Dodany: Beata Szymańska
Aktualny plan zajęć projektu "Edukacyjny kompas".

Dodano: 24 I 2017r.
"Edukacyjny kompas" - rekrutacja uzupełniająca.NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA!

Dodano: 9 VII 2017r.
Tekst: Monika Fau
W maju bieżącego roku szkolnego rozpoczęto realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Publicznej Szkole Podstawowej i jej Filiach - w Sadykierzu i w Luboczy. Program został opracowany pod kierunkiem Moniki Fau - nauczyciela Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy w roku 2016. Został złożony do organu prowadzącego gminę w Rzeczycy, a następnie do wojewody łódzkiego, pozytywnie oceniony i umożliwia nam zdobycie 12 000 zł z budżetu państwa na książki do bibliotek szkolnych na terenie gminy Rzeczyca z wkładem tzw. własnym 3 000 zł; łącznie zostaną zakupione woluminy za 15 000 zł. Program będzie realizowany również w następnym roku szkolnym - do grudnia 2017 r. Pieniądze na wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży przyznawane są z budżetu państwa. W ramach działań Biblioteki Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy w poprzednich latach zostało zrealizowanych już kilka programów, w trakcie ich realizacji zostały pozyskane środki finansowe na książki, m.in. realizowany w roku 2011 program Z książką i Informacją jestem na Ty opracowany przez Monikę Fau, pozyskujący środki unijne na książki, filmy, audiobooki, zajęcia dla dzieci i wycieczki w wysokości 50 000 zł; w 2014 r. program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami bibliotek szkolnych opracowany przez prowadzącą Bibliotekę Publiczną Grażynę Kamińską i Monikę Fau prowadzącą Bibliotekę PSP w Rzeczycy. Program został zrealizowany przy współpracy bibliotek, a pozyskane środki pieniężne zostały przeznaczone na uzupełnienie księgozbioru w PSP w Rzeczycy i w Gimnazjum w Rzeczycy; w 2015 r. w bibliotece szkolnej realizowany był program Książki naszych marzeń pozyskujący środki finansowe w wysokości ponad 2 700 zł na zakup i uzupełnienie książek w bibliotekach PSP w Rzeczycy i Filii w Sadykierzu i w Luboczy. Dla Gimnazjum w Rzeczycy został opracowany odrębny program w ramach którego do biblioteki szkolnej trafią woluminy za 5 000 zł.
Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszych szkołach rozpoczęła się uczestnictwem dzieci w kilku projektach czytelniczych, wykonaniem wystawek w bibliotece szkolnej i przeprowadzeniem Książkowej Listy Przebojów. W PSP w Rzeczycy projekt Wybór Mitów realizowany był przez dwa dni z uczniami kl. V przez p. A. Amróz. Jego realizację poprzedził cykl lekcji poświęcony mitologii greckiej w ramach programu języka polskiego. W projekt zaangażowani zostali wszyscy uczniowie i nauczyciel języka polskiego.
Uczniowie V klasy samodzielnie dobierali się w grupy. Każda z nich wybierała jeden z sześciu zaproponowanych mitów. Grupy wyłaniały spośród członków lidera, którego zadaniem było koordynowanie i zdawanie relacji z postępu prac. Wszyscy uczniowie mieli za zadanie przygotować prace plastyczną, która przedstawić miała wcześniej poznany mit. Faza wstępna, przygotowanie, trwała jeden dzień. Piątoklasiści wykazali się umiejętnością współdziałania w zespole. Potrafili twórczo podejść do zadania. Dowiedli umiejętności sprawnego posługiwania się różnorodną techniką plastyczną. Tworzyli prace, które wymagały nie tylko zdolności plastycznych, ale również zaprojektowania odpowiedniego układu graficznego.
W fazie drugiej wszystkie grupy dopracowywały swoje zadania tak, aby techniczna strona była odpowiednio przygotowana. Na dzień przed realizacją projektu liderzy grup przekazali nauczycielowi wyniki swojej pracy. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i starannością w wykonywaniu zadań oraz dużą wiedzą z zakresu mitologii greckiej, czego efektem były ciekawe prace plastyczne. Do obejrzenia pokazów zaproszeni zostali wszyscy uczniowie klas piątych. W czasie jednej z długich przerw w jednej z sal lekcyjnych na tablicy odbywały się pokazy przygotowanych prezentacji, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Gromkie brawa potwierdziły ich wysoki poziom.
W kasie III a w ramach Projektu Przeczytaj bo warto, p. J. Szymańska przeprowadziła lekcje Moja ulubiona książka, na której uczniowie przedstawiali swoje ulubione książki i zachęcali kolegów do ich przeczytania. Ulubione książki były pokazane na wystawce klasowej. Następna lekcja była poświęcona zasadom postępowania z książkami, podczas której uczniowie układali zasady poszanowania książek. Na kolejnej lekcji pod hasłem W bibliotece i nie tylko - uczniowie porównywali miejsca w których królują książki.
W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zorganizowana została również Noc Bibliotek. Biblioteka przy PSP w Rzeczycy włączyła się w ogólnopolską akcję Noc Bibliotek wspólnie z Biblioteką Publiczną w Rzeczycy. W szkolnej części Nocy Bibliotek, którą przygotowała Monika Fau, nie mogło zabraknąć czytania, a czytali: Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca Iwona Łuszcz-Krawczyk, Dyrektor GOK-u w Rzeczycy Jacek Zakrzewski, Dyrektor Gimnazjum w Rzeczycy Grażyna Kielan, nauczyciel i Radny Gminy Rzeczyca Andrzej Gwizdoń, nauczyciel Anna Malczewska. Noc Bibliotek na terenie GOK-u została przygotowana pod kierunkiem p. Grażyny Kamińskiej, którą dzielnie wspomagali Dyrektor GOK-u Jacek Zakrzewski i stażysta Bartek Gaczkowski (więcej informacji o Nocy Bibliotek na stronie PSP w Rzeczycy 7 VI 2017 r.).
W Filii w Sadykierzu na lekcjach języka polskiego pod kierunkiem nauczyciela Małgorzty Jakubowskiej uczniowie klasy IV mieli okazję dzielić się wrażeniami na temat ulubionych baśni i legend. Zaprezentowali je w formie plakatów i reklam w ramach tematu Nie wszyscy są szczęśliwi w święta na podstawie baśni Dziewczynka z zapałkami. Przeczytane utwory stały się dla nich inspiracją do napisania własnych baśni. Piękne plakaty i ciekawe reklamy znalazły miejsce na szkolnych wystawkach - Lubimy czytać baśnie i legendy.
Uczniowie klasy V uczestniczyli w zajęciach: Poznajemy mit "Demeter i Kora", Opowiadamy mit o "Dedalu i Ikarze", Dlaczego Prometeusz zasłużył w starożytnej Grecji na miano dobroczyńcy ludzkości?, Czy Syzyf budzi nasze współczucie?, Przygotowujemy mit "Demeter i Kora" do inscenizacji. Aktywnym udziałem w zajęciach uczniowie przygotowali się do konkursu Czy znasz mity greckie? Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy ze znajomości mitów. Przygotowali również inscenizację Demeter i Kora, którą przedstawili uczniom klasy IV.
Nauczyciel języka polskiego - Małgorzata Jakubowska czytała uczniom klasy VI fragmenty książek A. Szklarskiego, M. Musierowicz i E. Niziurskiego, żeby zaciekawić ich tematyką, ponieważ są to doskonałe lektury ukazujące wiele cennych wartości. Są to książki dla młodzieży, które odzwierciedlają realia życia codziennego, z którymi muszą się zmagać młodzi ludzie i ich rodzice.
W ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Bibliotece przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy były organizowane wystawki poświęcone autorom, którzy w danym miesiącu się urodzili lub zmarli (Marcin Pałasz, Antoni Uniechowski, Zofia Żurakowska, Jerzy Ficowski, Zofia Rogoszówna, Anna Kamieńska, Henryk Sienkiewicz. Zorganizowano też wystawki: poświęconą J. Piłsudskiemu, Książkowe ciekawostki, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Wystawki przygotowały: Jolanta Szymańska, Małgorzata Sobolewska-Gdak, Monika Fau, Małgorzata Jakubowska. Przeprowadzono Książkową Listę Przebojów pt. "Jaką książkę chciałabym/chciałbym widzieć w bibliotece szkolnej?" polegającą na wrzucaniu karteczek z tytułami książek, które powinny się znaleźć w bibliotece szkolnej. Propozycje dzieci będą wzięte pod uwagę przy pisaniu wykazów książek, które będą zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
W tym roku szkolnym nagrodę za uzyskanie wyróżnienia w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Miejski Dom Kultury w Radomsku promującym twórczość H. Sienkiewicza pod hasłem "Portret Henryka Sienkiewicza" i osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie (20 książek) otrzymuje Amelia Domagała.
  Aktywnymi czytelnikami w tym roku szkolnym byli również:
 • Jadczak Natalia ucz. kl. IV
 • Socha Julia ucz. kl. II b
 • Kasza Katarzyna ucz. kl. V
 • Żegnałek Natalia ucz. kl. II b
 • Kacprzyk Julia ucz. kl. II b
 • Czarnecka Zuzanna ucz. kl. III a
 • Grzejszczyk Maja ucz. kl. VI
 • Żak Julia ucz. kl. II b
 • Heleniak Monika ucz. kl. VI
 • Szczur Martyna ucz. kl. III b
 • Mucha Jakub ucz. kl. IV

Wszyscy Ci uczniowie otrzymują dyplomy za osiągnięcie wysokich wyników w czytelnictwie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W przyszłym roku szkolnym zachęcamy naszych uczniów do czytania książek, które zakupione zostaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

[2] [1]

Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska