[2] [1]

PODSUMOWANIE "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"!

Dodano: 4 II 2018r.
Tekst: Monika Fau
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy zakończony. 19 grudnia 2017 r. odbyło się podsumowanie programu i zrealizowanych zadań. W spotkaniu udział wzięli: Pani Iwona Łuszcz-Krawczyk - Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca, Pani Grażyna Kielan - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, Przewodnicząca Rady Rodziców - Pani M. Domagała, nauczyciele i uczniowie. Sprawozdanie z realizacji programu przedstawiła Pani Monika Fau - opiekun biblioteki szkolnej. W tym dniu odbyło się wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów za konkursy przeprowadzone w ramach realizacji programu. Wyniki konkursów zostały na stronie szkoły. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim. Program na lata 2016-2020 został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Ważnym celem programu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych. Doposażenie bibliotek szkolnych w atrakcyjne dla uczniów książki ułatwi realizację celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży, w tym kształtowanie twórczych postaw.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy ze Szkołami Filialnymi w Luboczy i Sadykierzu otrzymała dotację w kwocie 12000,00 zł. Książki do bibliotek szkolnych zostały zakupione za kwotę 15 009,60 zł, przy czym ze środków własnych dołożono ponad 3000,00 zł.
  Ważnymi zadaniami zrealizowanymi w Szkole w okresie realizacji programu były:
 • Wystawki w bibliotece szkolnej o życiu i twórczości pisarzy, poetów takich jak: James Dashner, Narcyza Żmichowska, Józef Teodor Konrad Korzeniowski i innych. Przeprowadzenie rozmów z czytelnikami przy okazji ich pobytu w bibliotece szkolnej o życiu i twórczości pisarzy. Zadania zrealizowane były przy współudziale Biblioteki Publicznej w Rzeczycy.
 • Wystawki promujące nowości biblioteczne, których celem było zachęcanie uczniów do wypożyczenia książek oraz wystawki prac wykonanych na konkursy, w których uczniowie uczestniczyli.
 • Wywiady z nauczycielami na temat ,,Moje ulubione książki z dzieciństwa”. Do najbardziej ulubionych książek naszych nauczycieli należą: "W pustyni i w puszczy", "Dzieci z Bullerbyn", "O psie, który jeździł koleją".
 • Zorganizowanie Nocy Bibliotek we współpracy z GOK w Rzeczycy i Biblioteką Publiczną w Rzeczycy z uwzględnieniem zajęć promujących książki i czytelnictwo, m.in. głośne czytanie literatury w plenerze przez osoby publiczne, a także przedstawienie prezentacji multimedialnych: "Ciekawostki o książkach" i "Joseph Conrad" i przeprowadzenie gier, zabaw, quizów przygotowanych w oparciu o literaturę poszerzających wiedzę ogólną. Przeprowadzono quiz o Wielkiej Brytanii i literackie gry terenowe.
 • Przykładem współpracy ze środowiskiem lokalnym w czasie realizacji programu jest również uzgadnianie z Biblioteką Publiczną w Rzeczycy planów zakupu książek przez Bibliotekę Publiczną w sposób uwzględniający potrzeby czytelników biblioteki szkolnej.
 • Głośne czytanie dla przedszkolaków w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania. Bajki i wiersze czytały osoby publiczne m.in. Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, opiekun biblioteki szkolnej oraz uczniowie Gimnazjum w Rzeczycy.
Zorganizowanie szeregu akcji w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych m.in. ogłoszenie konkursów promujących książkę i czytelnictwo:
 • "Konkurs na hasło promujące książkę i czytelnictwo",
 • "Nie rozstaję się z książką na długo" – konkurs fotograficzny,
 • Gminny konkurs na maskotkę "Portret Kubusia Puchatka lub pluszowego misia",
 • "Konkurs na postać literacką, baśniową".
  • Akcja głośnego czytania przeprowadzona w październiku 2017 r., polegająca na głośnym czytaniu codziennie przez 10 minut fragmentów książek przez nauczycieli.
  • Kiermasz Książki.
  • Bookcrossing czyli uwolnij książkę, przynieś przeczytaną książkę i zamień się z kolegą;
  • "Tydzień z książką o zwierzętach" - zorganizowanie wystawki książek o zwierzętach oraz czytanie bajek i książek o zwierzętach w związku ze Światowym Tygodniem Zwierząt.
  • Zrealizowanie przez uczniów klasy III a projektu "Czytam i uczę się", który polegał na czytaniu w grupach informacji o wybranym zwierzęciu, zapisywaniu najważniejszych wiadomości i prezentowaniu ich klasie. Następnym etapem działań tego projektu było wysłuchanie czytanej przez nauczyciela legendy "Bazyliszek" i wykonanie przez uczniów książeczek zawierających informacje o zwierzętach lub ich własne opowiadania.
  • Listy do rodziców o znaczeniu czytania dzieciom.
  • Tworzenie kącików czytelniczych w klasach.
  • Udział uczniów w przedstawieniu teatralnym w Teatrze Muzycznym w Łodzi - "Dziady" Mickiewicza, "Ania z Zielonego Wzgórza".
  • Spotkanie z poezją i z naszą lokalną autorką - Genowefą Kosiacką-Bąk, podczas którego uczniowie zapoznali się z wierszami ze zbiorów "Wiersze zza płota" i "Sercem pisane". Spotkanie z poezją i autorką Panią Zofią Jura, które odbyło się w Szkole Filialnej w Luboczy. Pani Zofia Jura opowiadała jak powstają wiersze, z czego się składają i skąd czerpie pomysły na swoje utwory.
   Nauczyciele wychowawcy i poloniści realizowali projekty czytelnicze z uczniami poszczególnych klas. Projekty realizowane były przez uczniów stanowiących zespoły klasowe w roku szkolnym 2016/ 17 lub w roku szkolnym 2017/18. Najciekawsze projekty zrealizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy:
   Klasa I - "W krainie baśni". Uczniowie wybrali baśń "Czerwony Kapturek". Przeczytali ją, opowiedzieli, uporządkowali historyjkę obrazkową, pokolorowali obrazki i zawiesili na wystawie klasowej. Na koniec przygotowali inscenizację, do której wykonano pacynki.
   Klasa II zrealizowała dwa projekty. W ramach projektu "Wiersze uczą i bawią" uczniowie przygotowali inscenizację wiersza "Witamy wiosnę". Przygotowane z pomocą wychowawczyni i rodziców kostiumy oraz wiosenne dekoracje sprawiły dzieciom wiele radości. Inscenizacja wraz z utworami muzycznymi została zaprezentowana wszystkim grupom przedszkolnym. W ramach projektu "Andrzejkowy teatr cieni" uczniowie przygotowali przedstawienie "Ucieczka smoków", które zaprezentowali pierwszoklasistom.
   Klasa III a i III b W ramach projektu "Przeczytaj, bo warto" uczniowie czytali swoje ulubione lektury, fragmenty bajek, baśni, a w "Bajkowych kalamburach" odgadywali co to za baśń. Zorganizowane zostało "Święto bajek". Uczniowie przygotowali przedstawienie pt. "Witajcie w naszej bajce". Efekty swojej pracy zaprezentowali kolegom i koleżankom z kl. I i II oraz przedszkolakom. Były bajkowe rebusy, zagadki i bajkowe kodowanie na dywanie. Odbył się również konkurs plastyczny "Moja ulubiona postać z bajki". Następnym etapem działań był Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie czytali głośno fragmenty lektury "Kubuś Puchatek", a także obejrzeli film pod tym samym tytułem. Świetnie bawili się przy Misiowym quizie ortograficzno-gramatycznym. Każde dziecko miało do odkodowania postać misia oraz samodzielnie wykonało Misia Uszatka.
   Klasa IV Pod hasłem "Poznanie przez czytanie - baśnie i legendy polskie" grupa uczniów przygotowała inscenizację fragmentu baśni M. Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi". Książka ta jest wspaniałą baśnią o krasnoludkach, które pomagają w potrzebie ludziom dobrym, szlachetnym. Wspaniała gra młodych, niezwykle utalentowanych aktorów oraz dopracowane kostiumy mile zaskoczyły widzów. Aktorzy otrzymali gromkie brawa. Grupa uczniów z klasy IV będąc jeszcze uczniami w klasy III a w ramach projektu "Przeczytaj bo warto" uczestniczyła w lekcji "Moja ulubiona książka", na której uczniowie przedstawiali swoje ulubione książki i zachęcali kolegów do ich przeczytania. Ulubione książki były pokazane na wystawce klasowej. Następna lekcja była poświęcona zasadom postępowania z książkami, podczas której uczniowie układali zasady poszanowania książek. Na kolejnej lekcji pod hasłem "W bibliotece i nie tylko" uczniowie porównywali miejsca w których królują książki.
   Klasa V Uczniowie uczestniczyli w realizacji projektu "Wybór mitów". Jego realizację poprzedził cykl lekcji poświęcony mitologii greckiej w ramach programu języka polskiego. W projekt zaangażowani zostali wszyscy uczniowie. Uczniowie samodzielnie dobierali się w grupy. Każda z nich wybierała jeden z sześciu zaproponowanych mitów. Wszyscy mieli za zadanie przygotować pracę plastyczną, która przedstawić miała wcześniej poznany mit. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i starannością w wykonywaniu zadań oraz dużą wiedzą z zakresu mitologii greckiej, czego efektem były ciekawe prace plastyczne.
   Klasa VI Uczniowie w ramach projektu "Sięgamy po książki, po które nie sięgamy" przygotowali inscenizację fragmentu "Katarynki" B. Prusa. Samodzielnie przygotowali stroje i rekwizyty. Efekty swojej pracy zaprezentowali całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczycy.
   Klasa VII a Uczniowie zorganizowali Dzień Poetycki pt. "Wiersze mojego dzieciństwa". Wiersze recytowało 15 uczniów. Był to konkurs, a jego celami było:
   - motywowanie uczniów do aktywnego i twórczego działania,
   - umożliwienie zaprezentowania swoich możliwości recytatorskich,
   - zachęcenie do przygotowania własnej interpretacji tekstu,
   - wzmacnianie wiary we własne siły,
   - podniesienie samooceny.
   W dniu podsumowania programu uczennica klasy VII a, Amelia Domagała zaprezentowała opracowany przez nią projekt przedstawiający fragment książki "Szósta klepka" opisujący poranną przygodę Bobcia, który jest sześciolatkiem z bardzo oryginalnymi pomysłami. Raz jest Neronem palącym Rzym, raz hoduje białe myszki w szafie nie informując o tym domowników. Prezentacja była skierowana do wszystkich uczniów Szkoły.
   W Szkole Filialnej w Luboczy projektami kształtującymi zainteresowania czytelnicze były:
   Klasa I z Luboczy przeczytała piękną baśń Janiny Porazińskiej "O dwunastu miesiącach". Dzieci wraz z wychowawcą omówiły baśń i zrobiły w klasie krótkie przedstawienie teatralne. Wcieliły się w kolorowe postacie sióstr i braci miesięcy, pór roku, macochy, jej gnuśnych córek oraz pasierbicy, a także leśnych zwierzątek. Na koniec dnia wykonały rysunki.
   Klasa II (Lubocz i Sadykierz) W ramach projektu "Wiersze uczą i bawią" dzieci zapoznały się z wierszami J. Brzechwy m.in. "Prot i Filip". Po zapoznaniu z wierszem i wypowiedziach na temat przyjaźni został zredagowany list do Prota. Po zapoznaniu z wierszem "Kwoka" dzieci z wychowawcą rozmawiały na temat zachowania w różnych sytuacjach i odpowiadały na pytanie "Co to jest dobre wychowanie?" W wierszu "Koziołeczek" wyodrębniały zdarzenia za pomocą, ruchu, mimiki, gestu. Za pomocą zabawy mini-ruchowej przedstawiały zdarzenia i odgadywały, które zdarzenie jest prezentowane. Wybrane zdarzenie zilustrowały. Dzieci rozwiązywały również krzyżówkę, której hasłami są tytuły wierszy, a następnie odszukiwały je i głośno odczytywały. Przedstawiły wiersze "Dzik" i "Małpy" za pomocą gestów i mimiki. Do wiersza "Pantera" tworzyły melodię, a wiersz "Kaczka dziwaczka" wspólnie śpiewały oraz rysowały do niego ilustrację. Układały puzzle żubra, hipopotama, małpy. Rozmawiały na temat swoich wad i przywar na podstawie wierszy "Sroka", "Skarżypyta", "Samochwała", "Leń" i uczestniczyły w klasowym konkursie recytacji wybranego przez siebie wiersza. Uczniowie klasy II Szkoły Filialnej w Luboczy zapoznały się również z wierszami Juliana Tuwima "Słoń Trąbalski", "Gabryś", "Abecadło" i zawartym w nich humorem. Przedstawiły inscenizację wiersza "Abecadło". W grze dramowej do wiersza "Kapuśniaczek" próbowały go pocieszyć, rozwiązywały zagadki słuchowe i rozpoznawały nazwy deszczu po odgłosach. Następną poetką, której wiersze poznali uczniowie klasy II jest Ewa Szelburg-Zarembina. Po zapoznaniu się z wierszami "Dzikie gęsi", "Renia i żabki", "Styczeń", "Wiosna idzie" ilustrowali przyrodę w różnych porach roku. Z ilustracji powstał album klasowy. Odbył się konkurs pięknej recytacji wybranego wiersza E. Szelburg-Zarembiny.
   Klasa III Uczniowie w ramach projektu "Przeczytaj, bo warto" prowadzą tzw. zeszyty przeczytanych książek zatytułowane "Warto czytać". Wpisują tytuł, autora, bohaterów, wykonują ilustrację. W klasie wspólnie z uczniami dokonano oceny głównej bohaterki książki "Oto jest Kasia"; przeprowadzona została psychodrama "Sąd nad Kasią". Odbyła się również inscenizacja wiersza "Spóźniony słowik".
   Klasa V Uczniowie realizowali projekt "Mity-kto się spodziewał!?" Przeczytali kilka wybranych przez siebie mitów, ustnie je opowiadali oraz podejmowali próby zredagowania samodzielnie mitu. Przeprowadzony został quiz sprawdzający znajomość najbardziej znanych mitów. Wykonywali drzewo genealogiczne greckich bogów. Ilustrowali 12 prac Heraklesa. Zapoznali się ze związkami frazeologicznymi pochodzącymi z Mitologii.
   Klasa VI Uczniowie w ramach projektu "Sięgamy po książki, po które nie sięgamy" przeczytali wybraną powieść wykraczającą poza kanon lektur szkolnych, a treścią dzielili się z kolegami podczas lekcji języka polskiego oraz prezentowali jej fragmenty głośno czytając tekst. Zadaniem każdego z uczniów było zachęcenie do przeczytania wybranej przez siebie książki. Redagowali list oficjalny do autora książki Dziękuję za... oraz list do kolegi zachęcający do przeczytania wybranej pozycji. Wykonali także albumy pisarzy polskich, wystawkę wykonanych przez siebie prac oraz tablicę szkolną tematycznie związaną z polskimi pisarzami i poetami.
   W Szkole Filialnej w Sadykierzu projekty, które miały zachęcić uczniów do czytelnictwa to:
   Klasa I Dzieci poznały przygody Plastusia, głównego bohatera książki M. Kownackiej "Plastusiowy pamiętnik". Celem spotkania z Plastusiem było zapoznanie uczniów z koleżankami i kolegami, którzy żyli w dawnych dla współczesnych dzieci czasach. Dzieci poznały zasady współdziałania w klasowym zespole, różnicowały zachowania dobre i złe. Poznały szkołę inną, znacznie różniącą się od tej, którą znają. Postaci Plastusia, wykonane przez dzieci z plasteliny, ozdobiły klasę. Inny utwór, "Na jagody" M. Konopnickiej, ukazał dzieciom jak można wykorzystać swoją wyobraźnię. Przygody, które przeżywał główny bohater wprowadziły małych słuchaczy w tajemniczy, nieznany i ciekawy świat jagodowych panien oraz skrzatów. Celem było uświadomienie dzieciom, że ich wyobraźnia, umiejętnie przez nie kierowana może uchronić je przed strachem, negatywnymi odczuciami, może dać im poczucie bezpieczeństwa. Prace plastyczne wykonane a jednocześnie baśniową postacią był także dla dzieci Szewczyk Skuba i legendarny smok wawelski. Celem było ukazanie dzieciom, że w życiu nie liczą się bogactwo, pieniądze, ale pomysłowość, mądrość, odwaga, a własna kreatywność jest najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu. Aby jeszcze bardziej utożsamić się z postaciami legendy, dzieci przygotowały sylwety bohaterów i jako mali aktorzy zaprezentowali swoje umiejętności w przedstawieniu teatralnym. Ponadto w klasie został zorganizowany "Kącik ulubionych książek". Dzieci przynoszą swoje ulubione książki, razem je przeglądają i wymieniają się nimi. Często razem z wychowawcą wybierają książkę, czytają jej fragmenty, rozmawiają o niej i w ten sposób zostają zachęcone do jej przeczytania.
   Klasa III W ramach realizacji projektu w Szkole Filialnej w Sadykierzu przeprowadzono zajęcia czytelnicze w klasie II i III. Zrealizowane zostały projekty "Wiersze uczą i bawią" i "Przeczytaj, bo warto". Tematem zajęć były wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla dzieci najmłodszych, słuchali fragmentów bajek, baśni i wierszy. Odgadywali nazwiska autorów czytanych fragmentów, dyskutowali na temat roli ilustracji w książce, omawiali stronę tytułową. Wyjaśniali rolę autora, wydawcy, drukarza, introligatora w procesie powstawania książki, wykonywali ilustrację do dowolnego wiersza J. Tuwima, J. Brzechwy. Poprzez realizację projektów uczniowie poznali książki dla dzieci i ich twórców, samodzielnie czytali wybrane wiersze, czytali lub słuchali wybrane książki w domu i prezentowali je w klasie, ilustrowali przeczytane książki, wykonywali prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, organizowali wspólnie z wychowawcą klasowy kącik tematyczny poświęcony twórcom literatury i kącik czytelniczy.
   Klasa IV Uczniowie na lekcjach języka polskiego i plastyki poznawali baśnie i legendy polskie. Lekcje z języka polskiego przedstawiły świat legend i baśni. Były to "Pinokio", niezwykłe przygody drewnianego chłopca, "Dziewczynka z zapałkami", wzruszająca opowieść o niesprawiedliwości i samotności, ale w pewien sposób i nadziei, "Calineczka", ukazująca smutek, cierpienie i marzenie, które w końcu jednak się spełnią. Uczniowie poznali również legendy m.in. "Legendę o Białym Orle" - mówiącą o powstaniu Gniezna, "Legendę o powstaniu Wisły" - podanie mówiące o powstaniu rzeki Wisły oraz etymologii jej nazwy. Na lekcjach były rozwiązywane krzyżówki na podstawie treści baśni i legend. Na plastyce były wykonywane prace plastyczne pt. "Mój ulubiony bohater baśniowy" i projektowany afisz teatralny do wybranego przedstawienia. Po zajęciach uczniowie prezentowali swoje prace na gazetkach klasowych. Każda z omawianych legend czy baśni pisana jest w sposób przystępny i zrozumiały dla ucznia. Wesołe, groźne, przepełnione ciekawymi postaciami niosą w sobie morały, które skłaniają do przemyślenia.
   Na zajęciach plastyki uczniowie wykonywali kolorowanki",Poczet władców Polskich", które wzbudziły zainteresowanie wśród uczniów. Legendy przybliżają uczniowi prawdziwą Polskę. Znajdziemy tutaj motywy tradycji, obyczajów i obrzędów, jakie były znane i stosowane w przeszłości. Dotyczą one rzeczy będących na wyciągnięcie ręki, bo możemy wybrać się do miast, w których dzieje się akcja, bądź też zwiedzić obiekty, o których mowa w legendach. Ponadto uczniowie brali udział w projekcie "Dzień postaci z bajek". Przyszli przebrani za swoją ulubioną postać z bajki, a następnie ją narysowali. Na lekcji języka polskiego uczniowie dokonywali opisu postaci legendarnej lub bajkowej.
   Klasa V Uczniowie czytali mity greckie, m.in. "Demeter i Kora", "Syzyf". Na lekcjach plastyki rysowali ilustrację do mitu "Demeter i Kora", przygotowali wystawkę o bohaterach, a następnie wykonywali charakterystyczne atrybuty danej postaci, np. dla Syzyfa - komin, dla Kory - bukiet narcyzów. Na lekcjach języka polskiego uczniowie zastanawiali się, "Jakim przedmiotom lub miejscom nadałbyś nazwy pochodzące z mitologii".
   Klasa VI Nauczyciel języka polskiego czytał uczniom fragmenty książek A. Szklarskiego, Małgorzaty Musierowicz i E. Niziurskiego, żeby zaciekawić tematyką, ponieważ są to doskonałe lektury ukazujące wiele cennych wartości. Poprzez wysłuchanie fragmentów lektur uczniowie zapoznani zostali z realiami życia codziennego, z którymi muszą się zmagać młodzi ludzie i ich rodzice. Po przeczytaniu danego fragmentu odbywała się dyskusja.
   Projekty realizowane były przez ogół uczniów pod opieką nauczycieli: B. Miniak, M. Skóra, A. Kącka, M. Piekut, J. Kowalczyk, A. Szymczak, A. Amróz, M. Fau, J. Szymańska, A. Ostalska, B. Wasilewska, E. Turek, B. Zielińska, A. Pietrusińska, A. Wieteska, M. Jakubowska.
   Realizację zadań programowych wspomagała Pani Dyrektor - Grażyna Kielan oraz wychowawcy klas.
   Koordynatorem i opiekunem programu była p. Monika Fau. Czytajmy więc książki, ponieważ książki rozbudzają wyobraźnię, poszerzają wiedzę, dają ogrom satysfakcji i pozwalają nam się zrelaksować. Poza tym, jak powiedział sławny pisarz włoski Umberto Eco, "Kto czyta książki, żyje podwójnie".


  [2] [1]

  Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
  Webmaster & admin:  Beata Szymańska