UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Dodano: 3 VII 2015r.
Tekst: Beata Szymańska
Zdjęcia: Andrzej Socha
Dnia 26 czerwca 2015r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015.
Obchody te rozpoczęły się Mszą Św., odprawioną przez ks. Wikariusza Krzysztofa Knycha.
W szkole, po raz ostatni zabrzmiał dzwonek, po którym p. Dyrektor powitała przybyłą na uroczystość zakończenia p. Iwonę Łuszcz-Krawczyk - Zastępcę Wójta Gminy Rzeczyca, grono pedagogiczne, uczniów, rodziców.

Tradycyjnie, w ten szczególny dzień, szóstoklasiści ustępują miejsca swoim młodszym kolegom i koleżankom przekazując w ich ręce sztandar oraz prowadzenie akademii, a na dowód swojej obecności w szkole składają w kronice pamiątkowe wpisy.
Ostatnie wspólne chwile osłodzili im pierwszoklasiści wręczając słodkie upominki.

Teraz nadszedł moment uhonorowania najzdolniejszych uczniów. Gratulacje i nagrody książkowe z rąk p. Dyrektor i wychowawców odebrali:
  w klasie Ia - wychowawca p. Bernardeta Grot:
 • Zuzanna Czarnecka
 • Aleksandra Kamińska
 • Jakub Woźniak
  klasie Ib - wychowawca p. Barbara Miniak:
 • Szymon Błąkała
 • Michał Dziurski
 • Kępa Patrycja
 • Michał Pacholczyk
 • Przemysław Pawlak
 • Martyna Szczur
  w klasie II - wychowawca p. Mirosława Skura:
 • Aleksandra Chmielewska
 • Dawid Dziedzic
 • Antonina Kielan
 • Adam Kobacki
 • Maciej Kwatek
 • Patryk Maciejewski
 • Maja Miazga
 • Sebastian Olszak
 • Julia Piekarska
 • Kacper Stępień
 • Martyna Szulc
 • Wiktoria Wojtkiewicz
 • Antoni Żegnałek
  w klasie III - wychowawca p. Anna Kącka:
 • Stanisław Błąkała
 • Jakub Chudy
 • Jagoda Kwatek
 • Magdalena Narożnik
 • Igor Socha
 • Bartłomiej Sołdon
  w klasie IV - wychowawca p. Grażyna Miniak:
 • Amelia Domagała
 • Marta Grzejszczyk
 • Mateusz Żegnałek
 • Daria Socha
 • Wojciech Wasiak
  w klasie V - wychowawca p. Agata Ostalska:
 • Hanna Gwóźdź
 • Angelika Goska
 • Marcelina Ochota
 • Jakub Perek
 • Sylwia Tulin
 • Aleksandra Biernacka
  w klasie VIa - wychowawca p. Alicja Żądło:
 • Zuzanna Kacprzak
 • Joanna Kołodziejczyk
 • Kacper Miniak
 • Aleksandra Przyborek
 • Paulina Sarnecka
 • Maja Staruch
 • Dawid Wieszkowski
  w klasie VIb - wychowawca p. Beata Zielińska:
 • Emilia Andrysiak
 • Julia Chmielewska
 • Jan Podlasek
 • Bartłomiej Zarychta
 • Monika Pacucha
 • Gabriela Hozer
 • Jakub Zarychta
Słowa uznania oraz listy gratulacyjne skierowano również do rodziców wyróżnionych w klasach VI-tych uczniów.

Pani Dyrektor wraz z p. B. Zielińską i p. B. Grot za pracę w Samorządzie Szkolnym podziękowały Zuzannie Kacprzak - ucz. VIa.
Nagrodę książkową otrzymała także uczennica kl. III - Katarzyna Kasza za reprezentowanie szkoły i zajęcie XVIII miejsca w Ogólnopolskim Konkursie on-line na "Najpiękniejszy List dla Ziemi".
Nagrodę wręczyła p. Dyrektor wspólnie z wychowawcą - p. A. Kącką i p. G. Miniak - koordynatorem akcji.

Szczególnym uznaniem są nagrody przyznawane przez Wójta Gminy Rzeczyca, które z rąk p. Iwony Łuszcz-Krawczyk otrzymała Maja Staruch - za zajęcie III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Plastyczno-Literackim "Polak - to brzmi dumnie" za własnoręcznie napisany wiersz pt. "Mistrz" oraz Sylwia Wieteska - za liczne i znaczące osiągnięcia sportowe.

Na zakończenie ze słowami podziękowania wystąpili przedstawiciele Rady Rodziców składając na ręce p. Dyrektor - Małgorzaty Sobolewskiej-Gdak kwiaty.
Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska