ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014!

Dodano: 27 VIII 2014r.
Tekst: Beata Szymańska
Zdjęcia: Andrzej Socha
W piątek 27 czerwca 2014r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Pani Dyrektor w obecności: Wójta Gminy Rzeczyca - p. Marka Kaźmierczyka, Zastępcy Wójta - p. Iwony Łuszcz-Krawczyk, Inspektora ds. Oświaty - p. Anny Stańczyk, Przewodniczącej Komisji Oświaty - p. Elżbiety Wilkońskiej oraz rodziców, podziękowała nauczycielom i uczniom za rok wytężonej pracy i nauki. Pogratulowała najlepszym uczniom i wspólnie z wychowawcami wręczyła nagrody. Otrzymali je:
  z klasy I:
 • Antoni Żegnałek
 • Natalia Jadczak
 • Roksana Król
 • Martyna Kobacka
 • Julita Królik
 • Maja Miazga
 • Martyna Szulc
 • Wiktoria Wojtkiewicz
 • Julia Piekarska
 • Aleksandra Chmielewska
 • Jakub Goska
 • Kacper Stępień
 • Sebastian Olszak
 • Maciej Kwatek
 • Dawid Dziedzic
 • Patryk Maciejewski
 • Adam Kobacki

 • z klasy II:
 • Igor Socha
 • Jakub Chudy
 • Mateusz Ceran
 • Cezary Szopa
 • Aleksandra Pacholczyk
 • Aleksandra Nowak
 • Jagoda Kwatek
 • Antoni Galas
 • Barbara Grot
 • Katarzyna Kasza
 • Ewelina Majchrzak
 • Jakub Osiński
 • Bartłomiej Sołdon
 • Stanisław Błąkała
 • Magdalena Narożnik

 • z klasy III:
 • Amelia Domagała
 • Wiktor Socha
 • Emilia Łaska
 • Daria Socha
 • Wojciech Wasiak
 • Mateusz Żegnałek
 • Maciej Podlasek
 • Kinga Bojdo
 • Marta Grzejszczyk

 • z klasy IV:
 • Hanna Gwóźdź - 5,64
 • Angelika Goska - 5,36
 • Marcelina Ochota - 5,36
 • Aleksandra Biernacka - 5,27
 • Jakub Perek - 5,10
 • Julia Szczur - 5,10
 • Wiktoria Szczur - 5,00
 • Sylwia Tulin - 5,00
 • Julian Zakrzewski - 5,00
 • Rafał Lipski - 4,91

 • z klasy Va:
 • Zuzzanna Kacprzak - 5,50
 • Maja Staruch - 5,40
 • Joanna Kołodziejczyk - 5,30
 • Magdalena Bojdo - 5,20
 • Paulina Sarnecka - 5,20
 • Kacper Miniak - 5,20
 • Aleksandra Przyborek - 5,10
 • Dawid Wieszkowski - 5,00
 • Sylwia Wieteska - 4,80

 • z klasy Vb:
 • Julia Chmielewska - 5,27
 • Emilia Andrysiak - 5,10
 • Jan Podlasek - 5,09
 • Monika Pacucha - 4,90
 • Bartłomiej Zarychta - 4,90

 • z klasy VI:
 • Beata Kobacka - 5,50
 • Nina staruch - 5,40
 • Kinga Bojdo - 5,30
 • Arleta Szulc - 5,10
 • Piotr Chudy - 5,00
 • Dawid Perek - 4,90
Słowa uznania p. Dyrektor skierowała także do rodziców wyróżnionych z kl. VI uczniów oraz wręczyła listy gratulacyjne.

Szczególnym wyróżnieniem są Nagrody Wójta Gminy, które z rąk p. Iwony Łuszcz-Krawczyk otrzymała Beata Kobacka - za wysokie wyniki w nauce i bardzo dobry wynik z ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji szóstoklasistów oraz Wiktoria Lipska - finalistka wojewódzkich zawodów sportowych w kategorii biegi przełajowe.
Nagroda za zajęcie I miejsca w Gminnym Dyktandzie Ekologicznym trafiła również do Beaty Kobackiej, natomiast do Pauliny Sarneckiej za zajęcie III miejsca.
Nagrody te wręczyła p. I. Łuszcz-Krawczyk.

W czasie uroczystości pani Dyrektor podziękowała rodzicom za współpracę i zaangażowanie w życie szkoły.
Nie zapomniała o sponsorach: Sławomirze Andrysiaku, Krystynie i Sylwestrze Szczur, Anecie Socha, Joannie Chyda, Monice Czarneckiej, Urszuli Pacholczyk, Ewie Kamińskiej, Izabeli Kowalczyk, Mariuszu Mucha, Marzannie Domagała, Anecie Żegnałek oraz Ireneuszu Witkowskim, do których skierowała również słowa podziękowania.

Dla uczniów klasy VI ten dzień miał szczególny wymiar. To właśnie dzisiaj pożegnali się ze szkołą. Przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom, dokonali pamiątkowego wpisu do kroniki oraz piosenką i kwiatami podziękowali nauczycielom za trud włożony w ich edukację i wychowanie.

Na zakończenie p. Dyrektor życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji, a Absolwentom sukcesów w dalszej edukacji.Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska