PODSUMOWANIE PROJEKTU "Z KSIĄŻKĄ I INFORMACJĄ JESTEM NA TY"
Dodano: 5 XII 2011r.
Opracowała: Monika Fau.
W dniu 29 XI 2011r. odbyło się podsumowanie projektu "Z książką i informacja jestem na Ty". Zaproszonymi gośćmi byli Wójt Gminy Rzeczyca - p. Marek Kaźmierczyk oraz rodzice uczniów, którzy uczestniczyli w projekcie.
Pan Wójt powitał wszystkich, poinformował o tym, iż projekt "Z książką i informacja jestem na Ty" opracowała p. Monika Fau prowadząca Bibliotekę Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy. Projekt był złożony do UM w Łodzi i otrzymał dofinansowanie z Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, numer i nazwa działania 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany był w miesiącach III - VI i IX - XI 2011r.
Następnie Dyrektor PSP w Rzeczycy - p. Barbara Bors złożyła podziękowanie p. Monice Fau za opracowanie projektu i za jego realizację. Podziękowała również p. Beacie Zielińskiej polonistce PSP w Rzeczycy, p. Annie Malczewskiej polonistce Gimnazjum w Rzeczycy oraz p. Monice Woźniak - koordynatorowi projektu, pracownikowi Urzędu Gminy w Rzeczycy. Pani dyrektor złożyła również podziękowanie rodzicom dzieci, które uczestniczyły w programie i samym dzieciom.
Pani Monika Woźniak przedstawiła sprawozdanie z realizowanego projektu. W ramach projektu odbyły się zajęcia dla dzieci o tematyce związanej z książką i autorami książek, 2 spotkania z autorkami książek dla dzieci i młodzieży Anną Onichimowską i Katarzyną Majgier, 2 wycieczki dla dzieci z pełnym wyżywieniem do Czarnolasu, Zwolenia, Kazimierza Dolnego i do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Odbyły się też warsztaty pisania poezji i prozy oraz konkurs poetycko-literacki, w ramach którego zadaniem uczniów było napisane co najmniej jednego wiersza i wybranej formy literackiej: opowiadania, bajki, baśni a nawet powieści. W miesiącach maj i czerwiec odbyło się po kilka godzin prezentacji o tematyce powodziowej i klimatologicznej przedstawionych przez pracowników IMiGW w Łodzi i RZGW w Warszawie.

W okresie realizacji projektu do biblioteki zakupiono 486 książek i 35 audiobooków i filmów CD, odtwarzacz CD i DVD, regały na książki i materiały biurowe m. in. takie jak: tonery, papier ksero, zeszyty, teczki biurowe dla uczniów, materiały dekoracyjne, a także prenumeratę czasopisma "Gospodarka wodna", przedzielacze literowe do księgozbioru.

Pani Monika Fau również podziękowała rodzicom i dzieciom za uczestnictwo w programie "Z książką i informacją jestem na TY". Przedstawiła wraz z uczniami prezentację z realizacji projektu. Uczniowie, uczestnicy projektu zaprezentowali swoje napisane wiersze (tomiki prac dzieci w postaci portfolio znajdują się w bibliotece szkolnej) przed rodzicami. Minika Fau przedstawiła wyniki konkursu literacko-poetyckiego, w którym szczególnie wyróżnił się Mateusz Woźniak - uczeń kl. V. W grupie młodszej wyróżnienia za swoje prace otrzymali:
 • Patrycja Pązik - kl. Ia,
 • Sara Fau - kl. Ia,
 • Joanna Socha kl. Ib,
 • Piotr Łucka - kl. V.
W grupie starszej, w której skład wchodzili tylko uczniowie gimnazjum w Rzeczycy wyróżnienia za swoje prace otrzymali:
 • Kamila Kielan - kl. IIIb,
 • Kinga Malczewska - kl. IIc,
 • Natalia Chojecka - kl. IIc,
 • Jakub Korecki - kl. IIc,
 • Weronika Owczarek - kl. IIc
Miłym akcentem było wręczenie nagród przez Wójta Marka Kaźmierczyka wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w programie. Wszyscy uczniowie zakończyli pracę w programie na słodko, częstując się cukierkami i ciastem.WARSZTATY W MUZEUM LITERATURY W WARSZAWIE
Dodano: 9 XI 2011r.
Opracowała: Monika Fau.
(11kB)
W dniu 4 listopada 2011 roku dwudziestoosobowa grupa uczniów biorących udział w realizacji projektu ,,Z książką i informacją jestem na Ty " uczestniczyła w warsztatach plastycznych pod hasłem ,,Od deski do deski" przeprowadzonych przez pracowników Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Uczniowie zostali zapoznani z historią książki, z formami książki m.in.: tabliczki, zwój, kodeks, książka elektroniczna. Uczniowie podzieleni zostali na grupy. Każda grupa wybrała sobie dowolną formę książki, którą następnie należało zrobić. Uczestnicy wykonali różne kształty zwojów papirusowych i książki - kodeksu. Wszystkie prace uczniów pracownicy muzeum przekazali ich autorom. Prace dzieci zostały umieszczone w Bibliotece Szkolnej w Rzeczycy.

SPOTKANIE Z AUTORKĄ KSIĄŻEK - KATARZYNĄ MAJGIER
Dodano: 13 X 2011r.
Opracowała: Monika Fau.
(10kB)
W dniu 11 października 2011 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z p. Katarzyną Majgier - autorką książek dla nastolatków.
Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Barbara Bors witając p. Iwonę Łuszcz Krawczyk - Zastępcę Wójta Gminy Rzeczyca oraz przybyłego gościa p. Katarzyną Majgier, jednocześnie dziekując za przybycie do naszej szkoły.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy nauczyciela biblioteki - p. Moniki Fau.
  W ramach realizowanego projektu, do biblioteki szkolnej, zostały zakupione książki:,,Amelka", ,,Trzynastka na karku", ,,Marzycielki", ,,Po co mi chłopak", ,,Miłość ci wszystko wybaczy", ,,Przebój na pięć", ,,Gdybym była czekoladą", ,,Misiek, co Ty opowiadasz" autorstwa p. K. Majgier.
Dzięki temu uczniowie mieli możliwość wcześniejszego zapoznania sie z jej powieściami.
W trakcie spotkania pani Katarzyna Majgier opowiadała nie tylko o swojej twórczości, swoich książkach i swojej działalności, ale również o tym, kto poza pisarzem pracuje nad książką i w jaki sposób można zostać pisarzem. Ponadto dzieci zainteresowane osobą p. K. Majgier zadawały dużo pytań, na które pisarka udzielała odpowiedzi. Uczniowie mogli również zapoznać się z innymi utworami pisarki oraz zakupić wybrane pozycje książkowe. Autorka z wielką przyjemnością wpisywała dedykacje oraz składała swój autograf.
Na koniec spotkania wszystkich uczestników poczęstowano słodyczami.WARSZTATY LITERACKIE KREATYWNEGO PISANIA
Dodano: 5 X 2011r.
Opracowała Monika Fau.
(10kB)
W dniu 1 października 2011r. zostały przeprowadzone sześciogodzinne "Warsztaty literackie kreatywnego pisania" dla dwudziestoosobowej grupy uczniów naszej szkoły oraz również dla dwudziestoosobowej grupy uczniów Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzeczycy w ramach projektu "Z książką i informacją jestem na Ty".
Warsztaty, pani dr Danuta Mucha prowadziła w taki sposób, że uczniowie podjęli się bardzo szybko twórczego, kreatywnego pisania. Uczyli się pisać wiersza, opowiadania, baśni i nawet powieści. Każdy z uczniów uczestniczący w zajęciach napisał wiersz "Autoportret", opowiadanie, baśń, a nawet fragment swojej powieści po wstępnych wskazówkach, wyjaśnieniach i przedstawieniu uczniom w całości bądź fragmentu przykładowej formy literackiej przez osobę prowadzącą.
Na warsztatach uczniowie pracowali w pełnym skupieniu, dzięki czemu napisali tak dużo form literackich. Pani dr Danuta Mucha podała nam stronę internetową, na której możemy znaleźć wiadomości o niej i o jej twórczości.


Z KSIĄŻKĄ I INFORMACJĄ JESTEM NA TY
Projekt "Z książką i informacją jestem na Ty" przeznaczony jest do realizacji wśród uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej i klas I - III gimnazjum ukierunkowany jest na doprowadzenie do większego zainteeresowania książką, biblioteką, twórcami książek i informacją. Opracowany został przez nauczyciela bibliotekarza PSP i Gimnazjum w rzeczycy - p. Monikę Fau, złożony został do UM w Łodzi i otrzymał dofinansowanie do Priorytetu IX - rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, numer i nazwa działania - 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Projekt będzie realizowany w miesiącach III - XI 2011r. Realizacja projektu w zadaniach cyklicznych obejmuje grupę 20 uczniów z PSP w rzeczycy z klas IV - VI oraz 20 uczniów z Klas I - II Gimnazjum w rzeczycy. Są też zadania przewidziane dla wszystkich dzieci obydwu szkół np. spotkania autorskie.
  Projekt zawiera następujące działania:
 1. Przeprowadzenie działań szkoleniowo - informacyjnych o tematyce powodziowej. odbędą się tutaj zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz pracowników IMiGW w Łodzi oraz RZGW w Warszawie. Uczniowie zostaną zaopatrzenie w broszurki "Życie z powodzią", zaopatrzona zostanie tez biblioteka. Zakupiona zostanie roczna prenumerata czasopisma "Gospodarka Wodna" do biblioteki szkolnej.
 2. Zajęcia pozalekcyjne - poznajemy gatunki literackie, zycie i twórczość autorów.
 3. Warsztaty z dziedziny pedagogiki twórczości przeprowadzone m. in. przez dr nauk humanistycznych D. Muchę - nauka pisania baśni, bajki, wiersza, opowiadania, powieści. Podsumowaniem zajęć będzie konkurs na napisanie wybranej formy literackiej, wszyscy uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.
 4. Poznajemy nasze lektury i ich autorów. Przeprowadzenie zajęć promujących wartości wychowawcze bohaterów lektur oraz twórczość ich autorów.
 5. Spotkania z autorami. Odbędą się po 2 spotkania autorskie zorganizowane dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Rzeczycy.
 6. Wycieczki śladami pisarzy i poetów:
  - śladami Jana Kochanowskiego - patrona Gimnazjum,
  - wycieczka do muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach "Od deski do deski" i "Muzealni detektywi".
 7. Projekt zakończy spotkanie, na którym wręczymy uczniom nagrody zdobyte w konkursie na napisanie wybranej formy literackiej.
W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele loklnych jednostek zajmujących się gospodarka wodną w terenie, którzy omówią lokalny zasięg powodzi w 2010roku. Realizacja projektu przyczyni się do całkowitego wyposażenia biblioteki w książki audiobuki, nowe regały, radio CD, wiele materiałów informacyjnych.Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska