"EDUKACYJNY KOMPAS" - HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2017-2018


Dodano: 5 X 2017r.Dodano: 29 IX 2017r.

"EDUKACYJNY KOMPAS" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
na zajęcia koła informatycznego dla klasy IV

Gmina Rzeczyca ogłasza rekrutację uzupełniającą uczennic i uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy na wolne miejsce na zajęcia
koła informatycznego dla klasy IV
w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy w ramach projektu "Edukacyjny kompas"

(1.08.2016 r. - 30.06.2018 r.)

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane sa w szkole w okresie
od 2. 10. 2017 r. do 6. 10. 2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Bliższe informacje można uzyskać w szkole lub w Biurze Projektu:
Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca
tel. (44) 710 51 11 wew. 56
projektpsp@rzeczyca.pl


Dodano: 5 XII 2017r.

"EDUKACYJNY KOMPAS" - INFORMACJA!

W związku z nieobecnością nauczyciela w dniach 5 - 7 grudnia 2017r.
zajęcia z terapii logopedycznej prowadzonej w ramach projektu "Edukacyjny kompas" zostają odwołane.


Dodano: 9 XII 2017r.

"Edukacyjny kompas" - zmiana w harmonogramie zajęć.

Zmiana do harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie Edukacyjny Kompas współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dotycząca:

[2] [1]PODSUMOWANIE "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"!

Dodano: 27 I 2018r.
Tekst: Monika Fau
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy zakończony. 19 grudnia 2017 r. odbyło się podsumowanie programu i zrealizowanych zadań. W spotkaniu udział wzięli: Pani Iwona Łuszcz-Krawczyk - Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca, Pani Grażyna Kielan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, Przewodnicząca Rady Rodziców - M. Domagała, nauczyciele i uczniowie. Sprawozdanie z realizacji programu przedstawiła p. Monika Fau, opiekun biblioteki szkolnej. W tym dniu odbyło się wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów za konkursy przeprowadzone w ramach realizacji programu. Wyniki konkursów zostały już zamieszczone na stronie szkoły.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim. Program na lata 2016-2020 został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Ważnym celem programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych. Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy ze Szkołami Filialnymi w Luboczy i Sadykierzu otrzymała dotację w kwocie 12 000,00 zł. Książki do bibliotek szkolnych zostały zakupione za kwotę 15 009,60 zł przy czym ze środków własnych dołożono ponad 3 000,00 zł.
  Ważnymi zadaniami zrealizowanymi w szkole w okresie realizacji programu były:
 • Wystawki w bibliotece szkolnej o życiu i twórczości pisarzy, poetów takich jak: James Dashner, Narcyza Żmichowska, Józef Teodor Konrad Korzeniowski i innych; Przeprowadzenie rozmów z czytelnikami przy okazji ich pobytu w bibliotece szkolnej o życiu i twórczości pisarzy. Zadania zrealizowane były przy współudziale Biblioteki Publicznej w Rzeczycy.
 • Wystawki promujące nowości biblioteczne, których celem było zachęcanie uczniów do wypożyczenia książek oraz wystawki prac wykonanych na konkursy, w których uczniowie uczestniczyli;
 • Wywiady z nauczycielami na temat "Moje ulubione książki z dzieciństwa". Do najbardziej ulubionych książek naszych nauczycieli należą: "W pustyni i w puszczy", "Dzieci z Bullerbyn", "O psie, który jeździł koleją";
 • Zorganizowanie Nocy Bibliotek we współpracy z GOK w Rzeczycy i Biblioteką Publiczną w Rzeczycy z uwzględnieniem zajęć promujących książki i czytelnictwo, m.in. głośne czytanie literatury w plenerze, a także przedstawienie prezentacji multimedialnych: "Ciekawostki o książkach" i "Joseph Conrad";
 • Współpraca z Biblioteką Publiczną w Rzeczycy w zakresie planów zakupu książek przez Bibliotekę Publiczną w sposób uwzględniający potrzeby czytelników biblioteki szkolnej;
 • Włączenie się w akcję Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania - czytanie bajek, wierszy znanych autorów przez osoby publiczne i uczniów Gimnazjum w Rzeczycy;
 • Zorganizowanie szeregu akcji w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych m.in. ogłoszenie konkursów promujących książkę i czytelnictwo:
  1. "Konkurs na hasło promujące książkę i czytelnictwo",
  2. "Nie rozstaję się z książką na długo" - konkurs fotograficzny,
  3. Gminny konkurs na maskotkę "Portret Kubusia Puchatka lub pluszowego misia",
  4. "Konkurs na postać literacką, baśniową".
 • Akcja głośnego czytania przeprowadzona w październiku 2017 r., polegająca na głośnym czytaniu codziennie przez 10 minut fragmentów książek przez nauczycieli;
 • Kiermasz Książki;
 • Bookcrossing czyli uwolnij książkę, przynieś przeczytaną książkę i zamień się
 • z kolegą;
 • "Tydzień z książką o zwierzętach" - zorganizowanie wystawki książek o zwierzętach oraz czytanie bajek i książek o zwierzętach w bibliotece w związku ze Światowym Tygodniem Zwierząt;
 • Listy do rodziców o znaczeniu czytania dzieciom;
 • Tworzenie kącików czytelniczych w klasach;
 • Udział uczniów w przedstawieniu teatralnym w Teatrze Muzycznym w Łodzi - "Dziady" A. Mickiewicza, "Ania z Zielonego Wzgórza".
 • Spotkanie z poezją i z naszą lokalną autorką - Genowefą Kosiacką-Bąk, podczas którego uczniowie zapoznali się z wierszami ze zbiorów "Wiersze zza płota" i "Sercem pisane". Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną w Rzeczycy;
 • Spotkanie z poezją i autorką Panią Zofią Jura, które odbyło się w Szkole Filialnej w Luboczy;
 • Z uczniami poszczególnych klas Szkoły Podstawowej w Rzeczycy i jej filiach w Sadykierzu i w Luboczy zrealizowane zostały projekty: "Czytam i uczę się", "W krainie baśni", "Wiersze uczą i bawią", "Przeczytaj, bo warto", "Poznanie przez czytanie - baśnie i legendy polskie", "Wybór mitów", "Sięgamy po książki, po które nie sięgamy", Dzień Poetycki pt. "Wiersze mojego dzieciństwa". Projekty realizowane były przez zespoły klasowe w roku szkolnym 2016/17 i w roku szkolnym 2017/18 pod opieką nauczycieli: B. Miniak, M. Skóra, A. Kącka, M. Piekut, J. Kowalczyk, A. Szymczak, A. Amróz, M. Fau, J. Szymańska, A. Ostalska.
  Realizację zadań programowych wspomagała Pani Dyrektor - Grażyna Kielan i wychowawcy klas.
Koordynatorem i opiekunem programu była p. Monika Fau.
Czytajmy więc książki, ponieważ książki rozbudzają wyobraźnię, poszerzają wiedzę, dają ogrom satysfakcji i pozwalają nam się zrelaksować. Poza tym, jak powiedział sławny pisarz włoski Umberto Eco "Kto czyta książki, żyje podwójnie".[2] [1]

Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
Webmaster & admin:  Beata Szymańska