami wychowawczyni p. Elżbieta Turek wręczyła pamiątkowe dyplomy. Od tego momentu nasi najmłodsi podopieczni mogą z dumą powiedzieć: Jesteśmy uczniami!
  Świadkami tego wyjątkowego wydarzenia byli goście: Zastępca Wójta Gminy p. Iwona Łuszcz-Krawczyk, Przewodniczący Rady Gminy p. Leszek Kosiacki, Inspektor ds. Oświaty p. Anna Stańczyk, nasze byłe Dyrektorki p. Regina Szymajda i p. Elżbieta Broniarz, Kierownik szkoły p. Agata Ostalska, nauczyciele, wzruszeni rodzice oraz starsi koledzy.
  Wszyscy życzyli pierwszakom samych dobrych chwil na drodze szkolnej kariery.
  Po uroczystości pasowania odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wykonaniu uczniów klas IV-VI przygotowanych przez p. Jadwigę Kowalczyk. Uczniowie żartobliwie i ciekawie przedstawili scenkę z życia szkoły. Na koniec złożyli wszystkim zaproszonym emerytom, nauczycielom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia, odśpiewali gromkie "STO LAT" wręczyli słodki prezent. W miłej i serdecznej atmosferze zakończyliśmy obie uroczystości.

  Kierownik szkoły, wychowawczyni klasy pierwszej oraz wszyscy nauczyciele serdecznie dziękują Rodzicom za okazaną pomoc przy organizacji ślubowania klasy I i Dnia Edukacji Narodowej.

  LAS WITA NAS!

  Dodano: 9 X 2015r.
  Tekst: Jolanta Szymańska, Barbara Miniak
  Zdjęcia: Barbara Wasilewska
  Dnia 7 października 2015 roku uczniowie klasy IIa i IIb ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy i klasy III ze Szkoły Filialnej w Luboczy pod opieką wychowawców wybrali się do Nadleśnictwa Spała. Uczestników wyprawy przywitała pani leśnik Róża Brytom, która oprowadzając dzieci po ścieżce ekologicznej wyjaśniała zależności które zachodzą w środowisku leśnym. Dzieci były bardzo zainteresowane przekazywaną wiedzą. Zadawały pytania dotyczące ptasich piór, rozróżniania ptaków, zwierząt, zwierzęcej stołówki. Był także czas na spacer i zbieranie grzybów. Co prawda znaleźli ich niewiele, ale uczyli się odróżniać najbardziej znane.
  Uczniowie wraz z opiekunami: p. Jolantą Szymańska, p. Barbarą Miniak i p. Barbarą Wasilewską dziękują Nadleśnictwu Spała za gościnę.
  BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY!

  Dodano: 9 X 2015r.
  Tekst: Grażyna Miniak
  Dnia 5 października 2015r. uczniowie klas VI naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Wyjazd został zorganizowany we współpracy z pracownikami ZNPK w Moszczenicy w ramach projektu "Przyroda wokół nas" oraz "Autokarem w Łódzkie".
  Celem wycieczki było pokazanie najciekawszych miejsc na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich bioróżnorodność.
  Trasa wycieczki obejmowała:
 • Rezerwat Ruda-Chlebacz (chroni 100-letni łęg olszowy oraz stanowisko widłaka wrońca)
 • Rezerwat Rawka (środowisko życia wodnego z chronionymi roślinami i zwierzętami)
 • Budy Grabskie: starorzecze Rawki i obszar Natura 2000
 • Prochowy Młynek: przejście wzdłuż rzeki Korabiewki - dopływu Rawki, oglądaliśmy ślady bytowania bobrów: liczne tamy i zgryzy bobrowe, śródleśne polany.
 • Osobliwością parku są rozległe "konwaliowiska", dlatego konwalia majowa jest umieszczona w logo Parku.
  Na trasie wycieczki znalazły się także pozostałości z okresu I wojny światowej (okopy, mogiły).
  Wycieczka była ciekawą lekcją w terenie.
  Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Barbara Wasilewska, p.Beata Grzejszczyk i p.Grażyna Miniak.

  ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY RZECZYCA!

  Dodano: 7 X 2015r.
  Tekst: Jacek Zakrzewski
  Już trzeci raz strażacy ze wszystkich siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rzeczyca uczestniczyli w Ćwiczeniach Zgrywających połączonych z ćwiczeniami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Organizatorem ćwiczeń "LUBOCZ 2015" pod patronatem Posłanki Krystyny Ozgi, był Wójt Gminy Marek Kaźmierczyk, współorganizatorem Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzeczycy, zaś gospodarzem OSP w Luboczy. Na terenie Szkoły Filialnej w Luboczy ćwiczyły zastępy: OSP działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym z Rzeczycy, OSP typu "S" z Luboczy i Sadykierza oraz OSP typu "M" Bartoszówki, Brzozowa, Gliny i Kanic.
  PRÓBNA EWAKUACJA - Na wypadek, gdyby ...!

  Dodano: 6 X 2015r.
  Tekst: Agata Ostalska
  2 października w piątkowy poranek w naszej szkole rozległ się alarm. Zdezorientowani uczniowie i nauczyciele zastanawiali się, co się dzieje? Niezwłocznie, aczkolwiek ze spokojem rozpoczęto akcję ewakuacyjną. Wszyscy szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi, a następnie nauczyciele i pracownicy złożyli meldunki o ilości ewakuowanych uczniów - Kierownikowi szkoły. "Nauczyciele, jak również uczniowie są doskonale przygotowani na wypadek konieczności przeprowadzenia ewakuacji ..." - powiedział tuż po zakończeniu akcji Jacek Zakrzewski - Naczelnik OSP w Rzeczycy, który obserwował całą akcję. Wszystko przebiegło, więc, jak należy, a trening próbnej ewakuacji z pewnością był dla dzieci dużym przeżyciem i doświadczeniem.  ULICZKA TABLICZKI MNOŻENIA!

  Dodano:30 IX 2015r.
  Tekst: Aneta Narożnik

  Wśród ulic tysiąca jest jedna uliczka,
  a na tej uliczce jest jedna tabliczka.
  Kto tędy przechodzi, ten nie bez zdziwienia
  spostrzega, że jest to TABLICZKA MNOŻENIA.

  Wanda Chotomska

  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, odbywająca się zawsze w ostatni piątek września, która ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, ale również uświadomić, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. W naszej szkole w roku szk. 2015/2016 uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie ze znajomości tabliczki mnożenia. Tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia został przyznany uczennicy klasy VI Judycie Więckiel - Gratulacje!!!  DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO!

  Dodano:30 IX 2015r.
  Tekst: Agata Ostalska
  27 września obchodzimy 76 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji w naszej szkole została przygotowana pogadanka przedstawiająca działalność tajnych stuktur Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Uczniowie klasy szóstej na lekcji historii obejrzeli film dokumentalny - "Polska 1939" ukazujący wydarzenia związane z początkiem II wojny światowej. Delegacja uczniów klasy zapaliła znicz na grobie nieznanego żołnierza w Rzeczycy.  BIWAK KLASY PIĄTEJ!

  Dodano:30 IX 2015r.
  Tekst: Aneta Narożnik
  W piątek 25 września 2015 roku uczniowie klasy piątej z wychowawcą p. A. Narożnik i opiekunem p. B. Wasilewską o godzinie 16.30 rozpoczęli biwakowanie w szkole. Dzieci przygotowały swoją noclegownię, ułożyły materace, śpiwory, koce w świetlicy szkolnej i skorzystały z zaproszenia klasy szóstej do wspólnej zabawy dyskotekowej. Po tańcach przyszedł czas na rozpalenie ogniska i przygotowanie kolacji. Piątoklasiści zaprosili p. Kierownik A. Ostalską oraz koleżanki i kolegów z klasy szóstej wraz z wychowawcą do wspólnego pieczenia kiełbasek. Po posiłku przyszedł czas na gry i zabawy na świeżym powietrzu. Gdy na dworze zrobiło się już ciemno zabawy odbywały się w budynku szkoły. Czas spędzaliśmy grając w gry planszowe, bawiąc się, słuchając muzyki i oglądając filmy. Nie obyło się też bez walki na poduszki. Podczas biwaku dzieci ujawniły swoje pomysły na ciekawe spędzanie wolnego czasu. Znalazła się też chwilka do złożenia życzeń i rozdania upominków kolegom z okazji Dnia Chłopaka. Podczas biwaku uczniowie lepiej się poznali oraz zintegrowali. Beztroskie zabawy nie wyczerpały wszystkich sił uczestników, gdyż długo w nocy (a może wczesnym rankiem?) słychać było jeszcze szepty i ciche śmiechy. Rano wszyscy chętnie wypili ciepłą herbatę, a po śniadaniu przyszedł czas na porządki i powrót do domów. Trochę zmęczonych ale zadowolonych biwakowiczów odbierali stęsknieni rodzice. Jedno jest pewne, ta noc i wrażenia długo pozostaną w naszej pamięci.

  Uczniowie klasy piątej wraz z wychowawcą dziękują p. Kierownik A. Ostalskiej za wyrażenie zgody na organizację biwaku, p. B. Wasilewskiej za pomoc w opiece, Kierownik hali sportowej p. K. Wójtowicz za wypożyczenie materacy oraz rodzicom za zorganizowanie drewna i kiełbasek na ognisko.
  DZIEŃ CHŁOPAKA W KLASIE SZÓSTEJ!

  Dodano:30 IX 2015r.
  Tekst: Agnieszka Szymczak
  To już ostatnia tego typu impreza w klasie szóstej w takim gronie. Za rok o tej porze będzie już nowa szkoła i nowa klasa ... wszystko będzie inaczej, dlatego tym razem musiało być wyjątkowo i rzeczywiście dziewczyny się postarały. Nie tylko stół uginał się od smakołyków. Można było też "poskakać" przy ulubionej muzyce, ponieważ koleżanki zorganizowały dyskotekę i dobrze się do niej przygotowały! Dla tych, którym nie wiodło się na parkiecie, przewidziano inne atrakcje - m.in. mecz piłki nożnej. Zabawa trwała do późnych godzin i niechętnie uczestnicy imprezy szkolnej wracali do domów - a to oznaczało, że dobrze się bawili!!!  "Wyprawa - poprawa", czyli SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015!

  Dodano:25 IX 2015r.
  Tekst: Beata Grzejszczyk
  W czwartek 17 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w corocznej akcji "Sprzątania świata". Podejmowane działania miały na celu zachęcanie dzieci do dbałości o swoje otoczenie i promowanie postaw proekologicznych. Nauczyciele (prowadząc krótkie pogadanki) zachęcali uczniów do stosowania w życiu codziennych prostych, ale skutecznych działań dotyczących segregacji śmieci, co sprzyjać będzie efektywnej ochronie środowiska. Ochrona przyrody to ważny cel, jaki powinien sobie stawiać każdy człowiek. Zakorzeniając tę postawę w świadomości dzieci mamy szansę, że będą ją realizować w życiu codziennym.  JAK POWSTAJE ZESTAW PERKUSYJNY? - koncert muzyczny!

  Dodano: 18 IX 2015r.
  Tekst: Barbara Wasilewska
  We wtorek, 16 września 2015 roku w naszej szkole gościliśmy muzyków: p. Hanusza Kowalczyka, p. Andrzeja Delonga oraz p. Mariusza Błoszyka. W czasie recitalu uczniowie poznali brzmienie takich instrumentów perkusyjnych jak: kociołek, klawesy, tam - tam, owczy dzwonek, werbel oraz charlestonka. Artyści przedstawili dzieciom krótką historię i wcześniejsze przeznaczenie tych instrumentów. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziło brzmienie werbla i charlestonki (dwa ułożone poziomo metalowe talerze, z których dolny jest umocowany na pionowej rurce, górny (ruchomy) na znajdującym się wewnątrz rurki pręcie). Uczniowie mogli usłyszeć brzmienie tych instrumentów w utworach muzycznych zaprezentowanych przez muzyków, m.in. w brazylijskiej sambie, charlestonie oraz w walcu wiedeńskim. Mieli również okazję zaprezentować swoje umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych: grzechotce, pudełku akustycznym, talerzach. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w konkursach zorganizowanych przez muzyków. Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki. W czasie recitalu nikt się nie nudził, wszyscy świetnie się bawili.  INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016!

  Dodano: 4 IX 2015r.
  Tekst: Jadwiga Kowalczyk
  Zdjęcia: Andrzej Socha

  Nauka odmładza duszę,
  Łagodzi gorycz samotności,
  Gromadzi mądrość, która będzie
  Twym drogowskazem do starości.

  1 września we wtorek nasi uczniowie przybyli do szkoły na inaugurację roku szkolnego 2015/2016. Wypoczętych i uśmiechniętych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców ciepło i serdecznie powitała Dyrektor Szkoły - Pani Małgorzata Sobolewska-Gdak, życząc uczniom zadowolenia, samych piątek i szóstek, a w sposób szczególny zostały powitane dzieci z oddziału przedszkolnego. Następnie głos zabrała Inspektor Oświaty - Pani Anna Stańczyk, która przypomniała rodzicom o terminie ubiegania się o darmowe obiady i inne formy pomocy. Uczniom i nauczycielom życzyła sukcesów i radości z pobytu w szkole.
  Kierownik Szkoły - Pani Agata Ostalska w swoim przemówieniu również ciepło i radośnie powitała wszystkich, przedstawiła nowych nauczycieli, odczytała list Pani Minister Edukacji Narodowej, zapoznała uczniów z przydziałem sal lekcyjnych i wychowawstw oraz poinformowała, iż w tym roku szkolnym zajęcia lekcyjne będą rozpoczynać się o godz. 8.00.
  Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.
  Życzymy samych sukcesów:
  - uczniom w nauce,
  - nauczycielom w pracy dydaktyczno- pedagogicznej.  PLAN DOWOZÓW UCZNIÓW DO SZKÓŁ w dniu 1 września 2015r.!

  Dodano: 31 VIII 2015r.
  Beata Szymańska
   AUTOBUS NR 1
  • 6.50 - Rzeczyca
  • 7.00 - Gustawów
  • 7.05 - Bartoszówka
  • 7.08 - Bobrowiec
  • 7.11 - Bobrowiec świetlica
  • 7.16 - Sadykierz szkoła
  • 7.21 - Rzeczyca szkoła
  • 7.30 - Wiechnowice
  • 7.32 - Kanice świetlica
  • 7.34 - Kanice kapliczka
  • 7.38 - Brzozów świetlica
  • 7.40 - Brzozów
  • 7.44 - Sadykierz szkoła
  • 7.50 - Rzeczyca szkoła
   AUTOBUS NR 2
  • 6.40 - Rzeczyca
  • 6.55 - Brzeg
  • 7.00 - Lubocz szkoła
  • 7.09 - Jeziorzec
  • 7.14 - Roszkowa Wola świetlica
  • 7.16 - Roszkowa Wola Pograszyn
  • 7.23 - Kawęczyn
  • 7.28 - Lubocz szkoła
  • 7.33 - Brzeg
  • 7.36 - Grotowice
  • 7.40 - Brzeziny
  • 7.44 - Łęg
  • 7.50 - Rzeczyca szkoła
   AUTOBUS NR 3
  • 6.50 - Rzeczyca
  • 7.00 - Rzeczyca ul. Łąkowa
  • 7.01 - Rzeczyca ul. Graniczna I przystanek
  • 7.04 - Rzeczyca ul. Graniczna II przystanek
  • 7.06 - Rzeczyca ul. Nowa I przystanek
  • 7.08 - Rzeczyca ul. Nowa II przystanek
  • 7.12 - Rzeczyca szkoła
  • 7.18 - Rzeczyca ul. Lipowa
  • 7.20 - Rzeczyca ul. Zakątna
  • 7.24 - Zawady świetlica
  • 7.24 - Zawady las
  • 7.30 - Rzeczyca szkoła
  • 7.34 - Rzeczyca ul. Akacjowa
  • 7.37 - Glina
  • 7.50 - Rzeczyca szkoła


  [2] [1]


  Copyright © 2012 PSP Rzeczyca - Filia Lubocz
  Webmaster & admin:  Beata Szymańska