"EDUKACYJNY KOMPAS" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

Dodano: 14 III 2017r.
Gmina Rzeczyca ogłasza
rekrutację uzupełniającą uczennic i uczniów Szkoły Filialnej w Luboczy
na wolne miejsca na zajęcia wyrównawcze dla klas IV - V:
z języka angielskiego
z języka polskiego
w ramach projektu "Edukacyjny kompas"
1.08.2016 - 30.06.2018


Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w Szkole Filialnej w Luboczy lub w PSP w Rzeczycy w okresie 15.03 - 22.03.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Bliższe informacje można uzyskać w PSP w Rzeczycy, Szkole Filialnej w Luboczy lub Biurze Projektu (Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97 - 220 Rzeczyca, tel. (44) 710 51 11 wew. 56, projektpsp@rzeczyca.pl).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA!

Dodano: 24 I 2017r.
Dodany: Beata Szymańska
Gmina Rzeczyca ogłasza
rekrutację uzupełniającą uczennic i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy
oraz jej filii w Luboczy
na wolne miejsca na zajęcia wyrównawcze dla klas VI:
z języka angielskiego w Szkole Filialnej w Luboczy
z matematyki w PSP w Rzeczycy
w ramach projektu "Edukacyjny kompas"
1.08.2016 - 30.06.2018


Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w szkołach w okresie 30.01-03.02.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Bliższe informacje można uzyskać w szkołach lub Biurze Projektu (Urząd Gminy w Rzeczycy, ul. Tomaszowska 2, 97 - 220 Rzeczyca, tel. (44) 710 51 11 wew. 56, projektpsp@rzeczyca.pl).

"EDUKACYJNY KOMPAS" - HARMONOGRAM ZAJĘĆ!

Dodany: Beata Szymańska
Poniżej znajduje się aktualny harmonogram udzielania wsparcia w projekcie "Edukacyjny kompas".
Harmonogram zajęć - do pobrania.


DOKUMENTY DO PROJEKTU!

Dodano: 9 IX 2016r.
Dodany: Beata Szymańska
"EDUKACYJNY KOMPAS"
- PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH!

Dodano: 9 IX 2016r.
Dodany: Beata Szymańska
Gmina Rzeczyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. "Edukacyjny kompas".

Wartość projektu to 639 535,78 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 543 605,41 zł.
Projekt realizowany w okresie 1.08.2016 r. - 30.06.2018 r. obejmie 136 (61K i 75M) uczniów PSP w Rzeczycy i 47 (23K i 24M) uczniów SF w Luboczy, którzy zamieszkują w rozumieniu KC i uczą się na terenie województwa łódzkiego.
Cel główny to poprawa przygotowania 183 (84K,99M) uczniów PSP w Rzeczycy i SF w Luboczy do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym w okresie od 1.08.2016r.do 30.06.2018r. poprzez polepszenie warunków nauczania, w szczególności przyrody i na terapiach, rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, językowych i w zakresie kreatywności i innowacyjności oraz indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
    Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:
  1. Liczba 170 (81K,89M) uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
  2. Liczba 2 szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
  3. Liczba 63 (27K, 36M) uczniów PSP w Rzeczycy i SF w Luboczy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym młodszych i niepełnosprawnych, u których nastąpiło zmniejszenie o min.10%/15% (udział roczny/2-letni) dysproporcji edukacyjnych w zakresie jęz. polskiego i zniwelowanie o min.5%/8% (udział roczny/2-letni) dysfunkcji rozwojowych w zakresie wad wymowy, zaburzeń rozwojowych i dydaktyczno-wychowawczych
    Realizowane zadania, to:
  1. Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i edukacyjnym oraz właściwych postaw/umiejętności z zakresu języka angielskiego, matematyki, informatyki oraz przedsiębiorczości,
  2. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych kształtujących kompetencje uczniów w zakresie przyrody prowadzonych metodą eksperymentu z wykorzystaniem zakupionego doposażenia pracowni przyrodniczych,
  3. Realizacja terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapii pedagogicznej oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w ramach indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniami młodszymi i niepełnosprawnymi.

Copyright © 2012 PSP Rzeczyca - Filia Lubocz
Webmaster & admin:  Beata Szymańska