Dodany: Beata Szymańska
Aktualny plan zajęć projektu "Edukacyjny kompas".

Dodano: 24 I 2017r.
"Edukacyjny kompas" - rekrutacja uzupełniająca.ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017!

Dodano: 12 VII 2017r.
Tekst: Grażyna Miniak, Anna Kącka
23 czerwca 2017 r. zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. W uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego udział wzięli: Wójt Gminy Pan Marek Kaźmierczyk, Zastępca Wójta Gminy Pani Iwona Łuszcz-Krawczyk, Inspektor ds. Oświaty Pani Anna Stańczyk, Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Sobolewska-Gdak, rodzice, nauczyciele i uczniowie. Zebranych powitała przewodnicząca Samorządu Szkolnego - Amelia Domagała. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor oraz Pan Wójt, który podczas swego wystąpienia wręczył nagrody za bardzo dobry wynik w Gminnym Dyktandzie Ekologicznym.
Nagrody te otrzymali: Jagoda Kwatek, Maciej Kwatek, Martyna Szulc.
Podsumowując całoroczną pracę i jej wyniki nauczyciele klas I-III dokonali oceny opisowej, a uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali nagrody książkowe.
KLASA I:
Zofia Gierach, Michał Kępa, Michał Sarnecki, Franciszek Mucha, Maciej Czarnecki, Nikodem Sputowski, Igor Dziedzic, Maciej Karwat, Jakub Przybyłowski, Bartosz Wieszkowski, Krzysztof Bąk, Michał Łaski
KLASA II a:
Bartosz Gruda, Dominika Gruda , Zuzanna Jaworska, Filip Maciejewski, Julia Mirowska, Gabriela Wasiak, Zuzanna Włodarczyk, Jadwiga Zakrzewska
KLASA II b:
Adrian Jeleń, Julia Kacprzak, Julia Klimczak, Jan Korecki, Mateusz Kryćka, Anna Łucka, Kacper Maciejewski, Patryk Olszak, Julia Socha, Fabian Szewczyk, Nikola Winiatorska, Julia Żak, Natalia Żegnałek
KLASA III a:
Zuzanna Czarnecka, Julia Gierach, Aleksandra Kamińska, Amelia Kępa, Dawid Karwat, Adrian Świderski, Jakub Woźniak
KLASA III b: Michał Dziurski, Julia Grzejszczyk, Patrycja Kępa, Martyna Szczur, Michał Pacholczyk, Szymon Błąkała, Przemysław Pawlak.

W klasach IV - VI nagrodę za wysokie wyniki w nauce, średnią powyżej 4,75 i wzorowe zachowanie otrzymali:
W klasie IV:
Aleksandra Chmielewska, Maja Miazga, Julia Piekarska ,Martyna Szulc, Dawid Dziedzic, Antonina Kielan, Adam Kobacki, Wiktoria Wojtkiewicz
W klasie V:
Magdalena Narożnik, Jagoda Kwatek, Stanisław Błąkała , Barbara Grot, Bartłomiej Sołdon
W klasie VI:
Amelia Domagała, Mateusz Żegnałek, Wojciech Wasiak, Marta Grzejszczyk, Daria Socha
Nagrody książkowe wręczali Pani Dyrektor i wychowawcy klas.

Na uznanie zasługują również uczniowie ze średnią ocen od 4,00 do 4,74 są to:
W klasie IV:
Maciej Kwatek, Roksana Król, Sebastian Olszak, Jakub Mucha, Natalia Jadczak, Patryk Maciejewski, Jakub Goska, Kamil Kowalczyk, Kacper Stępień, Julita Królik
W klasie V:
Antoni Galas, Mateusz Ceran, Aleksandra Pacholczyk, Julia Sej, Katarzyna Kasza, Weronika Karwat,Igor Socha, Wiktoria Kowalczyk, Aleksandra Nowak, Jakub Chudy
W klasie VI:
Maja Grzejszczyk, Maciej Podlasek, Wiktor Socha, Kinga Bojdo

W przeddzień zakończenia roku szkolnego uczniowie otrzymali nagrody za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, puchary za sukcesy sportowe oraz dyplomy za 100% frekwencję.

W dalszej części uroczystości w imieniu Komendanta Hufca ZHP Inowłódz Pani Marzanna Domagała wręczyła nagrody książkowe druhnom: Amelii Domagała i Magdalenie Narożnik. Następnie opiekunowie Samorządu Szkolnego podziękowali za całoroczną pracę członkom samorządu oraz uczniom za zaangażowanie w poczcie sztandarowym. Nagrodę otrzymała przewodnicząca Samorządu Szkolnego uczennica klasy VI Amelia Domagała.
Głos zabrała również Pani Barbara Grzejszczyk - Przewodnicząca Rady Rodziców, która podziękowała Pani Dyrektor, nauczycielom, pracownikom i uczniom za całoroczną pracę i życzyła wspaniałego wakacyjnego wypoczynku.
Podczas uroczystości podziękowania skierowano również do rodziców uczniów klasy VI, którzy angażowali się w życie szkoły.
Na zakończenie Dyrektor Szkoły pogratulowała wszystkim uczniom uzyskania promocji oraz życzyła dobrego i bezpiecznego wypoczynku.
Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2016/17 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkanie. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.

[2] [1]

Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska