"W WODZIE BEZPIECZNI - RZECZYCA 2012"
Dodano: 16 III 2012r.
W najbliższych dniach rozpocznie się realizacja projektu bezpłatnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Rzeczyca. Organizatorem projektu jest Gmina Rzeczyca przy udziale Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt realizowany będzie w COS w Spale pod nazwą "W wodzie bezpieczni".


HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN

KLASY I - III

Opiekunowie: Barbara Miniak, Barbara Wasilewska

Wyjazdy odbywać się będą w poniedziałki w następujących terminach:

1.19 marzec 2012r.
2.26 kwiecień 2012r.
3.16 kwiecień 2012r.
4.23 kwiecień 2012r.
5.7 maj 2012r.
6.14 maj 2012r.
7.21 maj 2012r.
8.28 maj 2012r.
9.4 czerwiec 2012r.

Wyjazd o godz. 1430, powrót około godz. 1730.


KLASY IV - VI

Opiekunowie: Grazyna Miniak, Beata Szymańska

Wyjazdy odbywać się będą we wtorki w następujących terminach:

1.20 marzec 2012r.
2.27 kwiecień 2012r.
3.17 kwiecień 2012r.
4.24 kwiecień 2012r.
5.8 maj 2012r.
6.15 maj 2012r.
7.22 maj 2012r.
8.29 maj 2012r.
9.5 czerwiec 2012r.

Wyjazd o godz. 1430, powrót około godz. 1730.


REGULAMIN PROJEKTU
 1. W programie uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Rzeczyca.
 2. Pierwszeństwo udziału przysługuje dzieciom z rodzin najuboższych, zagrożonych problemem alkoholizmu oraz dysfunkcyjnych.
 3. Ostatecznie uczestników kwalifikują dyrektorzy szkół po zapoznaniu się z informacją przekazana przez nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do programu zobowiązuja sie przestrzegać poniższych zasad:
  • Zachowywać się odpowiednio podczas jazdy.
  • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do poleceń nauczycieli - opiekunów.
  • Podczas przebywania na basenie wszyscy uczestnicy kursu przestrzegają Regulaminu ogólnego i sanitarnego Pływalni.
  • pierwsze zajęcia traktuje się jako zajęcia organizacyjne.
  • Koszt 18 godzin zajęć nauki pływania - zostanie pokryty z funduszu Organizatora.
  • Zajęcia prowadzone są pod nadzorem instruktora, którego wyznacza Kierownik Pływalni.
  • Uczestnicy kursu powinni być wyposażeni w strój kąpielowy, czepek, obuwie - klapki oraz mudło i ręcznik.
  • Uczestnictwo w kursie świadczy o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulamninu.
Projekt opracowała Lilianna Błaszczyk - nauczyciel PSP w Luboczy.Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska