(4kB)
IV POWIATOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW
- RZECZYCA 2017!
(4kB)
Dodano: 27 VI 2017r.
Tekst: Dariusz Jedwabny
W dniu 12 maja 2017 r.w Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy odbyła się "IV POWIATOWA OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW - Rzeczyca 2017".
Na zaproszenie do udziału w imprezie wystosowane przez Wójta Gminy Marka Kaźmierczyka oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Małgorzaty Sobolewskiej-Gdak zgłosiło się 14 przedszkoli z powiatu tomaszowskiego, rawskiego i łódzkiego-wschodniego.
- Zespół Szkół i Przedszkola w Czerniewicach
- Oddział Przedszkolny w Podkonicach Dużych
- Przedszkole Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
- Przedszkole Nr 16 w Tomaszowie Mazowieckim
- Oddział Przedszkolny przy PSP w Inowłodzu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni
- Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu
- Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy
- Oddział Przedszkolny Szkoły Filialnej w Sadykierzu
- Oddział Przedszkolny Szkoły Filialnej w Luboczy
- Zespół Szkół w Kurowicach
- Oddział Przedszkolny w Woli Rakowej
- Oddział Przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.

Olimpiada rozpoczęła się barwnym przemarszem 240 dzieci oraz zawieszeniem flagi olimpijskiej, co miało oznaczać odwołanie się do wartości olimpizmu i zasad fair play. Uczestników imprezy przywitali gospodarze Wójt Gminy Rzeczyca Marek Kaźmierczyk oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Małgorzata Sobolewska-Gdak - pomysłodawca olimpiady. Po ślubowaniu małych sportowców głos zabrał nauczyciel wychowania fizycznego Pan Dariusz Jedwabny, który po przedstawieniu spraw organizacyjnych i omówieniu poszczególnych konkurencji prowadził dalszą część imprezy.
Tak, jak w poważnych profesjonalnych zawodach sportowych, tak i w naszej Olimpiadzie nie mogło zabraknąć "rozgrzewki", czyli przygotowania organizmu dzieci do wysiłku, co perfekcyjnie przy muzyce wykonały uczennice PSP w Rzeczycy, zachęcając do ruchu dzieci ciekawymi i różnorodnymi ćwiczeniami kształtującymi.
Nie pozostało nic innego, jak rozpocząć długo oczekiwaną rywalizację. Polegała ona na kolejno po sobie następujących konkurencjach w formie wyścigów rzędów, rozwijających wszystkie cechy motoryczne oraz zachowujących zasadę stopniowania trudności. Zawody rozgrywano w dwóch grupach wiekowych: dzieci 3-4 letnie oraz dzieci 5-6 letnie. Należy podkreślić niesamowite zaangażowanie zawodników podczas wyścigów, a woli walki i zwycięstwa mógłby pozazdrościć niejeden sportowiec. Warto też wspomnieć, że dzieci były bardzo dobrze przygotowane przez swych opiekunów, a ponadto niesione ogłuszającym dopingiem, jak najszybciej pokonywały dystans i zmierzały do mety. Chęć zwycięstwa przewyższała nieraz umiejętności zawodników, a ogromne emocje towarzyszyły w każdej sekundzie sportowych zmagań. Szkoda tylko, że trzeba było wyłonić zwycięzców, bo patrząc na tę radosną rywalizację wszyscy startujący byli pierwszymi. Zajęte miejsce w danej konkurencji przeliczano na punkty, których suma decydowała o kolejności drużyn w danej kategorii wiekowej.

Dzieci 3-4 letnie:
1 miejsce - Przedszkole w Lubochni
2 miejsce - Przedszkole w Sadykierzu
3 miejsce - Przedszkole Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim

Dzieci 5-6 letnie:
1 miejsce - Przedszkole Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim
2 miejsce - Przedszkole w Lubochni
3 miejsce - Przedszkole w Rzeczycy

Wymienione drużyny nagrodzono pucharami i dyplomami, a wszystkim uczestnikom Olimpiady wręczono piękne pamiątkowe medale, oczywiście złote. Nagrody wręczali gospodarze imprezy: Pan Wójt Marek Kaźmierczyk Dyrektor PSP w Rzeczycy Pani Małgorzata Sobolewska-Gdak oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Kosiacki, Dyrektor PSP w Lipiu Pan Andrzej Jóźwik, Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Czerniewicach Pani Bogusława Włodarczyk, Kierownik Szkoły Filialnej w Sadykierzu Pani Bernardeta Grot.
Należy dodać, że jak zwykle możemy liczyć na naszych wspaniałych rodziców, którzy zapewnili przepyszny poczęstunek dla młodych sportowców.
Ten dzień przedszkolaki na pewno zapamiętają jako wyjątkowy, a organizatorzy imprezy mają nadzieję, że spotkamy się znów za rok.

SPONSORZY:
  • Urząd Gminy w Rzeczycy
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzeczycy
  • Rada Rodziców PSP w Rzeczycy

  • Copyright © 2011 PSP Rzeczyca
    Webmaster & admin:  Beata Szymańska